Ubytkovy seznam - knihy
Po pro 10 10:31:16 CET 2018
Autor : Nazev [ Vydavatel Rok ]

: Abecední rejstřík mezinárodního desetinného třídění [ UVTEI - Státní technická knihovna 1968 ]

: Abecední rejstřík mezinárodního desetinného třídění [ UVTEI - Státní technická knihovna 1968 ]

: Abecední seznam hesel k seznamu patentových tříd. Strojírenství. Díl I., II [ Úřad pro patenty a vynálezy 1963 ]

: Adresář československé soustavy VTEI. Přehled činností a služeb.1. Přehled činností a služeb. 2. Rejstříky [ ÚVTEI 1987 ]

: Adresář československé soustavy VTEI. Přehled činností a služeb.1. Přehled činností a služeb. 2. Rejstříky [ ÚVTEI 1987 ]

: Adresář československé soustavy VTEI. Přehled činností a služeb.1. Přehled činností a služeb. 2. Rejstříky [ ÚVTEI 1987 ]

: Adresář knihoven a informačních institucí ČR / Národní knihovna ČR [ NK ČR 1997 ]

: Avtomatizirovannyje sistemy v bibliotekach [ Vysšaja škola 1985 ]

: Banky dat v informačních systémech. Seminář pořádaný ve spolupráci s Federálním statistickým úřadem ve dnech 20. - 22. 11. 1973 [ Český komitét pro vědecké řízení 1973 ]

: Bibliografické citace [ [s.n.] 1985 ]

: Bibliografické citace [ [s.n.] 1985 ]

: Brockhaus ABC Chemie in zwei Bänden. Band 2. L - Z. Etwa 12 000 Stichwörter und 800 Abbildungen sowie zwei Karten am Schluss des ersten Bandes [ Brockhaus 1965 ]

: Brockhaus ABC Chemie in zwei Bänden. Etwa 12 000 Stichwörter und 800 Abbildungen sowie zwei Karten am Schluss des ersten Bandes. Band 1 A - K [ Brockhaus 1965 ]

: Budování počítačových sítí. /Pro ověření/. Doporučené metodické zásady [ FMTIR 1980 ]

: Co je co ? 1. Příručka pro každý den [ Pressfoto 1982 ]

: Co je co ? Příručka pro každý den. 2. díl [ ČTK 1983 ]

: Co je co ? Příručka pro každý den. 3. díl [ Pressfoto 1984 ]

: Česká bibliografie. Sborník statí a materiálů. Svazek 11 [ SPN 1973 ]

: Česko-ruský slovník [ SPN 1986 ]

: Česko-ruský slovník [ SPN 1986 ]

: Česko-ruský slovník [ SPN 1986 ]

: Československý adresář '71. I. a II. díl [ Rapid 1971 ]

: Československý adresář '71. I. a II. díl [ Rapid 1971 ]

: Dějiny Československa v datech [ Svoboda 1968 ]

: Dějiny světa. S. IX [ NPL 1967 ]

: Dějiny světa S VI [ NPL 1964 ]

: Dějiny světa. S. VII [ NPL 1965 ]

: Dějiny světa. S. VIII [ NPL 1966 ]

: Dějiny světa. Svazek I [ SNPL 1959 ]

: Dějiny světa. Svazek III [ SNPL 1960 ]

: Dějiny světa. Svazek III [ SNPL 1960 ]

: Dějiny světa. Svazek IV [ SNPL 1961 ]

: Dějiny světa. Svazek V [ SNPL 1963 ]

: Dlouhodobý program rozvoje mezinárodního systému vědeckých a technických informací na léta 1976-1985 [ ÚVTEI 1977 ]

: Dokumentace a archivace technických dokladů [ ČVTS 1974 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 2. 1972 [ ÚVTEI 1972 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 5. 1975 [ ÚVTEI 1975 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 5. 1975 [ ÚVTEI 1975 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 6. 1976 [ ÚVTEI 1976 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 6. 1976 [ ÚVTEI 1976 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 7. 1977 [ ÚVTEI 1977 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 15. 1985 [ ÚVTEI 1986 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 16. 1986 [ ÚVTEI 1987 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 18. 1988 [ ÚVTEI 1989 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 19. 1989 [ NIS ČR 1992 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 1974. 4 [ ÚVTEI 1974 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT. 1974. 4 [ ÚVTEI 1974 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT č. 3 [ ÚVTEI 1973 ]

: Doplňky a změny československého úplného vydání MDT č. 3 [ ÚVTEI 1973 ]

: Dvacetpět let spolupráce ČSSR a SSSR v oblasti vědeckých a technických informací [ ÚVTEI 1973 ]

: Dvouleté postgraduální studium na katedře knihovniství a vědeckých informací. Přehled přednášené látky [ STK 1969 ]

: Evidenční soupis plánovaných bibliografických prací v ČSR 1981. Všeobecné bibliografie, bibliografie z oborů společenských věd, přírodních věd, zdravotnictví, zemědělství a techniky [ Státní knihovna ČSR 1981 ]

: Faktografické informační systémy. Sborník prací 1. Problémy teorie a praxe VTEI [ ÚVTEI 1978 ]

: Heslář k přehledu mezinárodního patentového třídění [ Ústřední knihovna pat. literatury ÚPV 1969 ]

: Hodnocení efektivní činnosti střediska VTEI [ Dům techniky ČSVTS 1979 ]

: Informacionno - poiskovyj tezaurus po informatike [ VINITI 1974 ]

: Informacionnyje sistemy [ Inst. nauč. informacii AN SSSR 1964 ]

: Informační služby MCVTI [ Mezinárodní centrum věd. a techn. informací 1979 ]

: Informační služby MCVTI. Informace o podsystémech MCVTI. Informační služby organizací mnohostranné soilupráce [ [s.n.] 1978 ]

: Internationales Verlags-adressbuch [ Dokument.Pullach 1974 ]

: Internationales Verlags-adressbuch [ Dokument.Pullach 1974 ]

: ISBD(A) : Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky [ NK ČR 1997 ]

: ISBD(S). Mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty [ NK ČR 1994 ]

: Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství [ SEVT 1986 ]

: Knihovna standartních podprogramů samočinného počítače MINSK 2. Sv. I. Popisy knihovních podprogramů [ Kancelářské stroje 1965 ]

: Knihovna. Vědecko-theoretický sborník. Díl 1. [ Orbis 1957 ]

: Knihovna. Vědecko-theoretický sborník. Díl 2 [ SPN 1959 ]

: Knihovna. Vědecko-theoretický sborník. Díl 3 [ SPN 1962 ]

: Knihovna. Vědecko-theoretický sborník. Díl 4 [ SPN 1962 ]

: Knihovnictví, bibliografie a nauka o knize. Teze přednášek [ SPN 1961 ]

: Korekturní znaménka a jejich používání [ [s.n.] 1970 ]

: Kumulace doplňků a změn československého úplného vydání MDT [ ÚVTEI 1987 ]

: Kumulace doplňků a změn československého úplného vydání MDT. 1. 1971 - 10. 1980 [ ÚVTEI 1986 ]

: Matematika pro informační pracovníky [ ÚVTEI 1972 ]

: Mechanizace v patentové dokumentaci. Část I. Výběr článků o základních otázkách rešršních systémů. Thesaurus, heslování a praxe [ Úřad pro patenty a vynálezy 1966 ]

: Mechanizace v patentové dokumentaci. Druhý výběr článků o problémech thesauru, heslování, rešerše a zkušenostech s mechanizací v dokumentačním středisku. Část II [ Úřad pro patenty a vynálezy 1967 ]

: Meziknihovní výpůjční služba [ STK 1966 ]

: Mezinárodní desetinné třídění /FID 419/. Třída 621.3 Elektronika [ ÚVTEI 1980 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Elektrotechnika, oddíl 621.3 [ ÚVTEI 1972 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. (FID 419). Oddíl 68/681. Různá odvětví průmyslu a řemesel. Přesná mechanika. Počítače. Automatizační technika. Rozmnožovací stroje. Optické přístroje. Hudebné nástroje. Záznam a reprodukce zvuku. Atd [ UVTEI 1977 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. (FID 419). Oddíl 68/681. Různá odvětví průmyslu a řemesel. Přesná mechanika. Počítače. Automatizační technika. Rozmnožovací stroje. Optické přístroje. Hudebné nástroje. Záznam a reprodukce zvuku. Atd [ UVTEI 1977 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. (FID 419). Oddíl 623. Vojenská technika [ UVTEI 1974 ]

: Mezinárodní desetinné třídění (FID 419). Oddíl 666. Sklo. Keramika. Smalt. Umělé kameny. Cement [ UVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění (FID 419). Oddíly 621.4/.9. Tepelné motory. Pneumatická energie. Chladicí technika. Doprava, uskladňování a rozvod plynů a kapalin. Tváření. Spojování. Přenos síly. Převody. Ozubení. Zdvihadla. Manipulace s materiálem. Spojovací součásti. Mazání. Obrábění. Rozpojování. Zpracování plechu. Výroba závitů [ UVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíl 53. Fyzika [ ÚVTEI 1972 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíl 53. Fyzika [ ÚVTEI 1972 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíl 54. Chemie. Mineralogické vědy. [ ÚVTEI 1971 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíl 622. Hornictví (FID 419) [ ÚVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíl 622. Hornictví (FID 419) [ ÚVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíly 62/621.22 Technika. Charakteristiky strojů. Zkušební materiály. Strojírenství. Jaderná technika. Výroba, rozvod a využití páry. Hydraulická energie. 1. čs. vyd. (13. mezinárodní vyd.) [ ÚVTEI 1974 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíly 62/621.22 Technika. Charakteristiky strojů. Zkušební materiály. Strojírenství. Jaderná technika. Výroba, rozvod a využití páry. Hydraulická energie. 1. čs. vyd. (13. mezinárodní vyd.) [ ÚVTEI 1974 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíly 66/662. Chemické inženýrství. Chemické výrobky. Výbušniny. Paliva. FID 419 [ ÚVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Oddíly 66/662. Chemické inženýrství. Chemické výrobky. Výbušniny. Paliva. FID 419 [ ÚVTEI 1975 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Pomocné tabulky [ ÚVTEI 1971 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Pomocné tabulky [ ÚVTEI 1971 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Třída 64. Domácí hospodářství (FID 419) [ ÚVTEI 1978 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Výběr nejdůležitějších znaků [ [s.n.] 1985 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Výběr nejdůležitějších znaků [ [s.n.] 1985 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Výběr nejdůležitějších znaků [ [s.n.] 1985 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Výběr nejdůležitějších znaků [ [s.n.] 1985 ]

