Smlouvy

Nejnovější záznamy:
2016-02-10
12:07
SMLOUVA č . 37/2016/OVV: o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2015
Fulltext: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:32
Projekt automatizace knihovnických prací v knihovně VÚGTK : příloha ke smlouvě č. 2/97 / Talich, Milan
Zdiby: VÚGTK, 1996
Signatura: 49922
Náhled záznamu -