Monographic Publications

Latest additions:
2023-05-15
10:58
Prof. Emil Buchar: 100.výročí narození / České vysoké učení technické v Praze
Zdiby : Geografická služba armády České republiky , 2002
Signatura: 51475
Detailed record - Similar records
2023-01-04
12:00
Matematické kartografie / Talhofer, Václav
Brno: Univerzita obrany, 2022
Signatura: 51466
Detailed record - Similar records
2022-11-30
13:12
Zpráva o činnosti v roce 2021
Praha: Asociace podnikatelů v geomatice, [2021]
Signatura: 51463
Detailed record - Similar records
2022-05-17
12:35
Zpráva o činnosti v roce 2020
Praha: Asociace podnikatelů v geomatice, [2020]
Signatura: 51447
Detailed record - Similar records
2015-10-20
13:35
Katastr nemovitostí po novele: podle stavu k 1.3.2002; 7. aktualizované a podstatně pozměněné vydání / Kuba, Bohumil ; Olivová, Květa
Praha : Linde , 2002
Signatura: 49233
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:42
 Česko-slovenský, slovensko-český slovník; 1. / Balcová, Táňa ; Greňa, Štefan
Bratislava: Kniha-spoločník, 2004
Signatura: 50192
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:42
Životní prostředí ve městech. Vytváření koncepce péče o životní prostředí. 2 / Materiály z celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha, 20 - 21. října 1981. ČSVTS
Praha: Dům techniky ČSVTS, 1981
Signatura: K42918
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:42
Životní prostředí České socialistické republiky / Demek, Jaromír
Praha: SPN, 1978
Signatura: 42877
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:42
Život a dílo. Sborník na památku prvního lhoteckého učitele, spisovatele, historika okresu a kartografa, čestného občana města Lomnice n. P. a jiných obcí (J. J. Fučíka)
b.m.: Učitelská jednota Komenský, 1930
Signatura: A313
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:42
Žilinská kotlina a pril'ahlé pohoria (Geomorfológia a kvartér) / Mazúr, Emil
Bratislava: SAV, 1963
Signatura: 23552
Detailed record - Similar records