: Mezinárodní desetinné třídění. Výběr nejdůležitějších znaků [ [s.n.] 1985 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce A. Lidské potřeby [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce B/1. Průmyslové techniky [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce B/2. Doprava [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce C/1. Chemie a hutnictví [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce C/2. Chemie [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce D. Textil a papír [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce E. Stabebnictví [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce F. Mechanika, osvětlování a topení [ Ústř. knih. patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní patentové třídění. Sekce H. Elektřina [ Ústř.knih.patentové lit. Úřadu pro vynálezy a objevy 1979 ]

: Mezinárodní systém VTI a perspektivy dvoustranné spolupráce ČSSR a SSSR [ ÚVTEI 1976 ]

: Navrhování technického vybavení ASŘTP. Technickoekonomická studie ASŘTP. Metodická příručka [ Ústav pro využití výpočetní techniky v řízení 1980 ]

: Normy cen. Seznam evropských norem [ Vyd. norem 1989 ]

: Normy ISO. Seznam mezinárodních norem ISO [ ÚNM 1987 ]

: Normy RVHP. Seznam norem a metodických pokynů [ ÚNM 1988 ]

: Nové metody a technologie v soustavě VTEI [ ÚVTEI 1984 ]

: Nové znění občanského zákoníku [ Práv. a ekon. nakladat. a knihkupec. Linde 1991 ]

: Občanský zákoník. díl 2. Předpisy prováděcí a souvisící [ LINDE 1992 ]

: Oborová střediska technických a ekonomických informací [ UTEIN 1962 ]

: Odborný seminář VTEI. Program státní informační politiky v Pětiletce 1971-5. Racionální využívání firemní literatury v dokumentační praxi [ Krajská rada ČS VTS a j. 1971 ]

: Organizace a metodika meziknihovní výpůjční služby v ČSSR. (Sborník materiálů prvního celostátního semináře o MVS) [ STK 1966 ]

: Počítačové zpracování vědeckých a technických informací. Sborník prací [ ÚVTEI 1980 ]

: Pracovní seminář k problémům vzdělávání a doškolování informačních pracovníků [ UVTEI 1975 ]

: Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů [ SPN 1971 ]

: Právní předpisy a metodické pokyny pro československou soustavu VTEI [ ÚVTEI 1982 ]

: Právní předpisy v oblasti VTEI. 3. díl. Cyklus přednášek [ Dům techniky ČSVTS 1980 ]

: Právní předpisy v oblasti VTEI. 4. díl. Soustřeďování a evidence informačního fondu, povinné výtisky, zahraniční literatura,výzkumné a cestovní zprávy, překlady. Meziknihovní výpujční služba. Cyklus přednášek [ Dům techniky ČSVTS 1980 ]

: Právní předpisy v oblasti VTEI. Cyklus přednášek. 2. díl. Autorské právo, vydávání periodických a neperiodických publikací [ ČSVTS 1980 ]

: Programové vybavení počítačů SMEP. Číslo dokumentace 6/1984. GEOLIB/3 [ VÚGTK 1984 ]

: Programové vybavení počítačů SMEP. Číslo dokumentace 6/1984. GEOLIB/3 [ VÚGTK 1984 ]

: Programové vybavení počítačů SMEP. Číslo dokumentace 6/1984. GEOLIB/3 [ VÚGTK 1984 ]

: Programy mimoškolního vzdělávání pracovníků soustavy VTI [ ÚVTEI 1975 ]

: Přehled dějin Československa I/2. 1526 - 1848 [ Academia 1982 ]

: Přehled metodických publikací Státní technické knihovny v Praze (1959 - 1971) [ ÚVTEI 1973 ]

: Přehled platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů, Sbírce zákonů SNR, v Úředním listu a v Úředním věstníku od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1991 [ SEVT 1992 ]

: Přehled příkazů dotazovacího jazyka systému GOLEM [ ÚVTEI 1986 ]

: Přehled směrnic a pokynů platných v oblasti řízení vědeckých, technických a ekonomických informací. Základní právní normy. I. část [ ÚVTEI 1971 ]

: Přehled světové bibliografie o mikrografii [ ČKD 1976 ]

: Překlad úplného vydání MDT, oddíl 631.3/778.554.9 - výběr [ VUSTE-ODIS 1968 ]

: Příručka pro uživatele Online přístupu do bází VTEI. Báze dat zpřístupňované v databázovém centru ÚVTEI - ÚTZ [ ÚVTEI 1985 ]

: Příspěvky k problematice uživatelů soustavy VTEI. Průzkum uživatelů informací ve zdravotnictví. Příprava uživatelů informací z hlediska vzdělávání dospělých [ ÚVTEI 1976 ]

: Racionalizace práce ve Státní technické knihovně v Praze [ STK 1965 ]

: Rejstřík k výtahu z mezinárodního desetinného třídění 63/668. Díl 4 [ ÚVTEI 1970 ]

: Rejstřík k výtahu z mezinárodního desetinného třídění 63/668. Díl 4 [ ÚVTEI 1970 ]

: Rejstřík k výtahu z mezinárodního desetinného třídění 63/668. Díl 4 [ ÚVTEI 1970 ]

: Rejstřík k výtahu z mezinárodního desetinného třídění 63/668. Díl 4 [ ÚVTEI 1970 ]

: Rejstřík ke Specializovanému vydání MDT "Ekonomické vědy - ekonomika" [ Ekonom. ústav ČSAV 1974 ]

: Rejstřík ke Specializovanému vydání MDT "Ekonomické vědy - ekonomika" [ Ekonom. ústav ČSAV 1974 ]

: Rejstřík ke Specializovanému vydání MDT "Ekonomické vědy - ekonomika" [ Ekonom. ústav ČSAV 1977 ]

: Rejstřík ke Specializovanému vydání MDT "Ekonomické vědy - ekonomika" [ Ekonom. ústav ČSAV 1977 ]

: Rozvoj soustvy VTI v SSSR a metody práce některých jejich článků [ ÚVTEI 1972 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací [ ÚVTEI 1980 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací [ ÚVTEI 1980 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Předmětový rejstřík [ ÚVTEI 1981 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Předmětový rejstřík [ ÚVTEI 1981 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Předmětový rejstřík [ ÚVTEI 1981 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Předmětový rejstřík [ ÚVTEI 1981 ]

: Rubrikátor Mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Předmětový rejstřík [ ÚVTEI 1981 ]

: Rubrikátor mezinárodního systému vědeckých a technických informací. Systematická část [ ÚVTEI 1985 ]

: Ruština - učebnice pro základní a odborné kroužky Lidových kurzů ruštiny [ Svět Sovětů 1962 ]

: Ruština [ ČSAV 1962 ]

: Sborník normativně-technických dokumentů a metodických materiálů [ ÚVTEI 1979 ]

: Sborník normativně-technických dokumentů a metodických materiálů. 3. Okruh: Kódy, transliterace, zkracování, řazení, číslování [ ÚVTEI 1981 ]

: Sborník normativně-technických dokumentů a metodických materiálů. Sv. 2. Okruh: Popis a vstupní zpracování dokumentů v MSVTI [ ÚVTEI 1979 ]

: Sborník normativních a metodických materiálů.4. Okruh: Metodické materiály MSVTI [ ÚVTEI 1982 ]

: Sborník referátů ze semináře Deskriptorová analýza a tvorba deskriptorů v českém jazyce [ Dům techniky ČVTS 1975 ]

: Schémata organizace a řízení výzkumu v zahraničí [ ÚVTEI 1972 ]

: Seznam českých norem. Stav k 1.1.1997 [ ČNI 1996 ]

: Seznam českých technických norem. 1. díl : třídy 01 - 03, 8. díl : třídy 72 - 75 : (stav 2005) [ ČNI 2006 ]

: Seznam českých technických norem. 1. díl : třídy 01 - 03, 8. díl : třídy 72 - 75 : (stav 2005) [ ČNI 2006 ]

: Seznam odborných zahraničních a československých časopisů objednaných a docházejících do ÚVTEI - STK v Praze v roce 1974 a objednaných na rok 1975. Seznam odborných časopisů z kapitalistických států objednaných pro organizace resortu FMTIR na rok 1975 [ ÚVTEI 1975 ]

: Seznam odborných zahraničních a československých časopisů objednaných a docházejících do ÚVTEI - STK v Praze v roce 1977 a objednaných na rok 1978. Seznam odborných časopisů z kapitalistických států objednaných pro organizace resortu FMTIR na rok 1978 [ ÚVTEI 1978 ]

: Seznam zpravodajů informačních středisek [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

: Slovenská knihovnícka terminológia. Výkladový slovník [ Matica slovenská 1965 ]

: Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany [ Práce 1985 ]

: Slovník ekonomických pojmů plánovitého řízení [ Práce 1985 ]

