VYZKUMNE ZPRAVY 2017
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
193472     VÝZK-Z1278     Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2017
193471     VÝZK-Z1276     Výsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2017
193348     VÝZK-Z1275     Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2016