VYZKUMNE ZPRAVY
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

IDSIGNATURANAZEV
193465VÝZK-Z1280Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2017
193472VÝZK-Z1278Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2017
193471VÝZK-Z1276Výsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2017
193348VÝZK-Z1275Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2016
193268VÝZK-Z1262Metodika stacionárního měření a zpracování vlivu mnohocestného šíření GNSS signálu na železniční trati
192836VÝZK-Z1253/2016Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015
192831VYZK-Z1252/2015Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 10/2015, stanice CJHR a MOKR
192835VYZK-Z1251/2015Výsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2015
192832VÝZK-Z1249/2014Zpracování GPS kampaně GEODYN 2014 - Pomezní boudy
192599VÝZK-Z1241/2015Zpracování dlouhodobého stacionárního měření vlivu mnohacestného šíření GNSS signálu na Geodetické observatoři Pecný
192833VÝZK-Z1240/2015Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 05/2015 pro zařazení sítě TopNet do monitoringu
192671VÝZK-Z1238/2015Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2014
192834VÝZK-Z1237/2015Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 01/2015
192863VÝZK-Z1228/2014Metodika navazovacích měření a zajištění metrologické návaznosti referenčního etalonu polohy - testovací základny GNSS Skalka
192861VÝZK-Z1226/2014Celoroční kombinace monitoringu permanentních stanic- kampaně CZECH - 2013
192862VÝZK-Z1223/2014Shrnutí informací o současném stavu, získaných z přehlídky Základní geodynamické sítě České republiky v roce 2014
192871VÝZK-Z1218/2013Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2013 - síť CZEPOS
192866VÝZK-Z1217/2013Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: výpočet a kombinace z kampaně 10/2013
192865VÝZK-Z1212/2013Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2013
192868VÝZK-Z1211/2013Fotodokumentace z provedení revize a fyzické údržby Testovací základny pro GPS Skalka
192867VÝZK-Z1210/2013Metodika zpracování kalibračních měření metodou GNSS RTK na Testovací základně GPS Skalka
192869VÝZK-Z1209/2013Ke zpracování testovacích měření technologií GNSS metodami RTK a RST na Testovací základně GPS Skalka
192870VÝZK-Z1205/2013Analýza vektoru pohybu stanic (metodika a sofware)
192872VÝZK-Z1204/2013Podklady pro hodnocení transformačních tabulek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
36839VÝZK-Z1202/2013Výpočet a kombinace z kampaně 5/2013 : výpočet souřadnic nové stanice sítě CZEPOS, CBUD: návrh na změnu ověřených souřadnic pro vybrané stanice , podklad pro výpočet souřadnic stanic sítě TopNet
34964VÝZK-Z1199/2013Určování tenzorů deformací globálních a regionálních geodetických sítí _ (metodika a software)
37748VÝZK-Z1197/2013Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí. Určování sezönních variací tíhového pole z analýz družicových misí GRACE a GOCE. (2. část : software a model variací)
19124VÝZK-Z1196/2012Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2012 - síť CZEPOS
19123VÝZK-Z1194/2012Monitoring permanentních stanic GNSS a kampaň CZECH v roce 2012 : změny v nastavení processingu , řešemí finálními drahami, výpočet kombinace z kampaní 7/2012 a 12/2012 pro nové souřadnice stanic CZEPOS, návrh nových ověřených souřadnic pro stanice CZEPOS a Trumble VRS NOW
15580VÝZK-Z1193/2012Kontrola prostorových referenčních souřadnic bodů TZ GNSS Skalka : zaměření vnitřní základny pozemními geodetickými metodami. 2012
34944VÝZK-Z1189/2013Určování časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie Bernese : (metodika a software)
37747VÝZK-Z1188/2012Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí. 1. část (metodika)
34894VÝZK-Z1187/2012Určení časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie PPP : (metodika a software)
33210VÝZK-Z1181/2012Testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF 2000 a S-JTSK s platností od 1.7.2012
26701VÝZK-Z1180/2012Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů 18ti TL, test tabulek rozdílů S-JTSK vs. S-JTSK/05
26700VÝZK-Z1179/2012Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů 18ti TL
36892VÝZK-Z1178/2011Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2011
34264VÝZK-Z1175/2011Uchovávání, údržba a rozvoj referenčního etalonu polohy v roce 2011
192873VÝZK-Z1174/2011Podklady pro hodnocení polohové přesnosti transformace mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
26702VÝZK-Z1172/2011Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů v TL 0806, 1917, 1918, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509a 8025
26703VÝZK-Z1171/2011Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů v TL 1625, 2416, 2421
192874VÝZK-Z1167/2010Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000
18398VÝZK-Z1165/2010Metodika studia variací tíhového pole Země na základě absolutních měření tíhového zrychlení
26056VÝZK-Z1164/2010Příspěvek Geodeticlé observatoře Pecný VÚGTK k budování a udržování terestrického referenčního rámce k vědeckému využití systému Galileo
18390VÝZK-Z1163/2010Metodika přesného určování polohy (PPP)
22263VÝZK-Z1161/2010Ověřování přesnosti mobilního automatizovaného astronomického systému MAAS-1 : technická zpráva 1161
32391VÝZK-Z1157/2010Technická zpráva o zavedení pokročilé služby monitoringu permanentních stanic GNSS
7281VÝZK-Z1156/2010Dokumentace tvorby S-JTSK/05
14471VÝZK-Z1154/2010K implementaci S-JTSK/05
26699VÝZK-Z1153/2010Realizace S-JTSK/05 - varianta 2
30688VÝZK-Z1146Standardizace a normalizace v oblasti geografické informace/geomatiky komunikačních procesů v oblasti zeměměřictví a katastru : výzkumná zpráva 1146
27881VÝZK-Z1145Rozvoj postupů a metod na podporu plnění dalších úkolů v rámci projektu Národní geoinformační infrastruktury : (Státní mapa 1:5000 a ZABAGED) : výzkumná zpráva 1145
37610VÝZK-Z1144Vývojové nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informscí ve vazbě na vývoj ISKN : výzkumná zpráva 1144
37562VÝZK-Z1123Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu, digitálního ZPMZ a aktualizace map katastru nemovitostí : výzkumná zpráva 1123
30687VÝZK-Z1122Standardizace a normalizace v oblasti geografické informace/geomatiky komunikačních procesů v oblasti zeměměřictví a katastru : výzkumná zpráva 1122
19813VÝZK-Z1121Návrh nového modelu tvorby a vedení SM5 a dopady na INSPIRE na NGI : výzkumná zpráva 1121
27880VÝZK-Z1108Rozvoj postupů a metod na podporu plnění dalších úkolů v rámci projektu Národní geoinformační infrastruktury : (Státní mapa 1:5000 a ZABAGED) : výzkumná zpráva 1108
37564VÝZK-Z1107Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí : úkol č. 1.1 podle smlouvy zadavatele ČÚZK : výzkumná zpráva č. 1107
27883VÝZK-Z1096Rozvoj postupů a metod, včetně podpory programovými prostředky, na podporu plnění úkolů v rámci Státní mapy 1:5000 a ZABAGED výzkumná zpráva 1096
27882VÝZK-Z1095Rozvoj postupů a metod na podporu plnění dalších úkolů v rámci projektu Národní geoinformační infrastruktury : (Státní mapa 1:5000 a ZABAGED). Dílčí úkol: využití XML v oblasti ZABAGED : výzkumná zpráva 1095
37563VÝZK-Z1093Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí : testování a ověření Metainformačního systému o katastrálních územích v provozních podmínkách a propojení systému s ISKN
37565VÝZK-Z1092Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí : vytvoření samostatného nástroje pro práci s rastry katastrálních map pro účely tzv. orientačního skenování a jeho začlenění do systému MicroGEOS Nautil
37586VÝZK-Z1091Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : využitelnost stamdardů Land/XML/Land/GML a standardů OGC pro vyhotovování GP a jejich elektronické podávání
37585VÝZK-Z1090Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : analýza možnosti nových produktů firem ESRI, AUTODESK, INTERGRAPH a BENTLEY pro úkoly obnovy katastrálního operátu a zpracování geometrických plánů
20640VÝZK-Z1079Nový systém pro práci s rastry katastrálních map : výzkumná zpráva 1079
17984VÝZK-Z1072Metadata o katastrálních územích
29226VÝZK-Z1071Sjednocení IS obnovy operátu do jednoho technologického a programového systému : technologické a programové zabezpečení systému MicroGEOS pro obnovu katastrálního operátu, vývoj a údržba systému
31322VÝZK-Z1070Studie nových trendů vývoje mapování a katastru
193500VÝZK-Z1065Určení tíhového zrychlení na absolutních bodech v ČR v roce 2004
193524VÝZK-Z1062Protokol o výsledcíh testování transformačních sotwarů, část 1.