: Slovník ekonomiky průmyslu a vědeckého řízení [ Svoboda 1967 ]

: Slovník knihovnických termínů v šesti jazycích - česky - rusky - polsky - německy - anglicky - francouzsky [ SPN 1958 ]

: Slovníky a encyklopédie v príručkách ÚK SAV. Súpis literatúry [ SAV Ústredná knižnica 1983 ]

: Smlouva o patentové spolupráci. 1. a 2. díl [ Ústřední knihovna patentové literatury Úřadu pro patenty a vynálezy 1970 ]

: Smlouva o patentové spolupráci. 1. a 2. díl [ Ústřední knihovna patentové literatury Úřadu pro patenty a vynálezy 1970 ]

: Sokraščenija russkich slov v bibliotečnom i bibliografičeskom opisanii [ Kniga 1966 ]

: Soubor 18 Čs. státních norem. Praktická pomůcka pro pracovníky z oblasti vědeckých a technických informací, bibliografie a knihovnictví [ ÚNM 1980 ]

: Současný stav selekčních jazyků ve VTEI. Sborník přednášek. Brno, 18. - 19. 10. 1977 [ Dům techniky - Komise pro VTEI ČSVTS 1977 ]

: Soupis geologických periodik a zkratky jejich názvů [ Ústřední ústav geologický 1971 ]

: Soupis periodik ve Státní technické knihovně v Praze za léta 1961 - 1970. 3 sv [ ÚVTEI 1975 ]

: Soupis periodik ve Státní technické knihovně v Praze za léta 1961 - 1970. 3 sv [ ÚVTEI 1975 ]

: Soupis periodik ve Státní technické knihovně v Praze za léta 1961 - 1970. 3 sv [ ÚVTEI 1975 ]

: Soupis zahraničních periodik docházejících do ústředních knihoven a státních vědeckých knihoven ČSR v letech 1978 a 1979 a objednaných na rok 1980. Díl 1. Devizová oblast [ SK ČSR 1981 ]

: Soupis zahraničních periodik docházejících do ústředních knihoven a státních vědeckých knihoven ČSR v letech 1978 a 1979 a objednaných na rok 1980. Díl 2. Socialistické státy [ SK ČSR 1981 ]

: Soupis zahraničních periodik docházejících do ústředních knihoven a státních vědeckých knihoven ČSR v letech 1980 a 1981 a objednaných na rok 1982. Díl 2. K - Ž [ SK ČSR 1982 ]

: Soupis zahraničních periodik docházejících do ústředních knihoven s státních vědeckých knihoven ČSR v letech 1980 a 1981 a objednaných na rok 1982. Díl 1. A - J [ SK ČSR 1982 ]

: Specializované vydání MDT. Ekonomické vědy. Ekonomika. [ Ekono. ústav ČSAV 1973 ]

: Specializované vydání MDT. Ekonomické vědy. Ekonomika. [ Ekono. ústav ČSAV 1973 ]

: Standardy Státního informačního systému České republiky [ Ministerstvo hospodářství ČR 1994 ]

: Standardy Státního informačního systému České republiky [ Ministerstvo hospodářství ČR 1994 ]

: Strojové zpracování v knihovnách a útvarech VTEI [ STK 1965 ]

: Stručný filosofický slovník [ Svoboda 1966 ]

: Súpis zahraničních periodík z devízových oblastí dochádzajúcich do štátnych vedeckých knižníc,vysokoškolských knižníc a ODIS SSR v roku 1979 a objednaných na rok 1980 [ Univerzitná knižnica 1980 ]

: Světové dějiny v datech [ NPL 1964 ]

: Španělština - jazykový a turistický průvodce [ Rotom 1997 ]

: Technické normy. 1, 2. Seznam platných státních a oborových československých norem [ Vyd. norem 1990 ]

: Technické normy. 1, 2. Seznam platných státních a oborových československých norem [ Vyd. norem 1990 ]

: Technické normy. 1, 2. Seznam platných státních a oborových československých norem. Stav k 1. lednu 1991 [ Vyd. norem 1991 ]

: Technické normy. 1, 2. Seznam platných státních a oborových československých norem. Stav k 1. lednu 1991 [ Vyd. norem 1991 ]

: Technické prostředky pro tvorbu informačních systémů [ Merkur 1974 ]

: Technické prostředky pro tvorbu informačních systémů [ Merkur 1974 ]

: Technické prostředky v útvarech vědeckých, technických a ekonomických informací. Sborník [ Dům techniky ČSVTS 1980 ]

: Technické prostředky v útvarech vědeckých, technických a ekonomických informací. Sborník [ Dům techniky ČSVTS 1980 ]

: Teorija informacii. Terminologija [ [s.n.] 1964 ]

: Teze přednášek na katedře vědeckých informací a knihovnictví [ ÚVTEI 1979 ]

: Trendy rozvoje informačních činností. Sborník prací [ ÚVTEI 1981 ]

: Tvorba selekčního jazyka pro obor zemědělského strojírenství [ ÚVTEI 1975 ]

: Ubytování v ČSR [ Olympia 1983 ]

: Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace [ Federální ministerstvo financí v SEVT 1985 ]

: Ulrich's International Periodicals Directory [ Bowker Co. 1982 ]

: Unifikace ve VTEI. Sborník prací [ ÚVTEI 1982 ]

: Unifikace ve VTEI. Sborník prací [ ÚVTEI 1982 ]

: ÚVTEI. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Poslání, činnosti a služby [ ÚVTEI 1985 ]

: Vědecké informace a knihovnictví. Teze přednášek vysokoškolského studijního oboru [ ÚVTEI 1984 ]

: Vužívání odborných informací. Metodická příručka pro lektory [ ÚVTEI 1983 ]

: Výběr právních norem, směrnic a pokynů platných v oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací v ČSSR [ ÚVTEI 1974 ]

: Výběr všeobecných pomocných znaků hlediska, formy, jazyka a času [ VUSTE-ODIS 1967 ]

: Výběr všeobecných pomocných znaků hlediska, formy, jazyka a času [ VUSTE-ODIS 1967 ]

: Výběrový přehled československých organizací z oboru řízení [ Institut řízení - ODIS VTEI 1968 ]

: Vybrané legislativní a metodické normy k výstavbě soustav vědeckých a technických informací v socialistických státech [ ÚVTEI 1972 ]

: Výtah z mezinárodního desetinného třídění [ ÚVTEI 1966 ]

: Výtah z mezinárodního desetinného třídění [ ÚVTEI 1966 ]

: Výtah z mezinárodního desetinného třídění [ ÚVTEI 1966 ]

: Výtah z mezinárodního desetinného třídění. Díl 4 [ ÚVTEI 1969 ]

: Využívání selekčních jazyků [ UVTEI 1979 ]

: Základy bibliografie [ SPN 1965 ]

: Základy bibliografie [ SPN 1966 ]

: Základy řízení a organizace pro oblast VTEI. Sborník pro specializovaný kurs [ ÚVTEI 1981 ]

: Zásady pro činnost aktivu ČSVTS pro vědecko - technické a ekonomické informace a propagandu (VTEIP) [ b. n. 1964 ]

: Záznam pro souborný katalog UNIMARC : Tištěné monografie [ NK ČR - CASLIN 1996 ]

: Zkušenosti z budování mezinárodních odvětvových systémů VTI. Sborník prací [ ÚVTEI 1979 ]

: Zkušenosti z výstavby odvětvových systémů VTEI v ČSSR 1. Sborník prací [ ÚVTEI 1978 ]

: Zkušenosti z výstavby odvětvových systémů VTEI v ČSSR 2. díl. Sborník prací [ ÚVTEI 1979 ]

: Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej technickej knižnice v roku 1984 [ Slovenská technická knižnica 1985 ]

: Zoznam firemných časopisov dochádzajůcich do Slovenskej technickej knižnice v roku 1985 [ Slov. tech. knižnica 1986 ]

Abrhámová, Jitka : Seznam odborných zahraničních a československých časopisů objednaných a docházejících do ÚVTEI-STK v Praze v roce 1980 a objednaných na rok 1981, odborných časopisů z kapitalistických států objednaných pro organizace resortu FMTIR na rok 1981. 1. díl [ ÚVTEI 1981 ]

Abrhámová, Jitka : Seznam odborných zahraničních a československých časopisů objednaných a docházejících do ÚVTEI-STK v Praze v roce 1980 a objednaných na rok 1981, odborných časopisů z kapitalistických států objednaných pro organizace resortu FMTIR na rok 1981. 2. díl [ ÚVTEI 1981 ]

Abrhámová, Jitka : Seznam odborných zahraničních a čs. časopisů objednaných a docházejících do ÚVTEI-STK v praze v roce 1979 a objednaných na rok 1980, odborných časopisů z kapitalistických států objednaných pro organizace resortu FMTIR na rok 1980. Část 2 [ ÚVTEI 1980 ]

Andrášová, Jindra : Tvorba a využívání tezauru průřezového oboru bezpečnosti práce [ UVTEI 1979 ]

Backus, J.W. : Programování v jazyku "ALGOL 60" [ SNTL 1963 ]

Bálek, František : Vzorový organizační řád útvarů vědeckých, technických a ekonomických informací [ STK 1965 ]

Bálek, František : Základní statistická evidence a výkazy o činnosti útvarů VTEI [ STK 1965 ]

Bauerová, H. : Kódy druhů dokumentů [ ÚVTEI 1975 ]

Bauerová, H. : Kódy druhů dokumentů (Verze 2) 1977 [ UVTEI - SÚTZ 1977 ]

Bauerová, H. : Kódy institucí [ ÚVTEI 1975 ]

Bauerová, H. : Kumulovaný rejstřík kódů institucí. Řada projekce 1.část: Abecední rejstřík institucí 2.část: Rejstřík lokačních značek. Rejsrřík čísel položek [ ÚVTEI 1978 ]

