Příruční knihovna ÚAZK

Knihovna ÚAZK
Knihy se signaturou A (tato sbírka) jsou fyzicky přítomny ve správě Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jejich půjčování se řídí podle badatelského řádu ÚAZK, který umožňuje pouze prezenční nahlédnutí v místnosti badatelny (případně zpoplatněnou digitalizaci). Neřídí se tedy výpůjčním řádem VÚGTK ani je nelze vypůjčit meziknihovní výpůjční službou. VÚGTK vede pouze jejich evidenci. Kontaktní adresa ÚAZK: Dr. Kronus: miroslav.kronus@cuzk.cz
Nejnovější záznamy:
2016-02-17
13:09
Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie; 1. vydanie / Melicher, Ján ; Fixel, Jan ; Kabeláč, Josef
Bratislava : Vydavateĺstvo Alfa , 1993
Signatura: A1295
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Život a dílo. Sborník na památku prvního lhoteckého učitele, spisovatele, historika okresu a kartografa, čestného občana města Lomnice n. P. a jiných obcí (J. J. Fučíka)
b.m.: Učitelská jednota Komenský, 1930
Signatura: A313
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zwei Grenzstreitkarten des 16. Jahrhunderts aus Niederschlesien / Just, Gerhard ; Geographisches Institut der Deutschen Universität
Praha: Geographisches Institut der Deutschen Universität, Ministerium für Schulwesen und Volkskultur, 1930
Signatura: A633
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zwei egerländische Karten groszen Maszstabes aus dem 16. Jahrhundert / Just, Gerhard ; Geographisches Institut der Deutschen Universität
Praha: Geographisches Institut der Deutschen Universität, Ministerium für Schulwesen und Volkskultur, 1931
Signatura: A638
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zvláštní ochrana některých zemědělských půd / Minařík, Jindřich Ing. ; Terplan - Státní ústav pro územní plánování
Praha: Fed.min. zemědělství a výživy, Fed. min. pro techn. a invest. rozvoj, 1978
Signatura: A420
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zusammenlegung der Grundstücke nach dem preusischen Verfahren / Hüser, U.
Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1905
Signatura: A1109
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zusammenlegung der Grundstücke, die Regelung der Gemeingründe und die Ablösung der Forstservituten in Oesterreich und in Deutschland / Peyrer, Karl
Wien: K.k.Hof- und Staatsdruckerei, 1873
Signatura: A1111
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zürich und Umgebung
Berlin: Grieben - Verlag, 1930
Signatura: A1868
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zur Geometrischen Konstruktion der Normalgleichungen / Láska, W.
[S.l.]: [s.n.], 1907
Signatura: A1542
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:42
Zur Frage der diskreten kartometrischen Koordinatenmessung mittels registrierendem Koordinatenmessgerät / Šilar, F. ; VÚGTK
Praha: b.n., 1971
Signatura: A1358
Náhled záznamu -