38380VÝZK-Z1000Zajištění dalšího vývoje grafického systému MicroGEOS a programů na podporu digitalizace SGI KN v roce 1999 : zpráva o řešení projektu : výzkumná zpráva č. 1000
25920VÝZK-Z0998Připojení lokalit zhuštění bodového pole na DOPNU : dílčí úkol 41-90
14503VÝZK-Z0997K problematice systému ověřování výsledků měření GPS : výzk. zpráva 997
39204VÝZK-Z0995Zpracování gravimetrických měření, vyrovnání denního úseku a vyrovnání gravimetrické sítě středního rozsahu v prostředí IBM-PC (verze 1.3) : úkol 1-1-93 Údržba programového systému pro zpracování gravimetrických měření
5069VÝZK-Z0989Činnost Geodetické observatoře Pecný v roce 1998 : Technická zpráva č. 989/98
35309VÝZK-Z0988Ústřední evidence kulturních památek a jejich územní identifikace : Závěrečná výzkumná zpráva o realizaci projektu
19786VÝZK-Z0987Návrh koncepce a tvorby software pro vyrovnání rozsáhlých gravimetrických sítí : Výzk. úkol 1-1-95 : Výzk. zajištění oblasti zeměměřictví a katastru, výzk. a vývoj. aspekty
39320VÝZK-Z0986Zpráva o rekognoskaci stabilizací bodů bodových polí v oblasti GO Pecný a GO Skalka
33212VÝZK-Z0984Testování přesnosti připojení lokalit zhuštění PBP na GPS síť DOPNUL
29715VÝZK-Z0983Software pro výpočet periodických chyb měřicího zařízení gravimetru
37844VÝZK-Z0981Výzkumné a vývojové aspekty modernizace ISZK : Subsystém základního bodového pole tíhového a gravimetrických zpracování
193487VÝZK-Z0979Činnost Geodetické observatoře Pecný v roce 1997 : Technická zpráva č. 979/1997
37158VÝZK-Z0977Výsledky zpracování GPS kampaně GEODYN-96/2 v Základní geodynamické síti České republiky
37159VÝZK-Z0973Výsledky zpracování jarní kampaně GEODYN-96-1 v Základní geodynamické síti České republiky
37139VÝZK-Z0972Výsledky slapových měření gravimetrem Gs 15 No. 228 na stanici Pecný v období 1976 - 1995
38406VÝZK-Z0970Základní geodynamická síť České republiky. Výsledky zpracování GPS- kampaní v roce 1995
37807VÝZK-Z0969Výzkum výstavby automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie
9956VÝZK-Z0966Fundamentální tíhové body gravimetrické základny (Výsledky VÚGTK za 1.pololetí 1994)
37211VÝZK-Z0964Výstavba AISGK. (Automatizovaný informační systém geodézie a kartografie)
37580VÝZK-Z0963Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1993
1491VÝZK-Z0962Analyza pohybových tendencí dlouhodobých řad pozorování na vybraných bodech vnitřní sítě v předpolí velkolomu ČSA v Komořanech
11890VÝZK-Z0960Gravimetr LaCoste and Romberg č. 137 G. Zkušební měření v r. 1993
37579VÝZK-Z0956Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1992. Včetně analýzy vývoje pohybů v monitorovací síti "Jezerka" a "Jezeří"
2150VÝZK-Z0953Astronomická měření v rámci kampaně CS - NULARAD - 92. Dílčí výzk. úkol 4-01-20
37213VÝZK-Z0952Výstavba automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie. Zpráva o řešení výzkumného projektu SIS ČR v roce 1992
39042VÝZK-Z0951Zhodnocení zkoušek experimentálního ověření realizovatelnosti technického projektu "Sběr topografických informací pro účely automatizované tvorby map středních měřítek"
37578VÝZK-Z0950Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1991. Včetně analyzy vývoje pohybů v monitorovací síti "Jezerka"
15471VÝZK-Z0949/91Koncepce geodynamické sítě na území České republiky a její mezinárodní vazba
37577VÝZK-Z0944Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1990
32453VÝZK-Z0943Technické předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČSFR 1 : 50 000. (Návrh po výrobním ověření)
17375VÝZK-Z0942Matematické modely a koncepce měřícího a vyhodnocovacího software pro programy vývojových měření č. V8
28271VÝZK-Z0941Sběr topografických informací z území ČSFR. 2. část
37631VÝZK-Z0937Výzkum a sledování geodynamických jevů
4784VÝZK-Z0936Časové změny slapových parametrů na stanici Pecný
606VÝZK-Z0935Absolutní gravimetrická měření na GO Pecný
37576VÝZK-Z0933Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1989
2662VÝZK-Z0932Automatizovaný informační systém geodézie a kartografie. Výsledky řešení v roce 1989
39090VÝZK-Z0931Zkoušky uzlových částí technologie sběru topografických informací pro účely automatizované tvorby map středních měřítek
17898VÝZK-Z0930Měření vertikálních deformací točné osy turbogenerátoru 500 MW
31835VÝZK-Z0928Šestnáctibitové osobní počítače v mapování
26316VÝZK-Z0927Racionalizace základního mapování
23641VÝZK-Z0926Použití IGS pro tvorbu a údržbu map velkých měřítek II
27876VÝZK-Z0925Rozvoj automatizace evidence nemovitostí v roce 1989. Zpráva o řešení výzkumného úkolu č. 2-03
32455VÝZK-Z0923Technické předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČSSR 1 : 50 000 nové generace
32454VÝZK-Z0922Technické předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČSSR 1 : 50 000 nové generace (Instrukce, příl. č. 1 - Seznam mapových značek, příl. č. 2 - Vzorový list)
3949VÝZK-Z0921Cejchování záznamu a určení charakteristik tlumení u slapového gravimetru BN - 26
984VÝZK-Z0920Aktualizace souřadnicového systému účelové sítě v Komořanech