Bauerová, H. : Kumulovaný rejstřík kódů institucí. Řada projekce 1.část: Abecední rejstřík institucí 2.část: Rejstřík lokačních značek. Rejsrřík čísel položek [ ÚVTEI 1978 ]

Bauerová, H. : Kumulovaný rejstřík kódů institucí. Řada projekce 1.část: Abecední rejstřík institucí 2.část: Rejstřík lokačních značek. Rejsrřík čísel položek [ ÚVTEI 1978 ]

Bauerová, H. : Kumulovaný rejstřík kódů institucí. Řada projekce 1.část: Abecední rejstřík institucí 2.část: Rejstřík lokačních značek. Rejsrřík čísel položek [ ÚVTEI 1978 ]

Bauerová, Helena : Kódy institucí (Verze 3) 1976 [ ÚVTEI 1976 ]

Bauerová, Helena : Kumulovaný rejstřík kódů institucí. Doplněk 1 [ ÚVTEI 1979 ]

Baumgart, Ján : Organizačná štruktúra vedeckých knižníc [ Ústr. ekon. knižnica 1966 ]

Bedrna, Zoltán : Vedecké práce Výskumného ústavu podoznalectva a výživy rastlín v Bratislave. 11 [ Príroda 1981 ]

Benda, V. : Daň z přidané hodnoty. 2. [ PRAGOEDUCA 1993 ]

Beneš, E. : Základní mluvnice němčiny [ SPN 1965 ]

Beneš, Eduard : Němčina pro jazykové školy 1 [ SPN 1963 ]

Bezděková, H. : Specifikace údajů popisu dokumentu v záznamu na magnetické pásce [ ÚVTEI 1976 ]

Bezděková, Helena : Typové výstupní sestavy [ UVTEI - SÚTZ 1979 ]

Blahota, Jiří : Organizační modelování v informační soustavě [ ÚVTEI 1974 ]

Bljumenau, D. I. : Základní problémy informatiky a knihovnicko-bibliografická práce. Část 2. Soustavy vědeckotechnických informací [ ÚVTEI 1978 ]

Brádlerová, Libuše : Zákoník práce. Předpisy související [ Prospektrum 1995 ]

Brandýs, J. : O realizaci technického rozvoje a jeho informačním zajišťování. Sborník přednášek [ Dům techniky ČSVTS 1977 ]

Brázda, Jiří : Internet.cz - jak hledat a najít snadno a rychle [ Grada Publishing 1997 ]

Brisudová, Milada : Efektivní výměna publikací [ ÚVTEI 1978 ]

Budil, J. : Návod na formulaci rešeršního dotazu pro systém USS. Řada projekce [ UVTEI 1978 ]

Budil, J. : Návod na formulaci rešeršního dotazu pro systém USS. Řada projekce [ UVTEI 1978 ]

Budil, J. : Systém USS. Úvod do použití [ UVTEI - SÚTZ 1976 ]

Bukovský, Juraj : Příprava mechanizace knihovnických provozů stroji na děrné štítky [ STK 1966 ]

Bukovský, Juraj : Zavádíme děrnou pásku [ STK 1965 ]

Bustinová, K. : Využitie organizačného automatu Consul 253 v základných informačných strediskách 1 [ Ústř. věd. techn. a ekonomických informací 1978 ]

Bužga, Ondřej : COMPENDEX. Příručka pro uživatele [ ÚVTEI 1985 ]

Bystrický, Vladimír : Přehled archivů. ČSR [ Arch. spr. MV ČSR 1984 ]

Čáp, Milan : Slovník stavebního práva [ SEPROM 1994 ]

Cejpek, Jiří : Československé knihovnictví, poslání a organizace [ SPN 1967 ]

Cejpek, Jiří : Informační chování uživatelů odborných informací [ ÚVTEI 1976 ]

Cejpek, Jiří : Kvalifikace v informační činnosti [ ÚVTEI 1973 ]

Cejpek, Jiří : Použití časových snímků v informatice [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Cejpek, Jiří : Souborné katalogy v informační soustavě [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Čermáková, Alena : Informace o připravovaných publikacích technické literatury v zahraničí. Doporučující bibliografie [ ÚVTEI 1980 ]

Čermáková, Jiřina : Mezinárodní konference. Konferenční kalendária, bibliografie a příručky [ UVTEI 1977 ]

Čermáková, Jiřina : Získávání výzkumných zpráv (reportů), disertačních prací a jiné nekomerční literatury z USA, Kanady a Japonska [ UVTEI 1979 ]

Čermáková, Jiřina : Získávání výzkumných zpráv (reportů), disertačních prací a jiné nekomerční literatury ze západní Evropy [ ÚVTEI 1978 ]

Čermáková, Jiřina : Způsoby získávání technických zpráv z USA [ UVTEI-STK 1970 ]

Chaloupka, Josef : Organizace a řízení ekonomiky, průmyslové výroby a rozvoj vědy a techniky v ČSSR [ ÚVTEI 1971 ]

Charnes, A. : Modely riadenia a priemyselné aplikácie lineárneho programovania. Zv. II [ VSAV 1966 ]

Charnes, A. : Modely riadenia a priemyselné aplikácie lineárneho programovania. Zv. II [ VSAV 1966 ]

Charnes, A. : Modely riadenia a priemyselné aplikácie lineárneho programovania. Zväzok I [ SAV 1965 ]

Charnes, A. : Modely riadenia a priemyselné aplikácie lineárneho programovania. Zväzok I [ SAV 1965 ]

CHovanová, Soňa : Aplikácia ČSN 01 0196 -Skracovanie názvov časopisov a iných periodík - pri budování katalogu periodík celoštátnej evidencie zahraničnej literatůry [ Univerzitná knižnica 1980 ]

Cigánik, Marek : Faktografické informačné systémy [ Alfa 1985 ]

Císař, Jaroslav : Ekonomické hodnocení efektivnosti činnosti VTEI. Rešerše číslo R. 202 [ ÚVTEI 1980 ]

Císař, Jaroslav : Funkce inteligentního terminálu v počítačové síti. Rešerše číslo R. 201 [ ÚVTEI 1980 ]

Císař, Jaroslav : Informační sítě. Rešerše číslo R 188 - Dodatek [ ÚVTEI 1980 ]

Císař, Jaroslav : Jednotné metodické vedení vědeckých knihoven jako součásti informačního procesu VTEI. Současný stav a dosavadní úsilí. Rešerše číslo R 199 [ ÚVTEI 1980 ]

Císař, Jaroslav : Koncepce rozvoje odvětvových informačních systémů se zvláštním zřetelem ke zdravotnictví. Výhledy rozvoje do r. 1990 - 2000. Rešerže číslo R 198 [ ÚVTEI 1980 ]

Císař, Jaroslav : Odvětvové systémy VTEI v ČSSR a jejich obdoba v zahraniční praxi /socialistické a kapitalistické státy/. Rešerše číslo R 197 [ ÚVTEI 1979 ]

Císař, Jaroslav : Technické prostředky v informační činnosti 1. Koncepce, hodnocení, otázky projekce, výhledy. Rešerše číslo R 200 [ ÚVTEI 1980 ]

Demel, Jiří : Internet pro začátečníka [ Neklan 1996 ]

Denisiev, V.N. : Všeobecná bibliografia. Príručka pre poslucháčov knihovníckych odborných škol [ Osveta 1956 ]

Deweterová, Helena : Bezpečné pracovní prostředí v knihovnách [ ÚVTEI 1973 ]

Dewetterová, Helena : Normy a předpisy v technických knihovnách [ ÚVTEI 1975 ]

Dewetterová, Helena : Organizace a zabezpečení dokumentační činnosti [ ÚVTEI 1975 ]

Dobrovolný, Bohumil : Světový tlumočník 26 řečí. Příručka pro turisty, delegace, techniky a montéry [ Práce 1960 ]

Doležal, Jaroslav : Vazby knih [ SNTL 1961 ]

Drtina, Jaroslav : Předmětový katalog [ SPN 1957 ]

Drtina, Jaroslav : Věcná katalogisace. Díl I. Část 1. Katalog systematický [ SPN 1953 ]

Drucker, Peter F. : Výkonný vedoucí [ Institut řízení 1970 ]

Durman, Karel : Slovník moderních světových dějin [ Svoboda 1969 ]

Ehrlich, A. : Mikrokarty, mikrofiše a jiné moderní reprografické metody [ STK 1964 ]

Ellingerová, Lýdia : Práca s firemnou literaturou v informačných strediskách [ Slov. technická knižnica 1968 ]

Ewicz, Kazimierz : Vnútorná organizácia a riadenie knižnice [ Ústr. ekonom. knižnica 1966 ]

Farský, Ervin : Navrhování reprografických pracovišť [ ÚVTEI 1975 ]

Farský, Ervín : Práce se zkušebním obrazcem a zkušebními předlohami ČSN 01 3820. Realizační výstup úkolu P 18 - 121 - 002 - 04 [ ÚVTEI 1976 ]

Fiedlerová, Helena : Typové výstupní sestavby. (Doplněk 1) [ ÚVTEI 1979 ]

Fiedlerová, Helena : Typové výstupní sestavby. (Doplněk 1) [ ÚVTEI 1979 ]

Formánek, Václav : Průhledová lístkovnice ve společenských vědách [ UVTEI 1974 ]

Franclová, Zdeňka : Práce s magnetofonovými pásky [ ÚVTEI 1973 ]

Fuchs-Kittowski, K. : Informatik und Automatisierung. Bd.l. Theorie und Praxis der Struktur und Organisation der Informationsverarbeitung [ Akademie-Verlag 1976 ]

