Oborové směrnice

Nejnovější záznamy:
2014-01-11
15:41
Zaokrouhlování souřadnic orientačních bodů: SZ:23-330.3-8554/56 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30189
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:40
Vysvětlivky k prozatímní ukázce polního náčrtu 1 : 5 000: Č. 221-331.4-180/58 z 3. února 1958 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30274
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:37
Technologický postup pro dokončení kartografických originálů topografických map 1 : 5 000, u nichž byla zmapována, vyhodnocena a kartograficky zpracována pouze část listu a které byly doměřeny později: Příloha ke spisu č. 232-338.9-7092/1957 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1957
Signatura: 30273
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:37
Technickohospodářské mapování: Prozatímní pokyny / Ústřední správa geodézie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1965
Signatura: 30304
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Souvislé zobrazení map JEP na styku různých měřítek: Č. 222-338.9-5493/1962 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1962
Signatura: 30298
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Směrnice pro údržbu map evidence nemovitostí: Č. 7600/1966 23-334 / ÚSGK
Praha: ÚSGK, 1966
Signatura: 29345
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Směrnice pro třídění hotových kartografických výrobků vydávaných v resortech Ústřední správy geodézie a kartografie: Č.j. 232-338.9-13 314/1957 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30275
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Směrnice pro rozmnožování katalogů nivelačních bodů: Č. 221-330.4-1644/61 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1961
Signatura: 30272
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Směrnice pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání - změna -: Č. 221-330.4-2443/1960 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1960
Signatura: 30270
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:35
Směrnice č.1 pro založení jednotné evidence půdy: SZ:242-334-8000/56; Doplněné vydání / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30310
Náhled záznamu -