37575VÝZK-Z0919Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1988. Přehled výsledků z let 1984 - 1988
37633VÝZK-Z0917Výzkum AISGK - technologie a ověření
25424VÝZK-Z0916Prováděcí projekty informačních souborů AISGK
37474VÝZK-Z0915Využití počítačů řady SMEP pro zajištění inženýrsko-geodetických a fotogrammetrických prací
38417VÝZK-Z0914Základní mapa ČSSR 1 : 50 000 nové generace, obsah a jeho grafické ztvárnění
7258VÝZK-Z0913Dokončení programového systému pro tvorbu digitálního modelu terénu na EC-1045
37422VÝZK-Z0909Využití 16-bitových mikropočítačů v evidenci nemovitostí
40737VÝZK-Z0908Zpřesnění koncepce tvorby, obnovy a vydávání souboru základních map středních měřítek s hlavním zaměřením na 9. PLP a její perspektiva
1173VÝZK-Z0907Alternativy perspektivního zpracování Základní mapy ČSSR 1 : 10 000 nové generace
2536VÝZK-Z0906Automatický informační měřící systém - zajištění podmínek pro realizaci v projektu a ve výstavbě
15636VÝZK-Z0905Kopírování na plastové fólie systémem PLD 7
40744VÝZK-Z0904Zpřesnění technologie podrobného vytyčování ochranné obálky a její vestavby a obestavby
30744VÝZK-Z0903Stanovení vertikálních deformací točné osy turbogenerátoru 500MW EME III pomocí automatizovaného stacionárního hydrostatického systému VÚGTK
30730VÝZK-Z0902Stanovení fyzikálních vlastností vybraných subsystémů AIMGS
1470VÝZK-Z0901Analýza efektivnosti automatizovaného informačního systému VTEI geodézie a kartografie
23494VÝZK-Z0900Porovnání výsledků gravimetrických slapových stanic KAPG s globálním modelem zemských slapů
23640VÝZK-Z0899Použití IGS pro tvorbu a údržbu map velkých měřítek
37584VÝZK-Z0898Vývoj pohybů v předpolí Velkolomu ČSA v Komořanech za období roku 1987
37643VÝZK-Z0897Výzkum automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie
37808VÝZK-Z0896Výzkum vytyčování chladících věží
37473VÝZK-Z0894Využití počítačů řady SMEP pro zajištění inženýrsko-geodetických a fotogrammetrických prací
37696VÝZK-Z0893Výzkum metodiky měření geometrických parametrů ocelových konstrukcí - realizace, vytyčení a kontrola soustavy rovnoběžných rovin na velkostrojích
15637VÝZK-Z0891Kopírování na plastové fólie systémem PLD 7, dokončení výzkumu a vývoje a ověření
37534VÝZK-Z0890Vývoj automatizace evidence nemovitostí v roce 1987
38383VÝZK-Z0889Zajištění jednotného rozměru měření gyroteodolitem - vybudování kolimátorové základny s postupem měření
30053VÝZK-Z0887Souvislá tvorba ZMVM na území ČSR. Závěrečná zpráva
29266VÝZK-Z0885Slapová měření gravimetrem Gs 15 č.228 na stanici Mátyáshegy v Budapešti
28111VÝZK-Z0884Řešení fotogrammetrického registrátoru souřadnic na bázi 8-bitového procesoru se záznamem na pružné magnetické disky
26697VÝZK-Z0883Realizace mikropočítačového vývojového systému a možnosti jeho využití
7339VÝZK-Z0882Doplňování a zdokonalování technologií geodetických prací pro výstavbu a provoz jaderných elektráren 1000 MW
39212VÝZK-Z0881Zpracování podkladů pro návrh sítě absolutních bodů. Optimalizace
34364VÝZK-Z0880Údržba evidence nemovitostí na mikropočítači s využitím relačního databázového systému
8973VÝZK-Z0879Evidence nemovitostí na mikropočítači v relačním databázovém systému
32471VÝZK-Z0878Technické zadání databankové technologie prvku VODSTVO základních map. Kódování prvku VODSTVO základních a topografických map
38416VÝZK-Z0877Základní mapa ČSSR 1 : 50 000 nové generace
32495VÝZK-Z0876Technický projekt subsystému "Sběr topografických informací z území ČSSR" - 1. část
32472VÝZK-Z0875Technické zadání technologie fotogrammetrického vyhodnocení leteckých měřických snímků s digitálním výstupem
37496VÝZK-Z0874Využití výsledků obnovy topografických map pro aktualizaci výškopisu Základní mapy ČSSR 1 : 50 000
15607VÝZK-Z0873Koordinace a vícenásobné využití leteckých měřických snímků
37497VÝZK-Z0872Využití výsledků obnovy topografických map pro tvorbu a obnovu základních map
22370VÝZK-Z0871Parametry jakosti kartografických výkonů
22371VÝZK-Z0870Parametry jakosti výkonů evidence nemovitostí
2687VÝZK-Z0869Automatizovaný systém VTEI geodetické služby NDR a ČSSR
22241VÝZK-Z0868Ověření možností interakčních grafických systémů
1467VÝZK-Z0867Analýza a zhodnocení využitelnosti dosavadní a plánované technické základny resortu ČÚGK k fotogrammetrickému vyhodnocení leteckých snímků s digitálním výstupem
29274VÝZK-Z0866Slapové opravy geodetických měření
37583VÝZK-Z0865Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády za období roku 1986
2684VÝZK-Z0864Automatizovaný systém vědeckých, technických a ekonomických informací v geodézii a kartografii. (AIS VTEI GEOKART) Prováděcí projekt
37476VÝZK-Z0863Využití počítačů řady SMEP pro zajištění inženýrsko-geodetických a fotogrammetrických prací. Programové zajištění IG prací II
26066VÝZK-Z0862Příspěvek k problému zdokonalení geodetických polohopisných základů v ČSSR
34924VÝZK-Z0860Určení skutečného poloměru kruhových kulových drah. - Návrh metodiky. - Návrh technologického postupu
1508VÝZK-Z0859Analýza základních typů tematických map
