Monografie

Nejnovější záznamy:
2024-05-14
13:11
Souřadnicové vyrovnání triogonometrické sítě / Procházka, Emanuel
Praha: Vědecko - technické nakladatelství, 1950
Signatura: A30
Náhled záznamu -
2024-05-14
13:04
O mapě kard. Mikuláše Cusy z prostředka XV. století; 2. uprav. vyd. / Metelka, Jindřich
Praha: Královská česká společnost nauk, 1895
Signatura: A29
Náhled záznamu -
2024-05-14
13:00
Základy konformní kuželové projekce a její upotřebení pro jednotnou síť v celé oblasti Československé republiky
Praha: Ministerstvo financí, triangulační kancelář, 1920
Signatura: A24
Náhled záznamu -
2024-05-14
11:58
Základy a geodetická astronomie / Lukeš, Ladislav J. Ing. Dr.
Praha: SNTL, 1954
Signatura: A2
Náhled záznamu -
2024-03-26
10:55
A földméréstan. Kézikönyve. III. kötet / Fasching, Antal Dr.
Budapest: Kiadta A M. kir. Pénzügyministerium, 1912
Signatura: A1602/3
Náhled záznamu -
2024-03-21
12:25
A földméréstan. Kézikönyve. II. kötet / Fasching, Antal Dr.
Budapest: Kiadta A M. kir. Pénzügyministerium, 1914
Signatura: A1602/2
Náhled záznamu -
2024-03-21
10:42
1. Goniometrické funkce. 2. Výpočet pravoúhlých souřadnic bodů. 3. Měření horizontálních úhlů / Assman, Oldřich
Praha: Voj.zeměpisný ústav, 1934
Signatura: A499
Náhled záznamu -
2023-05-15
10:58
Prof. Emil Buchar: 100.výročí narození / České vysoké učení technické v Praze
Zdiby : Geografická služba armády České republiky , 2002
Signatura: 51475
Náhled záznamu -
2023-01-04
12:00
Matematické kartografie / Talhofer, Václav
Brno: Univerzita obrany, 2022
Signatura: 51466
Náhled záznamu -
2022-11-30
13:12
Zpráva o činnosti v roce 2021
Praha: Asociace podnikatelů v geomatice, [2021]
Signatura: 51463
Náhled záznamu -