Gašparíkova, Želmíra : Slovensko - český slovník [ SPN 1967 ]

Gawrecki, Drahoslav : Pro ekonomické využití skladištních prostorů v knihovnách [ KVŠT 1958 ]

Gigánik, Marek : Vytváranie a využívanie fondu informácií vo vede, technike a ekonomike [ SVTL 1964 ]

Görner, V. : Banky dat a jejich organizace [ ÚVTEI 1974 ]

Gottwald, Václav : Optimalizace způsobu zpracování informací v textilním průmyslu [ UVTEI 1979 ]

Gubi, Pavol : DATOS. Verze 1.1. Příručka uživatele [ Kancelářské stroje 1983 ]

Hajdušek, Jozef : Slovník anglických skratiek a značiek z knihovníctva informačnej vedy [ SAV Ústredná knižnica 1983 ]

Hajdušek, Jozef : Súčasná organizácia knižničnej a informačnej sústavy v ČSSR [ SLTK 1965 ]

Hegenbart, Miroslav : Stavební zákon a předpisy souvisící [ Panorama 1978 ]

Hejduková, Eva : Zkušenosti se zpracováním a vyhodnocováním firemní literatury [ ÚVTEI 1972 ]

Helbich, Jan : Průhledoná lístkovnice a její použití v knihovnách a útvarech vědeckých a technických informací [ STK 1964 ]

Hlinovská, Eleonora : Tvorba knihovního a výpůjčního řádu [ ÚVTEI 1980 ]

Hodač, Karel : Tematické řady pro automatizované zpracování primárních a sekundárních fondů Státní technické knihovny v Praze. I. díl. Základní seznam tematických řad a skupin [ ÚVTEI 1976 ]

Hofmannová, L. : Směrnice, nařízení, popisy pracovních postupů, pracovní normy a tiskopisy z oblasti VTEI, knihovnictví a bibliografie. (Lit. z let 1959 - 1970. 23 zázn.) [ ÚVTEI 1971 ]

Hofmannová, L. : Terminologické soupisy, slovníky a normy z oblasti informatiky. Lit. 1952 - 1969, počet z. 55 [ ÚVTEI 1971 ]

Hornáčková, E. : Medzinárodné desatinné triedenie (FID 419). Oddiel 33: Ekonomika. Ekonomické vedy [ Ústr. ekonom. knižn. ÚVTEI 1976 ]

Hornáčková, E. : Medzinárodné desatinné triedenie (FID 419). Oddiel 33: Ekonomika. Ekonomické vedy [ Ústr. ekonom. knižn. ÚVTEI 1976 ]

Hruša, Karel : Přehled elementární matematiky [ SNTL 1957 ]

Hruška, Jiří : Geologická informatika I [ Ústřední ústav geologický 1971 ]

Hrůza, Jiří : Slovník soudobého urbanismu [ Odeon 1977 ]

Hubscher, Eric : Patentové informace na mikroštítcích [ ÚVTEI 1975 ]

Hýbner, Jiří : Druhově specializované informační systémy. Díl II. Informační systémy a služby ve vědě a technice [ ÚVTEI 1973 ]

Hýbner, Jiří : Informační systémy a služby ve vědě a technice. 2. díl. Druhově specializované informační systémy [ ÚVTEI 1978 ]

Hýbner, Jiří : Informační systémy a služby ve vědě a technice. Díl I: Mezinárodní informační systémy a programy. Polytematické informační systémy a služby [ UVTEI 1976 ]

Hyhlíková, Věra : Informační analýza dokumentu [ ÚVTEI 1984 ]

Hylmar, Jiří : Aplikace racionálních dokumentačních systémů [ ÚVTEI - STK 1968 ]

Hylmar, Jiří : Malomechanizační selekční systémy. Systém vrubových štítků. Systém štěrbinových štítků. Systém průhledových štítků [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1969 ]

Hylmar, Jiří : Možnosti aplikace štěrbinových štítků v ČSSR [ ÚVTEI 1975 ]

Hylmar, jiří : Pokyny pro volbu mechanizovaného selekčního systému [ ÚVTEI 1976 ]

Hylmar, Jiří : Použití systému vrubových štítků v praxi. Učební texty. [ ÚVTEI 1974 ]

Hylmar, Jiří : Praktická aplikace průhledové lístkovnice [ ÚVTEI 1972 ]

Hylmar, Jiří : Praktická aplikace průhledové lístkovnice [ ÚVTEI 1972 ]

Hylmar, Jiří : Racionální metody tvorby informačních pamětí pro řešitelská pracoviště [ ÚVTEI 1980 ]

Igumnov, Juraj : Personálne a materiálne vybavenie informačných stredísek [ SLTK 1965 ]

Ivankin, V. I. : Vědecko-informační činnost(konspekt přednášek) [ UVTEI 1977 ]

Jakubíček, Milan : Právní otázky základních služeb v odborných knihovnách [ Státní vědecká knihovna 1987 ]

Jančařík, M. : Příprava vstupních dat na děrných páskách a děrných štítcích [ ÚVTEI 1975 ]

Jančařík, M. : Příprava vstupních dat na děrných páskách a děrných štítcích [ ÚVTEI 1975 ]

Jančařík, M. : Zásady výstavby sítě uzlových technologických bodů systému ústřední technické základny. Řada projekce [ ÚVTEI 1978 ]

Jančařík, Miloslav : Ruské odborné texty pro informační pracovníky [ ÚVTEI 1984 ]

Jančařík, Miloslav : Sběr a příprava vstupních dat metodou OCR [ ÚVTEI 1980 ]

Jančařík, Miloslav : Zásady projektování a zavádění automatizovaných systémů VTEI. Metodické pokyny SUTZ [ ÚVTEI 1983 ]

Janda, Jozef : Príručka ochrany knižného fondu. 3. přeprac. vyd. [ Slovenská technická knižnica 1980 ]

Janešová, Jarmila : Italština pro samouky [ SPN 1965 ]

Janoš, Karel : Možnosti aplikace optického snímání textů ve VTEI [ ÚVTEI 1979 ]

Janoš, Karel : Průzkum informačních potřeb a psychologická příprava uživatelů při projektování automatizovaného systému VTI [ ÚVTEI 1977 ]

Javorský, Jiří : Slovník zkratek z informatiky [ ÚVTEI 1984 ]

Jeřábek, Antonín : Reprografie v konstrukčních a projektových kancelářích a ve VTEI. Výběrová bibliografie [ ÚVTEI 1986 ]

Jeřábek, Antonín : Reprografie v konstrukčních a projektových kancelářích a ve VTEI. Výběrová bibliografie [ ÚVTEI 1986 ]

Jireš, Stanislav : Informatika a řízení [ Svoboda 1988 ]

Jirkovská, Věra : Progresívní prvky metodiky, organizace a techniky práce vědeckých a odborných knihoven [ SPN 1973 ]

Jóna, V. : Základy automatizovaných systémov riadenia pre pracovníkov VTEI [ Slovenská technická knižnica 1988 ]

Kábrt, Jiří : Informace a věda [ ÚVTEI 1973 ]

Kábrt, Jiří : Jak zařídíme knihovnu. Příručka pro vybavení a zařízení středních a menších knihoven [ Orbis 1962 ]

Kábrt, Jiří : Knihovní fondy. Svazek 1. [ SPN 1954 ]

Kábrt, Jiří : Knihovní fondy. Svazek 2. [ SPN 1955 ]

Kábrt, Jiří : Knihovnická technika - příručka pro malé knihovny ROH [ Práce 1958 ]

Kábrt, Jiří : Knihovnická technika - příručka pro malé odborové knihovny [ Práce 1962 ]

Kábrt, Jiří : Řízení a organizace knihovny. Úvod do teorie. Vybrané kapitoly [ ÚVTEI 1967 ]

Kábrt, Jiří : Struktura knihovního fondu v technické knihovně [ ÚVTEI - STK 1968 ]

Kadečka, Slavoš : Oborové zpravodaje VTEI ve stavebnictví [ ÚVTEI 1973 ]

Kadleček, Ladislav : Lístkovnice a ukládací zařízení v knihovnách a útvarech VTEI [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Kadleček, Ladislav : Organizace a zabezpečení činnosti technické knihovny a útvaru VTEI [ ÚVTEI 1973 ]

Kadleček, Ladislav : Organizace a zabezpečení činnosti technické knihovny a útvaru VTEI [ ÚVTEI 1978 ]

Kadleček, Ladislav : Popisy prací v útvarech vědeckých, technických a ekonomických informací [ ÚVTEI 1985 ]

Kejha, Viktor : Systémy adresniho rozšiřování informací [ VTEI 1972 ]

Kent, Allen : Základy mechanizácie prieskumu informácií [ SlVTL 1966 ]

Kent, Allen : Základy mechanizácie prieskumu informácií [ SlVTL 1966 ]

Kešner, Jaroslav : Uplatnění vědeckých a technických informací v automatizovaných systémech řízení [ ÚVTEI 1978 ]

Kimlička, Štefan : Príručka programovania organizačných automatov Consul 253 v knižniciach [ SPN 1974 ]

Kirpičevová, I.K. : Bibliografie na pomoc vědecké práci [ SPN 1963 ]

Kirpičevová, I.K. : Bibliografie na pomoc vědecké práci [ SPN 1963 ]

Klabal, Radomír : Slova okolo počítačů [ Ekonom - Progres 1994 ]

Kleinová, Lidmila : Faktové informace, faktografické informační systémy a banky dat. [ ÚVTEI 1979 ]

Klika, Jaroslav : Některé poznatky z práce informačních útvarů Vítkovických železáren K. G. [ UVTEI 1970 ]

Kofnovec, Ladislav : Struktura a použití mezinárodního desetinného třídění s přílohou Výběr znaků MDT [ ÚVTEI 1970 ]

Kofnovec, Ladislav : Struktura, vývoj a použití MDT (s přílohou Výběr znaků MDT) [ VÚSTE-ODIS 1967 ]

Kohutiar, Ĺudovít : Základy odbornej bibliografie [ SLTK 1966 ]

Kollmannová, Ludmila : Česko - anglická konverzace [ SPN 1965 ]

Koltypinová, T. N. : Základní problémy informatiky a knihovnicko-bibliografická práce. Část 1. Úvod do informatiky [ ÚVTEI 1977 ]

Konečný, Stanislav : Metodika projektové přípravy reprografie ve VTEI [ UVTEI 1976 ]

Königová, M. : Knihovnická statistika [ ÚVTEI 1976 ]

Königová, Marie : Analýza systému VTEI [ UVTEI 1978 ]

Königová, Marie : Efektivnost informačních středisek a jejich systémů [ ÚVTEI 1978 ]

Königová, Marie : Kreativní a systémové myšlení [ ÚVTEI 1979 ]

Königová, Marie : Teorie systémů vědeckých, technických a ekonomických informací [ ÚVTEI 1984 ]

Kopáček, R. : Návod na formulaci dotazu v systému GOLEM [ UVTEI 1979 ]

Kopáček, Rudolf : Magnetopáskové služby [ ÚVTEI 1976 ]

Kopáček, Rudolf : Magnetopáskové služby [ ÚVTEI 1976 ]

Kopecký, Radim : Informační průzkumy a nová koncepce soustavy VTEI [ ÚVTEI 1968 ]

Kovář, Blahoslav : Evropské národní registrující bibliografie a jejich využití ve VTEI [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Kovář, Blahoslav : Metodika a technika předmětové katalogisace [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Kovář, Blahoslav : Obsahová analýza dokumentu [ ÚVTEI 1974 ]

Kovář, Blahoslav : Věcné pořádání informací a selekční jazyky [ ÚVTEI 1984 ]

Kovář, Blahoslav : Věcné pořádání informací a selekční jazyky. 1 díl. Úvod do problematiky:systematické pořádání [ ÚVTEI 1981 ]

Kovář, Blahoslav : Základy obecné metodiky věcného pořádání informací [ ÚVTEI 1978 ]

Kraus, Jiří : Přirozený jazyk v informačních systémech [ ÚVTEI 1974 ]

Kraus, Jiří : Úvod do stylistiky pro informační pracovníky [ UVTEI 1977 ]

Kraus, Jiří : Úvod do stylistiky pro informační pracovníky [ ÚVTEI 1982 ]

Kraus, Jiří : Úvod do stylistiky pro informační pracovníky [ ÚVTEI 1982 ]

Kubík, Jaroslav : Využívání vědeckých, technických a ekonomických informací [ SNTL 1988 ]

Kučera, J. : Problémy a řešení efektivnosti práce v oborovém informačním středisku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu [ ÚVTEI - STK 1969 ]

Kudrna, Vítězslav : Reprografie ve Státní knihovně ČSR [ ÚVTEI- Státní technická knihovna 1970 ]

Lampe, Bernhard : Algorithmen der Mikrorechentechnik. Maschinenprogrammierung und Interpretertechniken des U880 [ VEB Verlag Technik 1984 ]

Lancingerová, Eugenie : Seznam informačních periodik [ ÚVTEI 1974 ]

Lancingerová, Eugenie : Seznam informačních periodik [ ÚVTEI 1974 ]

Lancingerová, Eugenie : Seznam informačních periodik [ ÚVTEI 1974 ]

Lepšík, Věkoslav : Mechanizace neselekčního typu pro knihovny a střediska VTEI [ ÚVTEI 1976 ]

Lepšík, Věkoslav : Mechanizace neselekčního typu pro knihovny a střediska VTEI [ ÚVTEI 1976 ]

Lepšík, Věkoslav : REIS - Systém pro ukládání a vyhledávání informací (s výpisem nalezených informací) [ ÚVTEI 1979 ]

Luxová, Jana : Normování činností v knihovnách a střediscích VTEI [ ÚVTEI 1988 ]

Luxová, Jana : Normování činností v knihovnách a střediscích VTEI [ ÚVTEI 1988 ]

M. Šolc : Stručný politický slovník [ Svoboda 1986 ]

Manca, Dominik : Využívanie informácií vo vedeckej, technickej a ekonomickej propagande [ SLTK 1966 ]

Marečková, Věra : Práce s časopisy v knihovnách informačních středisek [ UVTEI 1970 ]

Maršálek, Otto : Průběžná rešerše a adresní informace v národním podniku Škoda - Plzeň [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Matoušová, Miroslava : Konzultační služby knihoven a středisek VTEI [ ÚVTEI 1984 ]

Matoušová, Miroslava : Referátové časopisy a vybrané informační zdroje z informatiky [ ÚVTEI 1980 ]

Merta, A. : Úvod do rešeršní teorie, metodiky a techniky [ VÚ stroj. technologie a ekonomiky 1964 ]

Merta, Augustin : Funkce a význam oběhu odborných informací v technice a její vědeckovýzkumné základně [ ÚVTEI b. r. ]

Mesterházi Nagyová : Firemná literatúra v knižniciach [ Slov. tech. knižnica 1969 ]

Meyer, Erich : Základní otázky patentové dokumentace [ Úřad pro patenty a vynálezy 1966 ]

Mičátek, Mikuláš : Pramene vedeckých, technických a ekonomických informácií [ SLTK 1966 ]

Mikešová, J. : Příručka pro technické knihovny [ UVTEI/STK 1970 ]

Mikešová, L. : Evidence přírůstků literatury v útvarech VTEI [ STK 1965 ]

Mikeśová, L. : Technické normy jako zdroj technických informací [ UVTEI - Státní technická knihovna 1970 ]

Milchová, G. : Prechod na mechanizovanú informačnú činnosť [ ÚVTEI 1970 ]

Mlčoch, Jan : Malá ekonomická encyklopedie [ Linde 1995 ]

Mojžíšek, Josef : Metodika tvorby tezauru. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu P - 18 - 121 - 001 - 04 [ ÚVTEI 1974 ]

Moravcová, Ven. : Niektoré problémy psychológie v metodike a organizácii informačnej práce [ SLTK 1966 ]

Moravcová, Věnceslava : Metodická příručka pro průzkumy informačních potřeb [ ÚVTEI 1971 ]

Muchová, Radomíra : Rešerše v systému GOLEM [ ÚVTEI 1984 ]

Nádvorník, M. : Pravidla jmenného katalogu pro střední a menší knihovny [ SPN 1960 ]

Nádvorník, M. : Pravidla jmenného katalogu pro střední a menší knihovny [ SPN 1960 ]

Nádvorník, Miroslav : Jmenná katalogizace souborů tiskovin [ ÚVTEI 1976 ]

Nádvorník, Miroslav : Pravidla jmenného katalogu [ SPN 1959 ]

Nádvorník, Miroslav : Pravidla jmenného katalogu [ SPN 1959 ]

Nádvorník, Miroslav : Pravidla jmenného katalogu [ SPN 1969 ]

Nádvorník, Miroslav : Pravidla jmenného katalogu [ SPN 1969 ]

Nálevková, Marta : Informační sítě. Rešerše číslo R 188 [ ÚVTEI 1979 ]

Neidhardt, Peter : Einführung in die Informationstheorie. Mathematische Voraussetzungen, Erkenntnisse und Theoreme sowie allgemeine und spezielle Anwendungen [ Verlag Technik 1957 ]

Nosek, Vladislav : Malá encyklopedie vědeckého řízení. I. díl. A - M [ Naše vojsko 1976 ]

Nosek, Vladislav : Malá encyklopedie vědeckého řízení. II. díl. N - Z [ Naše vojsko 1976 ]

Nováček, Karel : Zpracování informací v projekční organizaci pomocí děrnoštítkových strojů Aritma [ ÚVTEI 1970 ]

Novák, Josef : Doplňování fondu v technických knihovnách [ ÚVTEI 1974 ]

Novák, Josef : Slučování technických knihoven [ VTEI 1972 ]

Novák, Ladislav : Reprografie a tisk malonákladových publikací [ UTRIN 1973 ]

Nováková, Marta : Doplňovanie knižného fondu [ Slovenská technická knižnica 1982 ]

Nováková, N. : Vyřazování knih a ostatních materiálů z knihovního fondu technické knihovny [ ÚVTEI - STK 1969 ]

Ondrášková, Květa : Zastaralá a tematicky nevhodná literatura ve vysokoškolských knihovnách technického směru [ STK 1965 ]

Papoušek, Oldřich : Počítačový systém používaný v OKD [ ÚVTEI 1972 ]

Patočková, Anna : Tiskopisy pro knihovnickou evidenci [ ÚVTEI 1975 ]

Pessrová, Hana : Výkonové normy v knihovnách [ ÚVTEI 1978 ]

Pessrová, Hana : Výkonové normy v knihovnách [ ÚVTEI 1978 ]

Pevzner, B.R. : Systémy vyhledávání informací a selekční jazyky. Překlad z ruštiny [ ÚVTEI 1977 ]

Podzimek, J. : Mikrofilm v závodních technických knihovnách a informačních útvarech [ STK 1963 ]

Podzimek, J. : Příruční knihovny bibliograficko - informační služby v technických knihovnách a útvarech VTEI [ ÚVTEI 1967 ]

Podzimek, Jaroslav : Anotace v bibliografiích technické literatury [ STK 1965 ]

Podzimek, Jaroslav : Evidování, zpracovávání a uchovávání mikrofilmů a jiných mikroreprodukcí [ STK 1966 ]