4142VÝZK-Z0858Charakteristiky recentních pohybů zemského povrchu v oblasti severozápadních Čech
15467VÝZK-Z0857Koncepce banky názvoslovných dat z území ČSSR s využitím automatizace
32452VÝZK-Z0854Technické předpisy pro tvorbu, obnovu a vydávání Mapy okresů ČSR 1 : 100 000 (návrhy)
1824VÝZK-Z0853Aplikace materiálů obnovy topografických map pro posouzení výsledků údržby Základní mapy ČSSR 1 : 50 000
25130VÝZK-Z0852Programový systém AAT - GSSS. Implementace a ověření doplňkových programů
17113VÝZK-Z0851MAPA 2 /EC 1045/. Programový systém pro zpracování map velkých měřítek. III. etapa
30052VÝZK-Z0850Souvislá tvorba ZMVM na území ČSR
9718VÝZK-Z0849Fotogrammetrický sběr dat a jejich prvotní zpracování - I
30312VÝZK-Z0848Společný sběr informací o území a jejich prvotní zpracování pro společnou tvorbu a obnovu map středních měřítek (základní orientace)
31774VÝZK-Z0847Systémové přístupy a jejich uplatnění pro sběr informací z území ČSSR k tvorbě a obnově map středních měřítek
7338VÝZK-Z0846Doplňování a zdokonalování technologií geodetických prací pro výstavbu a provoz jaderných elektráren 1000 MW
1478VÝZK-Z0845Analýza možností interaktivní grafiky v ČSSR
37574VÝZK-Z0843Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1985
37638VÝZK-Z0842/85Výzkum aplikací mikroelektroniky v geodézii a kartografii
27888VÝZK-Z0841Rozvoj uplatnění osobních mikropočítačů PMD-85 na střediscích geodézie
4141VÝZK-Z0840Charakteristiky recentních pohybů zemského povrchu v oblasti severovýchodních Čech
17112VÝZK-Z0839MAPA 2 /EC 1045/. Programový systém pro zpracování map velkých měřítek. II.etapa
37411VÝZK-Z0838Vytyčování lanových drah, podklady pro jejich stavbu
21590VÝZK-Z0837Optimalizace měřítek leteckých snímků pro ZMVM
36183VÝZK-Z0836Vliv podkladu na přesnost vytyčení
37475VÝZK-Z0835/I.Využití počítačů řady SMEP pro zajištění inženýrsko-geodetických a fotogrammetrických prací. Programové zajištění. Část 1
19183VÝZK-Z0834Možnosti urychlení souvislé tvorby Základní mapy ČSSR velkého měřítka na území ČSR
4140VÝZK-Z0833Charakteristiky recentních pohybů zemské kůry v prostorech nadějných na ropu a plyn
14493VÝZK-Z0832K otázkám odhadu vlivu gravitačního pole Země na dráhy umělých družic
15464VÝZK-Z0831/85Koncepce a obsahová struktura nové Základní mapy ČSSR 1 : 50 000. Výzkumná zpráva č. 831/1985
37703VÝZK-Z0829Výzkum možností uplatnění inženýrské geodézie a fotogrammetrie při montáži, provozu a revizích strojů pro povrchové dobývání uhlí
15474VÝZK-Z0828Koncepce převedení a úpravy programového systému tvorby digitálního modelu terénu v souvislosti s jeho převodem na počítač EC-1045. Část l
38795VÝZK-Z0827Zavádění elektrooptického tachymetru do provozu v resortních organizacích
37470VÝZK-Z0826Využití mikropočítače s pružnými disky v podmínkách střediska geodézie
37845VÝZK-Z0825Výzkumné a vývojové práce pro zajištění kontroly jakosti stavebních prací JE 1000 MW
28119VÝZK-Z0824Řešení základních otázek báze topografickogeodetických dat
15635VÝZK-Z0821Kopírování na plastové fólie a využitím systému PLD 7 a možnost jeho zavedení v resortu ČÚGK
37424VÝZK-Z0820Využití absolutního měření pro modernizaci čs. gravimetrické sítě
37136VÝZK-Z082Výsledky řešení výzkumného úkolu č. 2-02 v roce 1982
2581VÝZK-Z0818Automatizace evidence nemovitostí s využitím počítačů řady JSEP-2 a SMEP
32926VÝZK-Z0816Teoretické podklady k formulaci parametrů jakosti geodetických a kartografických prací
2663VÝZK-Z0815Automatizovaný informační systém VTEI geodézie a kartografie (AIS VTGK) a jeho vazby na programové systémy USS a AIDOS
30742VÝZK-Z0813Stanovení stabilních výměr územních jednotek - systém STAVYM
23095VÝZK-Z0812Podklady pro rekonstrukci průmyslových objektů
26300VÝZK-Z0811/I.,II.Racionalizace dokumentační služby - závěrečná zpráva. Část 1. Část 2
15458VÝZK-Z0810Komplexní zpracování slapových měření gravimetrem Gs 15 č. 228 na GO Pecný
29268VÝZK-Z0809Slapová měření na stanici Pecný v období 1970 - 1985
25131VÝZK-Z0808Programový systém AAT GSSS v prostředí operačního systému DOS 4
34041VÝZK-Z0807Tvorba, obnova a vydávání Mapy okresů ČSR 1 : 100 000
37639VÝZK-Z0806/85Výzkum aplikací mikroelektroniky v oboru geodézie a kartografie. Výzkumná zpráva 806/85
37573VÝZK-Z0805/1985Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1984. Výzkumná zpráva 805/1985
40964VÝZK-Z0804/1985Zvýšení kvality sumarizace údajů EN. Výzkumná zpráva 804/1985
22240VÝZK-Z0803/84Ověření metody vyrovnání rozsáhlé gravimetrické sítě. Výzkumná zpráva 803/1984
13000VÝZK-Z0802/1984Inovace postupů měření posunů a přetvoření objektů tranzitního plynovodu. Výzkumná zpráva 802/1984
15977VÝZK-Z0799/84Kvantifikace a uspořádání souboru informací, společně shromažďovaných pro základní a topografické mapy. Výzkumná zpráva 799/1984
37722VÝZK-Z0798Výzkum podmínek pro interaktivní tvorbu map na bázi techniky socialistických zemí
17114VÝZK-Z0797MAPA 2 (EC 1045) programový systém pro zpracování map velkých měřítek
32753VÝZK-Z0796Technologie kontrolního měření geometrických parametrů visutých lanových drah
25127VÝZK-Z0795/1984Programové vybavení pro geodetické výpočty na SM-4/20. Výzkumná zpráva 795 /1984
19855VÝZK-Z0794/84Návrh způsobů využití nových výšek v ČSJNS. Výzkumná zpráva 794/1984
27595VÝZK-Z0793/84Revizní nátisk (kopie) a rozmnožování map v malých nákladech. Výzkumná zpráva 793/1984
19180VÝZK-Z0792/84Možnosti inovací technologických postupů zpracování map. Výzkumná zpráva 792/1984
23753VÝZK-Z0791/84Pozorování cirkumzenitálem VÚGTK v létech 1970 - 1983. Analysa výsledků 2. Výzkumná zpráva 791/84
34372VÝZK-Z0790/84Údržba technické mapy města. Výzkumná zpráva 790/84
15494VÝZK-Z0789/84Koncepce základních map středních měřítek ve vazbě na společnou tvorbu a obnovu s topografickými mapami. 2. návrh. Výzkumná zpráva č. 789/1984
37477VÝZK-Z0788/84Využití programového systému AAT-GSSS. Výzkumná zpráva 788/84
20574VÝZK-Z0787/1984Nové možnosti fotogrammetrického mapování ve velkých měřítkách. Výzkumná zpráva 787/1984
37536VÝZK-Z0786/84Vývoj automatizovaného zpracování a využívání údajů EN v roce 1984. Výzkumná zpráva 786/1984
31738VÝZK-Z0785/84Systém STAVYM. Výzkumná zpráva 785/84
19815VÝZK-Z0784/84Návrh nového systému dokumentace a archivování výsledků geodetických a kartografických prací. Výzkumná zpráva 784/84
38809VÝZK-Z0783/84Závěrečné hodnocení využitelnosti mikrografie v kartografii. Výzkumná zpráva 783/84
32738VÝZK-Z0782/1984Technologie budování vytyčovacích sítí, vytyčování prostorové polohy objektů, vytyčování budovy reaktoru a kontroly geometrických parametrů. Výzkumná zpráva 782/1984
25352VÝZK-Z0781/84Propojení registru evidence nemovitostí s registrem organizací FSÚ. Výzkumná zpráva 781/84
19775VÝZK-Z0780/84Návrh dalšího postupu údržby map evidence nemovitostí, Výzkumná zpráva 780/1984
18382VÝZK-Z0779/84Metodika podrobného vytyčování panelových a skeletových budov. Výzkumná zpráva 779/84
37463VÝZK-Z0778/84Využití mikroelektroniky na střediscích geodézie. Výzkumná zpráva 778/84
37582VÝZK-Z0777/84Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za rok 1983. Výzkumná zpráva 777/84
7314VÝZK-Z0776/84Doplnění programového systému GEOREN na počítači SM-4/20. Ideový projekt. Výzkumná zpráva 776/1984
37692VÝZK-Z0775/83Výzkum metod vyrovnání gravimetrické sítě
36496VÝZK-Z0774Vstupní informace a data pro tvorbu map středních měřítek
22369VÝZK-Z0773Parametry jakosti geodetických a kartografických prací. Výzkumná zpráva 773
32752VÝZK-Z0772/83Technologie kontrolního měření geometrických parametrů otočné části nosné ocelové konstrukce velkostrojů pro povrchové dobývání uhlí
39031VÝZK-Z0771Zhodnocení pohybů v těžebních pánvích ČSR
37431VÝZK-Z0769/83Využití čs. diazomateriálů v technologických postupech reprodukce a rozmnožování map
37775VÝZK-Z0768/83Výzkum technologie stabilizace výměr územních celků. Výzkumná zpráva VÚGTK 768/1983
37469VÝZK-Z0767/83Využití mikrografie v kartografii. Výzkumná zpráva 767/1983
25601VÝZK-Z0765/83Přechod registru evidence nemovitostí a báze dat základní mapy velkého měřítka na počítač JSEP-2
23752VÝZK-Z0764/1983Pozorování cirkumeznitálem VÚGTK v létech 1970 až 1982. Analýza výsledků 1. Výzkumná zpráva 764/1983
20975VÝZK-Z0763/1983Obnova fotogrammetrického bodového pole Pecný. Výzkumná zpráva 763/1983
25132VÝZK-Z0762/83Programový systém analytické aerotriangulace geodetických služeb socialistických států (AAT - GSSS). Výzkumná zpráva 762/1983
2639VÝZK-Z0761/83Automatizovaná kresba vrstevnic a izočar v diskrétně zadaném bodovém poli
25143VÝZK-Z0760/83Příl.4Programový systém GEOMAP. Popis systému. Výzkumná zpráva 760/1983 příloha 4
25141VÝZK-Z0760/83Příl.3Programový systém GEOGEP. Popis systému a uživatelská příručka. Výzkumná zpráva 760/1983 příloha 3
25145VÝZK-Z0760/83Příl.2Programový systém GEOMAP. Větev GEMDIA. Programová dokumentace. Výzkumná zpráva 760/1983 příloha 2
25146VÝZK-Z0760/83Příl.1Programový systém GEOMAP. Větev GEMZ. Programová dokumentace. Výzkumná zpráva 760/1983 příloha l
37641VÝZK-Z0760/1983Kniha2Výzkum automatizace mapování ve velkém měřítku. Kniha 2 - Mapa 2. Výzkumná zpráva 760/1983
37640VÝZK-Z0760/1983Kniha1Výzkum automatizace mapování ve velkém měřítku. Kniha 1 - sběr dat, grafika, SMEP. Výzkumná zpráva 760/1983
19820VÝZK-Z0759/83Návrh principu zařízení pro elektronický záznam výstupů z počítače. Výzkumná zpráva č. 759/1983
15589VÝZK-Z0758/83Kontrolní měření geometrických parametrů stavebních dílců
22250VÝZK-Z0757/83Ověření technologie obnovy Základní mapy ČSSR 1 : 25 000. Výzkumná zpráva 757/1983
15587VÝZK-Z0756/83Kontrolní měření geometrických parametrů mostů vodních toků a podzemních a nadzemních vedení
36156VÝZK-Z0755/83Vlastnosti gravimetru BN 26 po rekonstrukci cejchování slapového záznamu. Výzkumná zpráva 755/83
19307VÝZK-Z0753/83Náhrada ofsetových nátiskových strojů ZETACONTE pro tisk map (technická zpráva). Výzkumná zpráva 753/1983
10544VÝZK-Z0752/83Geodetická část dokumentace skutečného provedení liniových staveb
