23: Odvětvové informační středisko

Nejnovější záznamy:
2023-11-28
10:06
Transformácia topografických sekcií tretieho vojenského mapovania územia Slovenska / Havrlant, Jan ; Talich, Milan ; Fencík, Róbert ; Zeman, Martin
Zdroj: Kartografické listy
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2023-09-27
10:07
Possibilities of systematizing cartographic rules / Drozda, Jiří ; Talhofer, Václav ; Dohnal, Filip
Zdroj: International Journal of Cartography
Náhled záznamu -
2023-02-27
13:16
I za totality vznikaly krásné zahrady =: Beautiful gardens were created even under totalitarian regimes /; [1.vydání] / Steinová, Šárka, ; Zámečník, Roman,
Zdiby : : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i , , 2022
Signatura: 51470
Náhled záznamu -
2022-11-08
12:47
HORTUS CAPTUS okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989 /; [1.vydání] / Steinová, Šárka, 1978- ; Křesadlová, Lenka, 1976- ; Salaš, Petr, 1963- ; Santner, Libor ; et al
Zdiby : : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i , , 2022
Signatura: 51457
Náhled záznamu -
2022-11-07
10:18
Aplikace kartografických pravidel při automatizované generalizaci topografických map; Disertační práce / Drozda, Jiří ; Vojenské technologie, Fakulta vojenských technologií. Univerzita obrany Brno.
Brno : Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií , 2022
Signatura: 51456
Náhled záznamu -
2022-08-02
10:52
Specializovaná mapa s přehledem architektonických děl Josepha Hardtmutha: Popis metod a výsledků / Drozda, Jiří ; Králová, Hana ; Zámečník, Roman ; Lyčka, Daniel ; et al
Signatura: 51451
Nmap: Stáhnout fulltextPDF; Pruvodni zprava: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2021-08-18
10:11
Stanovení principu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map / Augustýn, Radek ; Drozda, Jiří ; Zemek, Jaroslav
Náhled záznamu -
2021-08-18
09:48
Rozšíření a ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla / Augtustýn, Radek
Náhled záznamu -
2021-08-18
09:40
Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (postup řešení II. fáze IP) / Augustýn, Radek ; Böhm, Ondřej ; Drozda, Jiří
Náhled záznamu -
2021-08-16
12:43
Using strain analysis to test positional precision of cartometric scanning / Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Talich, Milan ; Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II
Zdroj: Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -