BOZP

Přístup k dokumentům
Tato kolekce je určena zaměstancům VÚGTK. Pro přístup k dokumentům je potřeba být přihlášen. Pro získání přístupu prosíme zaměstnance, aby kontaktovali knihovnu.
BOZP
OOP, kontrola BOZP, školení BOZP, školení zdravotní, prevence rizik, záznam o úrazu.
Tato kolekce je omezena. Pokud máte oprávnění k přístupu do systému, klepněte prosím na tlačítko Hledat.