37581VÝZK-Z0751/83Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za rok 1982
2681VÝZK-Z0748/82Automatizovaný systém řízení podniku - technický projekt
37590VÝZK-Z0747/82Vývoj prototypů nových přístrojů a pomůcek, souprava doplňující teodolit nebo nivelační přístroj laserem
14481VÝZK-Z0746K možnosti přesnějšího určení tvaru kvazigeoidu ve vysokohorských oblastech
2638VÝZK-Z0745/82Automatizovaná kresba vrstevnic a izočar v diskrétně zadaném bodovém poli
37414VÝZK-Z0742/82Vytyčování pravoúhelníkových sítí polární metodou
7510VÝZK-Z0741/82Dynamické vlastnosti úseku "Sever". Výzkumná zpráva č. 741
18298VÝZK-Z0740/82Metodický návod pro údržbu Základní mapy ČSSR 1 : 50 000. Výzkumná zpráva č. 740/82
17548VÝZK-Z0739/82Materiály kartografie a kartografické polygrafie
19306VÝZK-Z0738/82Náhrada halogenidostříbrné citlivé vrstvy v kartografické reprodukci
40739VÝZK-Z0737Zpřesnění koncepce využití fotogrammetrie pro národní hospodářství v 7. pětiletém plánu
30642VÝZK-Z0735/82Stabilizace výměr správních územních celků
37134VÝZK-Z0734Výsledky řešení výzk. úkolu č. 2-03 v roce 1982
26078VÝZK-Z0733/82Příspěvek ke zjišťování recentních pohybů zemské kůry
37854VÝZK-Z0732/82Vyznačení příslušnosti parcel k intravilánu do REN. Výzkumná zpráva 732/82
37846VÝZK-Z0731/82Výzkumné a vývojové práce pro zajištění kontroly jakosti stavebních prací JE 1000 MW. 1.3 Geodetická měření a kontrola geometrických parametrů
23606VÝZK-Z0730/82Postupy budování vytyčovacích sítí průmyslových staveb
15576VÝZK-Z0729/82Kontrola geometrických parametrů prostorových stavebních dílců
39070VÝZK-Z0728/1982Zjišťování rozměrů nivelačních stupnic
34819VÝZK-Z0726/1982Úpravy programového systému registru evidence nemovitostí v roce 1982. Ideový projekt
39030VÝZK-Z0725/82Zhodnocení pohybové aktivity v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech
37442VÝZK-Z0723/1982Využití jednotného číselníku organizací pro zkvalitnění informací o uživatelích nemovitostí
23604VÝZK-Z0722/82Postupy budování a výpočtu vytyčovacích sítí liniových staveb
31368VÝZK-Z0721/81Studie využití mikrofilmové techniky v oblasti vedení a zkvalitňování pozemkových map
2680VÝZK-Z0720/81Automatizovaný systém řízení podniků - projektový úkol
39224VÝZK-Z0719Zpracování výhledů ve výchově a vzdělávání
21589VÝZK-Z0718Optimalizace gravimetrické sítě. Studie
25858VÝZK-Z0717Přesnost určení kvazigeoidu na území ČSSR. Studie
12446VÝZK-Z0716/81Horizontální pohyby v oblasti Moravy
19176VÝZK-Z0715/81Možnosti astrometrie v geodynamice
25144VÝZK-Z0714/81-IV-2Programový systém GEOMAP. Programová dokumentace. Automatizace tvorby, obnovy a údržby státního mapového díla ve velkém měřítku. Kniha 4 - 2
25070VÝZK-Z0714/81-IV-1Programová dokumentace BD ZMVM dokončení subsystémů aktualizačních a aplikačních programů. Automatizace tvorby, obnovy a údržby státního mapového díla ve velkém měřítku. Kniha 4 - 1
37429VÝZK-Z0714/81-IIIVyužití báze dat ZMVM a REN v podmínkách hl. m. Prahy. Studie. Automatizace tvorby, obnovy a údržby státního mapového díla ve velkém měřítku. Kniha 3
31330VÝZK-Z0714/81-IIStudie o automatizovaných systémech mapování v zahraničí. Automatizace tvorby, obnovy a údržby státního mapového díla ve velkém měřítku. Kniha 2
2597VÝZK-Z0714/81-IAutomatizace tvorby, obnovy a údržby státního mapového díla ve velkém měřítku. Kniha l
37546VÝZK-Z0713/81Vývoj integrace registru evidence nemovitostí s jinými informačními systémy
20746VÝZK-Z0712/81O "astronomických" vlivech na přesná měření gyroteodolity
2685VÝZK-Z0711/81projektAutomatizovaný systém vedeckých, technických a ekonomických informácií v geodézii a kartografii - vykonávací projekt
2686VÝZK-Z0711/81Automatizovaný systém vedeckých, technických a ekonomických informácií v geodézii a kartografii
22249VÝZK-Z0710/81Ověření technologie obnovy Základní mapy ČSSR 1 : 10 000
39213VÝZK-Z0709/81Zpracování podkladů pro upřesnění počtu a struktury pracovníků resortu
32766VÝZK-Z0708/81Technologie použití vytyčovacího ramene
14642VÝZK-Z0707Kapesní atlas ČSSR, jeho koncepce a ideový projekt
7256VÝZK-Z0706/81Dokončení programové dokumentace digitálního modelu terénu
7257VÝZK-Z0706-2/81Dokončení programové dokumentace digitálního modelu terénu
32889VÝZK-Z0705/81Tematický plán školení, výchovy a vzdělávání technickohospodářských pracovníků pro potřeby geodézie a kartografie v 7. pětiletce
32781VÝZK-Z0704/81Technologie využití elektrooptického tachymetru Zeiss EOT 2000 ve výstavbě
30732VÝZK-Z0703/81Stanovení jednotných výměr území v EN. Studie
22244VÝZK-Z0702/81Ověření přestavby registru evidence nemovitostí. Závěrečné vyhodnocení
20985VÝZK-Z0701/81Obnova Základní mapy ČSSR 1 : 25 000
1480VÝZK-Z0700/81Analýza očekávaných tendencí ve vývoji struktur technickohospodářských pracovníků
23605VÝZK-Z0699/81Postupy budování výchozích (základních) vytyčovacích sítí velkých plošných staveb
25937VÝZK-Z0697/81Příprava využití minipočítačů řady SMEP v resortu ČÚGK
3950VÝZK-Z0696/81Cejchování záznamu slapového gravimetru Gs 15 č. 228
23161VÝZK-Z0695/81Pohyby okolí velkolomu Československé armády za období 1980
