Dictionaries

Latest additions:
2015-11-20
11:34
Elsevier's Dictionary of geographical information systems: in English, German, French and Russian; first edition / Delijska, B. ; Elsevier
Amsterdam : Elsevier , 2002
Signatura: 49990
Detailed record - Similar records
2015-11-20
10:24
Англійсько-український геодезичний словник: понад 20 000 слів / Заблоцький, Федір Дмитрович ; Заблоцька, Олександра Федорівна ; Lviv Polytechnic National University
Lviv : Publishing house of Lviv Polytechnic National University , 2010
Signatura: 50830
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:39
Višejezični geodetski rečnik: Osmojezično izdanje na srpskohrvatskom (hrvatskosrpskom), slovenačkom, makedonskom, albanskom, francuskom, engleskom, nemačkom i ruskom jeziku
Beograd: Savez geodetskih inženjera i geometra Jugoslavije, 1980
Signatura: 45351
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:37
Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , 1998
Signatura: 48405
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:35
Slovník maďarsko-slovensko-německý: kataster nehnutelností; prvé / Bajkay, Mikuláš ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2004
Signatura: 50508
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:35
Slovensko-vietnamský geodetický a kartografický slovník: Časť 1, časť 2 / Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislavě
Bratislava : Výskumný ústav geodézie a kartografie , 1984
Signatura: 44864/I,II
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:35
Slovensko-ruský a rusko-slovenský geodetický slovník / Bábíčková, V. ; Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislavě
Bratislava : Výskumný ústav geodézie a kartografie , 1984
Signatura: 44624/II
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:35
Slovensko-ruský a rusko-slovenský geodetický slovník: Časť 1 / Bábíčková, V.
Bratislava : VÚGK , 1984
Signatura: 44624/I
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:34
Rosijs´ko-ukrajins´kij geodezyčnyj slovnyk
Kiev : GUGKKU , 1994
Signatura: 47462
Detailed record - Similar records
2014-01-11
15:34
Reprografický osmijazyčný slovník / Čermín, Karel
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury , 1977
Signatura: 40667
Detailed record - Similar records