Podzimek, Jaroslav : Uplatnění statistické údajové literatury jako zdroje faktografických informací [ ÚVTEI 1970 ]

Podzimek, Jaroslav : Využití ústředních evidencí a katalogů ČSSR [ UVTEI/STK 1970 ]

Pohánka, Pavel : Rozmnožovanie spôsoby v informačných strediskách [ SLTK 1966 ]

Prášek, Vladimír : Referátové časopisy a služby z oborů zemědělství, veterinárního lékařství, lesního hospodářství, botaniky a zoologie [ ÚVTEI 1979 ]

Prokop, Ivo : Normy z oblasti knihovníctva, bibliografie a dokumentácie [ Slovenská technická knižnica 1973 ]

Purš, Jaroslav : Přehled dějin Československa I/1. /Do roku 1526/ [ Academia 1980 ]

Rada, Vladimír : Aktualizace a obsahová prověrka fondu technických knihoven [ ÚVTEI 1976 ]

Rada, Vladimír : Výpůjční služby v technických knihovnách [ ÚVTEI 1975 ]

Raichl, Jiří : Programování v ALGOLu [ Academia 1967 ]

Raichl, JIří : Programování v ALGOLu [ Academia 1971 ]

Raichl, JIří : Programování v ALGOLu [ Academia 1971 ]

Raichl, JIří : Programování v ALGOLu [ Academia 1971 ]

Raichl, JIří : Programování v ALGOLu [ Academia 1971 ]

Raichl, Jiří : Programování v ALGOLu [ Academia 1977 ]

Raichl, Jiří : Programování v ALGOLu [ Academia 1977 ]

Rajlich, Václav : Úvod do teorie počítačů [ SNTL 1979 ]

Reiniš, Milan : Autorské právo [ VTEI 1973 ]

Rektorys, Karel : Přehled užité matematiky [ SNTL 1968 ]

Říčan, Pavel : Psychologie osobnosti [ Orbis 1975 ]

Richter, Vít : Průvodce po službách Státní knihovny ČSR [ SK ČSR 1988 ]

Rood, C. N. : Electronics Model 132 Lablite Helium - neen Gas Laser [ Printed in USA 1968 ]

Savická, Stanislava : Některé problémy odborného a publicistického překladu [ UVTEI-St. tech. knih. 1977 ]

Schultz, J. : Príručka ruského strojopisu a korešpondencie [ Slov. výbor SČSP 1966 ]

Sechser, O. : Selekční jazyk a jeho popis [ ÚVTEI 1968 ]

Sedláčková, Marie : Povinná evidence zahraniční literatury dovážené do ČSSR [ ÚVTEI 1976 ]

Šemakin, Ju. I. : Automatizované a mechanizované rešeršní systémy v SSSR [ ÚVTEI 1973 ]

Šimová, V. : Metodické pokyny na vypracovanie tezauru /Návrh/ [ Slovenská technická knižnica 1967 ]

Šír, Stanislav : Prostorové zajištění technických knihoven [ VTEI 1972 ]

Šír, Stanislav : Využití katalogů na mikrofiších v zahraničních knihovnách [ ÚVTEI 1979 ]

Šír, Stanislav : Zjednodušený způsob zpracování speciální literatury v malých knihovnách a útvarech VTEI [ STK - UVTEI 1969 ]

Skolek, J. : Rubrikátor - nový typ selekčního jazyka ve VTEI [ ÚVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání 1979 ]

Škopek, Karol : Svépomocné řešení nedostatku skladištních prostorů knihoven úpravou stabilních regálů na posuvné [ STK 1967 ]

Slobodová, Xenie : Řízení mezinárodních informačních systémů. Rešerše číslo R 189 [ ÚVTEI 1979 ]

Smělý, Oldřich : Adresní informování specialistů pomocí systému SD [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Smělý, Oldřich : Použití systému GIPSY v české bibliografii [ ÚVTEI - STK 1968 ]

Smetáček, Vladimír : Lidé a informace [ Albatros 1981 ]

Smetáček, Vladimír : Průzkum uživatelů informací. Metodická příručka [ ÚVTEI 1974 ]

Smetáček, Vladimír : Standardizovaný průzkum uživatelů informací s návrhy dotazníku Metodický materiál [ ÚVTEI 1981 ]

Snopková, Barbora : Daňový rádce pro občana [ PEDO 1993 ]

Sokolov, A.V. : Základy teorie informačních selekčních systémů. Část 3 [ Inst. UVTEI pro mimoškolní vzdělávání 1978 ]

Šonka, Jaroslav : Projektování mechanizovaných a automatizovaných informačních systémů [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1970 ]

Spirit, Jiří : Mechanizace a automatizace v soustavě VTEI [ STK 1964 ]

Spirit, Jiří : Pomůcka pro zpřístupnění studia informací zvláště časopisů evropských socialistických zemí hovořících nesvětovými jazyky [ ČSTV 1964 ]

Špreňar, Oldřich : Komplexní excerpce odborné literatury pomocí externistů [ ÚVTEI 1973 ]

Špreňar, Oldřich : Rozhodovací metody v práci střediska VTEI [ ÚVTEI 1978 ]

Šrámková, M. : Síťový rozmnožovací rámeček [ ÚVTEI - STK 1969 ]

Šrámková, Miroslava : Materiály z konferencí [ VTEI 1972 ]

Šrejder, J. A. : Sémiotické základy informatiky [ ÚVTEI 1977 ]

Šrubař, Jan : Pokyny pro činnost technických informátů [ STK 1966 ]

Starr, A. T. : Radiotechnika velmi krátkých vln [ SNTL 1962 ]

Štefánik, Vladimír : Plánovanie v informačných strediskách [ SLTK 1965 ]

Štorkánová, Jana : Organizace informační činnosti v ČSSR a v zahraničí. Doporučující bibliografie knižní a časopisecké literatury [ ÚVTEI - STK 1967 ]

Straka, Josef : Akvizice informací a informačních fondů, budování informačních fondů [ UVTEI 1970 ]

Straka, Josef : Budování informačních fondů 1. díl [ UVTEI 1980 ]

Straka, Josef : Budování informačních fondů. 3. díl. Speciální druhy dokumentů [ ÚVTEI 1985 ]

Straka, Josef : Doplňování knihovních fondů [ SPN 1964 ]

Šulc, Miloslav : Metodika a technika rešerší [ Státní technická knihovna 1971 ]

Sulek, Vladimír : Organizace a metody práce v informačním středisku Výzkumného ústavu zemědělských strojů [ ÚVTEI 1972 ]

Švarcová, Iva : Informační systém VTEI a uživatel [ SPN 1983 ]

Svatuška, Ladislav : Vedoucí potřebuje informace. Informace a komunikace v práci vedoucího [ Svoboda 1970 ]

Svešnikov, Andrej : Slovníček sovětských zkratek [ Orbis 1948 ]

Svešnikov, Andrej : Slovníček sovětských zkratek [ Orbis 1948 ]

Svoboda, Antonín : Kancelářské stroje na zpracování informací a pomocná zařízení ze zemí RVHP [ SNTL 1977 ]

Teplickaja, S. S. : Organizace práce v technické knihovně [ STK 1964 ]

Tesařová, Zdeňka : Průzkum informačních potřeb vědeckých pracovníků [ ÚVTEI 1979 ]

Těšitel, Alois : Unitermy a unitermové kartotéky [ ÚVTEI 1974 ]

Thannabauer, Vladimír : Fotografujeme dokumenty [ SNTL 1971 ]

Thannabauer, Vladimír : Interaktivní informační systémy [ ÚVTEI 1974 ]

Thannabauer, Vladimír : Katalogy a rejstříky [ ÚVTEI 1975 ]

Thannabauer, Vladimír : Některé problémy zpracování faktografických informací [ ÚVTEI 1075 ]

Thannabauer, Vladimír : Technologické informace [ ÚVTEI 1978 ]

Thannabauer, Vladimír : Vyhodnocovací střediska [ UVTEI 1977 ]

Tichý, I. : Informační rešeršní systémy a soubory aplikačních programů [ UVTEI 1977 ]

Tobolka, Zdeněk : Československé knihovnictví [ Československý kompas 1925 ]

Toman, Jiří : Jak sbírat vědomosti [ Orbis 1961 ]

Toman, Jiří : Jak sbírat vědomosti [ Orbis 1961 ]

Toman, Jiří : Metody a technika informační činnosti [ SNTL 1970 ]

Toman, Jiří : Organizace a technika duševní práce [ Svoboda 1970 ]

Toman, Jiří : Postup při sestavování tezauru [ ÚVTEI - STK 1968 ]

Toman, Jiří : Principy a systémy heslování a třídění (Úvod do pořádání informací) [ STK 1966 ]

Toman, Jiří : Systémy pořádání informací. (Úvod do heslování a třídění) [ STK 1964 ]

Trautmann, Jaromír : Jak zpracovat firemní literaturu [ STK 1966 ]

Tůmová, Marta : Moderní diazotypie v knihovnách a útvarech VTEI [ ÚVTEI- STK 1968 ]

Tůmová, Marta : Racionalizace práce v malém útvaru VTEI. Aplikace mikrofilmové techniky [ ÚVTEI 1966 ]

Ulbrichová, Milada : Pedagogické a didaktické metody v informatickém vzdělávání. Sborník ze semináře lektorů a specialistů VTEI 2. - 4. května 1977 v Karlových Varech [ ÚVTEI 1978 ]

Ulbrichová, Milada : Pedagogicko-psychologické otázky informatického vzdělávání. Sborník ze semináře specialistů a lektorů VTEI 24. - 26. dubna 1978 v Jevanech [ ÚVTEI 1979 ]

Ulbrichová, Milada : Výchova studentů na vysokých školách k tvůrčí práci a využívání vědeckých a technických informací. Sborník ze semináře konaného 22. září 1978 v Praze [ ÚVTEI 1979 ]

