Space geodesy & GNSS

Latest additions:
2023-05-09
10:28
Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2020
Signatura: 51474
Detailed record - Similar records
2023-04-03
11:10
Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2023
Signatura: 51471
Detailed record - Similar records
2023-01-05
09:58
Remote Sensing Applications in Environmental Research /; [1.vydání] / Srivastava, Prahshant K. ; Mukherjee, Saumitra ; Gupta, Manika ; Islam, Tanvir
Switzerland : : Springer, , 2014 ©2014
Signatura: 51169
Detailed record - Similar records
2022-05-23
13:02
Single-frequency RTK GNSS positioning / / Su, Zhenzhong
Zürich : : Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, , 2019
Signatura: 51450
Detailed record - Similar records
2022-05-18
12:47
Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2018: Technická zpráva č. 1290/2019 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2018
Signatura: VÝZK-Z1290
Detailed record - Similar records
2021-02-25
09:55
GPS in der Praxis / / Hofmannn-Wellenhof, Bernhard ; Kienast, Gerhard ; Lichtenegger, Herbert
Wien : : Springer, , 1994
Signatura: 51416
Detailed record - Similar records
2021-02-22
12:49
GPS :: theory, algorithms and applications /; Third edition / Xu, Guochang ; Xu, Yan
Berlin : : Springer-Verlag, , [2016] ©2016
Signatura: 50474
Detailed record - Similar records
2021-02-18
10:51
GNSS atmospheric seismology :: theory, observations and modeling / / Shuanggen, Jin ; Jin, R. ; Liu, X.
Singapore : : Springer Nature Singapore Pte Ltd., , [2019] ©2019
Signatura: 51413
Detailed record - Similar records
2021-02-12
11:21
GNSS remote sensing :: theory, methods and applications / / Jin, Shuanggen ; Xie, Feiqin ; Cardellach, Estel
Dordrecht : : Springer, , [2014] ©2014
Signatura: 51409
Detailed record - Similar records
2018-12-12
10:40
Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2018 - síť CZEPOS: Technická zpráva č. 1287/2018 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2017
Signatura: VÝZK-Z1287/2018
Detailed record - Similar records