27868VÝZK-Z0694/81Rozšíření automatizace evidence nemovitostí na počítači EC 1030 /ideový projekt/
25535VÝZK-Z0692/80Průzkum a analýza rozmístění, struktur a okruhů činností geodetických kádrů v odvětví geodézie a kartografie
13001VÝZK-Z0690/80Inovace programového systému MAPA a subsystému aplikačních programů databázového systému BD-ZMVM na počítači EC 1030 /Část 1 - 5/
37141VÝZK-Z0689/80Výsledky společných gravimetrických slapových měření
20984VÝZK-Z0688/80Obnova Základní mapy ČSSR 1 : 10 000
26082VÝZK-Z0687/80Příspěvky Geodetické observatoře Pecný k problematice geodetických sítí a geodynamice
2483VÝZK-Z0685/80Autoatlas ČSSR, jeho koncepce a ideový projekt. Dílčí výzkumná zpráva k úkolu č. 5.6/1980
22247VÝZK-Z0684/80Ověření technologických variant a další zaměření tvorby Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené
38839VÝZK-Z0683/80Zdokonalení systému informací o nemovitostech. Závěrečná zpráva k výzkumnému úkolu č. 3.3
1489VÝZK-Z0682/80Analýza podmínek integrace registru evidence nemovitostí s jinými informačními systémy
31321VÝZK-Z0681/80Studie možností využití výsledků bonitace zemědělské půdy v registru evidence nemovitostí
26416VÝZK-Z0679/80Rajonizace území ČSR z hlediska recentních pohybů zemského povrchu
26739VÝZK-Z0678/80Recentní pohyby zemské kůry na styku Karpat a Českého masivu - hlavní poznatky výzkumu 1976 - 1980
38838VÝZK-Z0677/80Zdokonalení soustavy VTEI v resortu ČÚGK a odvětví geodézie a kartografie s hlavním zaměřením na zkvalitnění a objektivizaci rozhodovací a řídící činnosti. Analýza soustavy. Technická zadání projektu
23160VÝZK-Z0676/1980Pohyby okolí velkolomu Československé armády za období 1979. K výzkumnému úkolu č. 1.42
18153VÝZK-Z0675/1980Metodické pokyny pro geodetické určování a vyhodnocování recentních pohybů zemského povrchu na vybraných lokalitách. K výzkumnému úkolu č. 1.41
33127VÝZK-Z0674/1980Teplotní vlastnosti gravimetru Gs 15 č. 228. K výzkumnému úkolu č.1.41
32983VÝZK-Z0672/79Teorie dopplerovského experimentu
30931VÝZK-Z0671/79Státní mapové dílo v měřítku 1 : 5 000, inovace jeho tvorby a údržby. Dílčí výzkumná zpráva k úkolu č. 5.5/1979
31316VÝZK-Z0670Studie možností vnější integrace registru evidence nemovitostí
13393VÝZK-Z0669Integrace registru evidence nemovitostí s centrálním registrem obyvatelstva
39216VÝZK-Z0668Zpracování registru evidence nemovitostí v 7.pětiletce
29914VÝZK-Z0667Soubor standardních procedur vědeckotechnických výpočtů pro počítač EC 1030. Díl 3
23162VÝZK-Z0666Pohyby zemského povrchu v některých lokalitách styku Českého masívu a Karpat
39033VÝZK-Z0507Zhodnocení průběhu zpracování topografické mapy 1 : 10 000
25484VYZK-Z0468Prozatímní základní mapa ČSR v měřítku 1 : 25 000
37147VÝZK-Z0417Výsledky výzkumných prací a studia v National Research Council of Canada v roce 1970
1822VÝZK-Z0416Aplikace matematických metod v pozemkových úpravách
490VÝZK-Z0415a) Studie o profilu absolventů vysokých a středních zeměměřických škol. b) Studie o stavu výuky zeměměřičů v zahraničí
25558VÝZK-Z0413Pružná deformace pásem
12708VÝZK-Z0412Indikace laserového paprsku
17900VÝZK-Z0411Měření vzdáleností umělých družic Země laserem. Laserový radar
4830VÝZK-Z0409Česká verse terminologického slovníku FIG
37126VÝZK-Z0402Výsledky měření času a šířky na GO Pecný 1965-1970
37434VÝZK-Z0387Využití filmu v geodetických dokumentacích
26698VÝZK-Z0386Realizace nových zásad zaměřování změn pro mapy velkých měřítek
37815VÝZK-Z0385Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR
37128VÝZK-Z0384Výsledky opakovaných nivelací v letech 1960-1969
21216VÝZK-Z0382Odvození Stokesových dynamických koeficientů zemského tělesa z poruch drah družic s využitím ortogonality kulových funkcí
37767VÝZK-Z0379Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR. Zhodnocení výsledků řešení do r. 1970.,lkoiíá39582*1TT:Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR. Zhodnocení výsledků řešení do r. 1970
25856VÝZK-Z0376Přesnost rozdílů astronomicko-geodetických a gravimetrických tížnicových odchylek na území Československa
31340VÝZK-Z0374Studie o současném světovém stavu vyrovnání rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí
25153VÝZK-Z0370Programový systém pro tvorbu a využití digitálního modelu terénu
31325VÝZK-Z0355/bStudie o automatizaci geodetických, fotogrammetrických a kartografických prací (část fotogrammetrická)
19191VÝZK-Z0326Možnosti využití rádiových dálkoměrů pro měřické práce v SHR Most
25536VÝZK-Z0324Průzkum ekonomické efektivnosti a přínosu zahraničních cest (studie)
37810VÝZK-Z0320Výzkum využití geodeticky určených hodnot pro rektifikaci jeřábových drah
15785VYZK-Z0319Kritéria organizace půdního fondu a pozemkových úprav
28138VÝZK-Z0318Řízení komory SBG. (Program pro počítač Minsk-22)
37735VÝZK-Z0313Výzkum progresivních fotogrammetrických metod
1449VÝZK-Z0297Analytické fotogrammetrické metody pro mapování železničních stanic v měřítku 1 : 500. (Studie a experimentální výzkum.)