Ulbrichová, Milada : Zpracování speciální bibliografie systémem GIPSY na počítači IBM 1410 ve Státní technické knihovně v Praze [ ÚVTEI- Státní technická knihovna 1970 ]

Ulrych, Miloš : Informace pro řešení etap konstrukčního úkolu [ ÚVTEI 1972 ]

Ulrych,Miloš : Plánovité získávání informací na veletrzích [ ÚVTEI 1972 ]

Válek, Dušan : Studijně rozborová činnost ve VTEI [ ÚVTEI 1981 ]

Válková, Dana : Typový technický projekt automatizovaného systému VTEI [ ÚVTEI 1984 ]

Vančata, Jan : Písemnosti a organizační technika v podniku [ SNTL 1970 ]

Vaňo, Marián : INSPEC. Příručka pro uživatele [ ÚVTEI 1984 ]

Vavříková, Jiřina : Klasifikace a kódování národních měn a měrových jednotek pro databanku ukazatelů hospodářského vývoje [ ÚVTEI 1978 ]

Vavříková, Jiřina : Klasifikace a kódování národních měn a měrových jednotek pro databanku ukazatelů hospodářského vývoje [ ÚVTEI 1978 ]

Vejsová, Anna : Kompatibilita v informační a knihovnické činnosti jako nástroj racionalizace [ UVTEI-STK 1970 ]

Vejsová, Anna : Mechanizace a automatizace v knihovnách a útvarech VTEI (se zaměřením na aplikaci výpočetní techniky) [ UVTEI 1969 ]

Vejsová, Anna : Racionalizace informačních systemů [ SPN 1973 ]

Vejsová, Anna : Spolupráce soustavy VTEI s automatizovanými systémy řízení [ ÚVTEI 1980 ]

Venzarová, Věra : Vytváření a využívání soustavy faktografických informací v Pražské informační službě [ ÚVTEI 1971 ]

Veverková, P. : Dosažený stupeň poznání a praxe v automatizaci VTEI v ČSSR. Rešerše číslo R 191/I [ ÚVTEI 1979 ]

Veverková, P. : Informace typu VTEI pro řízení v ČSSR - stav poznání i praxe. Rešerše číslo R 192 [ ÚVTEI 1979 ]

Veverková, P. : Integrace informačních systémů VTEI. Rešerše číslo R 193 [ ÚVTEI 1979 ]

Veverková, P. : Propojitelnost automatizovaných systémů VTEI se zvláštním zřetelem k potřebám ČSSR. Rešerše číslo R 196 [ ÚVTEI 1979 ]

Veverková, P. : Vývoj řízení soustavy VTEI v Československu. Rešerše číslo R 195 [ ÚVTEI 1979 ]

Veverková, Pavla : Automatizované výpůjční systémy. Rešerše číslo R 190 [ ÚVTEI 1979 ]

Vítková, Hana : Organizace knihovniství, bibliografiké činnosti a soustavy vědeckotechnických informací v ČSSR [ UVTEI 1969 ]

Vítková, Hana : Přehled organizace vědeckotechnických informací v zahraničí [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1969 ]

Vítková, Hana : Přehled organizace vědeckotechnických informací v zahraničí a mezinárodní spulupráce v oblasti VTEI [ ÚVTEI 1972 ]

Vlasák, R. : Systém ústřední technické základny čs. soustavy VTEI. Zásady, koncepce a realizace [ ÚVTEI 1977 ]

Vlasák, R. : Systém ústřední technické základny čs. soustavy VTEI. Zásady, koncepce a realizace [ ÚVTEI 1977 ]

Vlček, Jaroslav : Informace a informatika [ Úst. pro ekonomiku a řízení vědeckotech. rozvoje 1975 ]

Vodičková, H. : Analytický popis technické literatury [ ÚVTEI - STK 1967 ]

Vodičková, H. : Analytický popis technické literatury [ ÚVTEI - STK 1969 ]

Vodičková, Hana : Jmenná katalogizace. 1. část [ SPN 1963 ]

Vodičková, Hana : Jmenná katalogizace. 1. část [ SPN 1963 ]

Vodičková, Hana : Katalogizace informačních pramenů [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1970 ]

Vodičková, Hana : Organizácia informačných fondov. 1 [ Slovenská technická knižnica 1982 ]

Vodičková, Hana : Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu [ SPN 1972 ]

Vodičková, Hana : Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu [ SPN 1972 ]

Vodičková, Hana : Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu [ SPN 1972 ]

Vodičková, Hana : Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis [ NK v Praze 1994 ]

Vodičková, Hana : Skupinové zpracování dokumentů [ ÚVTEI 1981 ]

Vodičková, Hana : Úvod do katalogisace [ SPN 1961 ]

Vodičková, Hana : Úvod do katalogizace [ SPN 1965 ]

Volkova, V.N. : Metody formalizovaného zobrazení systému [ ÚVTEI 1977 ]

Volný, Jaroslav : Charakteristika a způsob využívání informačních systémů VTEI [ ÚVTEI 1984 ]

Volný, Jaroslav : Charakteristika a způsob využívání informačních systémů VTEI [ ÚVTEI 1984 ]

Volný, Jaroslav : Mezinárodní systém vědeckých a technických informací členských zemí RVHP [ ÚVTEI 1976 ]

Vondra, J. : Racionální způsoby ukládání fondů technických knihoven [ ÚVTEI 1967 ]

Vondra, Josef : Revize knihovních sbírek [ STK 1965 ]

Vondra, Josef : Rychlé bibliografické informace o časopiseckých státních prostřednictvím jejich reprodukovaných obsahů [ STK 1968 ]

Voráček, Josef : Informační zdroje a služby v technických oborech a průmyslu [ ÚVTEI 1977 ]

Voráček, Josef : Informační zdroje s oborovým zaměřením [ UVTEI 1970 ]

Voráček, Josef : Soupis základních hesel světových referátových periodik. Verse česko - anglicko - ruská [ ÚVTEI 1970 ]

Voráček, Josef : Soupis základních hesel světových referátových periodik. Verse česko - anglicko - ruská [ ÚVTEI 1970 ]

Voráček, Josef : Tvorba tezauru v českém jazyce [ ÚVTEI 1974 ]

Votava, František : Automatické zpracovávání a vyhledávání vědeckotechnických a ekonomických informací v odvětví energetiky [ ÚVTEI 1973 ]

Vrabec, Vladimír : Internat:) CZ. Průvodce českého uživatele [ Grada 1995 ]

Vyklická, M. : Specializované vydání MDT. Ekonomické vědy. Ekonomika [ Ekonom. ústav. ČSAV 1976 ]

Vyklická, M. : Specializované vydání MDT. Ekonomické vědy. Ekonomika [ Ekonom. ústav. ČSAV 1976 ]

Waldová, Zdeňka : Metody stěhování větších knihoven [ ÚVTEI 1973 ]

Weisenberger, Ivan : Oběhy odborných informací [ ÚVTEI - STK 1968 ]

Weisenberger, Ivan : Vytváření profilů uživatelů odborných informací [ ÚVTEI 1974 ]

Weisenberger, Ivan : Význam odborných informací pro uživatele [ Svoboda 1976 ]

Wersig, Gernot : Terminology of documentation. A selection of 1,200 basic terms published in English, French, German, Russian and Spanish [ The Unesco Press 1976 ]

Wiesenberger, Ivan : Analýza informačních systémů [ Svoboda 1972 ]

Wiesenberger, Ivan : Efektivní formy odborné informační činnosti [ SPN 1973 ]

Wiesenberger, Ivan : Efektivnost práce s technickou literaturou [ STK 1965 ]

Wiesenberger, Ivan : Marketing a informační činnost [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Wiesenberger, Ivan : Študijná činnosť vo VTEI [ Slov. tech. knižnica 1968 ]

Wiesenberger, Ivan : Význam odborných informací pro uživatele [ Svoboda 1976 ]

Wiesenberger, J. : Fotografické informace a způsoby jejich zpracování [ ÚSTEI - STK 1969 ]

Zahálka, František : Přehled knihtisku. Příručka pro praxi a pro studium "černého umění" [ Práce 1952 ]

Zahálka, František : Přehled knihtisku. Příručka pro praxi a pro studium "černého umění" [ Práce 1952 ]

Zahradil, Jiří : Využití reprografie v oblasti VTEI. Realizační Výstup dílčího úkolu P - 18-121-002-05 [ ÚVTEI 1975 ]

Zahradil, Jiří : Využití reprografie v oblasti VTEI. Realizační Výstup dílčího úkolu P - 18-121-002-05 [ ÚVTEI 1975 ]

Žák, Ladislav : Silniční zákon a souvisící právní předpisy [ Nakladatelství dopravy a spojů 1985 ]

Žáková, Jaroslava : Tvorba tezauru v oboru ekonomika chemického průmyslu [ ÚVTEI - Státní technická knihovna 1971 ]

Zapletal, Štěpán : Němčina pro pracující [ SPN 1962 ]

Zapletal, Štěpán : Němčina pro samouky [ SPN 1966 ]

Žatkuliak, Ján G. : Ako získávať a študovať technickú literatúru. Sprievodca knižnicou a štúdiom prameňov [ Slov. techn. knižnica 1966 ]

Závada, Jan : Mechanizace knihovnických prací pomocí děrnopáskové techniky [ ÚVTEI 1967 ]

Závada, Jaroslav : Mikrografická technika v knihovnách a útvarech VTEI [ STK - UVTEI 1969 ]

Závada, Jaroslav : Programování Flexowriteru [ STK 1966 ]

Zbořil, František : Knížka pro každého aneb průvodce právem v ČR z pohledu občana [ Rubico 1998 ]