37766VÝZK-Z0287Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR Sokolovská pánev - Etapa I
32787VÝZK-Z0281Technologie znázorňování reliéfu stínováním
2478VYZK-Z0279Autoatlas ČSSR
25862VÝZK-Z0278Přesnost vytyčování stavebních objektů
25863VÝZK-Z0278Přesnost vytyčování stavebních objektů
25864VÝZK-Z0278Přesnost vytyčování stavebních objektů
25161VYZK-Z0277Programy MNČ-ODRA, MNČ-ODRA-VM a MNČ-ODRA-ZP pro řešení úloh vyrovnávacího počtu na samočinném počítači ODRA 1003
14539VYZK-Z0276K uvážení vlivu blízkých hmot na gravimetrické tížnicové odchylky
31331VYZK-Z0275Studie o komunikaci a účinnosti kartografické informace
31735VYZK-Z0274Systém procedur laboratoře pro geodetické výpočty v Delftu, určený pro výpočty v rovině
1820VYZK-Z0273Aplikace laserů v geodézii
37308VÝZK-Z0272Výsledky ověřovacích zkoušek gyrotheodolitu Gi - B2
37772VÝZK-Z0271Výzkum technických a ekonomických možností a účelnosti převodu různých druhů map do jednotného dekadického měřítka pro účely EN
37676VÝZK-Z0270Výzkum koncepce atlasu městského sídla
37677VYZK-Z0269Výzkum koncepce nástěnných map pro vyučování dějepisu
31354VYZK-Z0268Studie současného stavu kartografické výroby a návrh jejího dalšího rozvoje
32349VYZK-Z0267Technická normalizace v geodézii a kartografii
36854VYZK-Z0266cIIVýpočet čistých mezd na středním počítači ICT 1905
36852VÝZK-Z0266cVýpočet čistých mezd na samočínném počítači NE 803 a
36853VÝZK-Z0266bVýpočet čistých mezd na samočinném počítači ODRA 1 003
192912VÝZK-Z0266Automatizace nákladové a lhůtové kalkulace zakázky
1506VYZK-Z0265Analyza velkoobchodních cen kartografické polygrafie. Aplikace zásad zdokonaleného řízení národního hospodářství v resortu ÚSGK
35998VÝZK-Z0264Vertikální pohyby zemské kůry v oblasti Čech z nejnovějších nivelací
25439VYZK-Z0263Prověření soustavy kriterií přesnosti technicko - hospodářského mapování
32763VYZK-Z0262Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry pro speciální účely inženýrské geodézie
32757VÝZK-Z0261Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
32758VÝZK-Z0261Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
32759VÝZK-Z0261Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
32785VYZK-Z0261Technologie zaměřování bodů bodového pole malými světelnými dálkoměry
37445VYZK-Z0260Využití kolimace při úhlových měřeních v inženýrské geodézii
32493VYZK-Z0259Technický postup pro měření posunů pozemních stavebních objektů
25822VYZK-Z0258Přesná optická nivelace s rozdílnou délkou záměr
192901VÝZK-Z0257K mapování zastavěných tratí fotogrammetrickou metodou a k vybudování měřické sítě pro doměření a pro údržbu mapy
7342VYZK-Z0256Doplňování sítě pevných bodů a změn v pozemkových mapách fotogrammetrickými metodami
17735VYZK-Z0255Mechanizace evidence nemovitostí s použitím samočinného počítače. Teoretická studie
18549VYZK-Z0254Metody zaměřování změn při evidenci nemovitostí / s hlavním zřetelem na využitelnost při THM/
32705VYZK-Z0253Technologický postup pro vytyčování a kontrolu výškových stavebních objektů
31359VYZK-Z0252Studie uplatnění nových zásad plánovitého řízení v resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
39034VYZK-Z0251/1967Zhodnocení přesnosti komor Rb 75 pro pozorování UDZ
26987VYZK-Z0250Rekonstrukce a zkoušky vyvolávacího automatu pro zpracování leteckých měřických filmů MVS-2
32777VYZK-Z0249Technologie výroby barevných leteckých filmů
36145VYZK-Z0248Vlastivědný atlas ČSSR. Jednotná soustava školních kartografických pomůcek
37679VYZK-Z0247Výzkum koncepce regionálních map
35999VÝZK-Z0246Vertikální pohyby zemské kůry v oblasti Ostravsko - karvinské uhelné pánve
31713VYZK-Z0245Systém astronomických programů pro počítač MINSK-22.I. Standardní procedury (SAP I)
37776VYZK-Z0244Výzkum technologie technickohospodářského mapování v měřítku 1 : 5 000
23116VYZK-Z0243Podprogramy pro práci se seznamy na počítači ODRA 1003 (03-P-7, 03-P-8, 03-P-9, 03-P-10)
20405VYZK-Z0241Nomografický způsob výpočtu efemerid umělých družic Země s ohledem na fotografické simultánní pozorování
39024VYZK-Z0240Zhodnocení fotogrammetrického strojového parku resortu ÚSGK
37652VYZK-Z0239Výzkum ekonomické efektivnosti technickohospodářského mapování
37756VYZK-Z0238Výzkum stálosti zemského povrchu v oblasti vodního díla Orlík
32348VYZK-Z0237Technická normalizace THM
34030VYZK-Z0236Tvorba cen při technickohospodářském mapování
31304VYZK-Z0235Studie ekonomických vztahů pro uplatnění nové soustavy řízení v ústavech geodézie a kartografie
37717VYZK-Z0234Výzkum optimálních forem hodnocení geodetických a kartografických prací z hlediska účelného řízení. Přestavba cen geodetických a kartografických prací
37720VYZK-Z0233Výzkum optimálního souboru kartografických aplikací středních měřítek. (Regionální atlas Středočeského kraje)
37680VYZK-Z0232Výzkum koncepce základního dějepisného atlasu
30741VYZK-Z0231Stanovení souborného vlivu nejdůležitějších zdrojů chyb na přesnost fotogrammetrického vyhodnocení
35350VYZK-Z0230Uvážení vlivu blízkých topografických hmot při určování tíhových korekcí na nerovnosti terénu
14513VYZK-Z0229"K přesnosti měření vzdáleností pro zjišťování horizontálních recentních pohybů zemské kůry"
29283VYZK-Z0228Sledování variací zeměpisné šířky na geodetické observatoři Pecný v období od 2. září 1958 do 20. října 1966
17877VYZK-Z0227Měření poloh Měsíce malým cirkumzenitálem se zaměřením k určení efemeridového času
37757VYZK-Z0226Výzkum svislých pohybů těžebních pánví v ČSSR. Mostecká pánev. Etapa I.
37716VYZK-Z0225Výzkum optimální struktury pracovníků resortu ÚSGK z hlediska výhledových úkolů resortu ÚSGK
37702VYZK-Z0224Výzkum možností racionalizace a mechanizace kartografických sestavitelských prací
37780VYZK-Z0222Výzkum teplotních vlivů na měření gravimetry
37792VÝZK-Z0221Výzkum věkových změn charakteristik tíhového pole Země, rok 1966
35996VÝZK-Z0220/část-IVertikální pohyby zemské kůry sezónního charakteru. Část I. Předběžný postup měření a jeho rozborů
37635VYZK-Z0219Výzkum analytické aerotriangulace pro technickohospodářské mapování
18375VYZK-Z0217Metodika ověřovacích zkoušek nivelačních přístrojů
24930VYZK-Z0216Program pro výpočet analytické aerotriangulace
8985VYZK-Z0215/dilciEvidence nemovitostí v zahraniční literaruře (Srovnávací studie)
39127VYZK-Z0215Zlepšení technické a ekonomické úrovně prací středisek geodézie
9608VYZK-Z0213/dilciFotografické pozorování UDZ komorami typu Rb a problém přiřazení času
9610VYZK-Z0212Fotografické určování poloh umělých družic Země bez pomoci registračních zařízení časoměrných
37768VYZK-Z0211Výzkum svislých pohybů zemského povrchu v oblasti vodního díla Gabčíkovo na Dunaji
36182VYZK-Z0208Vliv nulové opravy a změny výšky visury u rádiových dálkoměrů
25607VYZK-Z0207Předběžná mapa vertikálních pohybů zemské kůry na území Československa
32671VYZK-Z0206Technologický postup pro shromažďování a zpracovávání materiálů opakované nivelace k studiu současných svislých pohybů zemského povrchu ve východní Evropě
37490VYZK-Z0205Využití universálních fotogrammetrických strojů pro THM
25089VYZK-Z0204Programovací systém MNČ - I.Díl 2.: Aplikace
14562VYZK-Z0203K výpočtu a přesnosti délky řetězce s měřenými délkami a úhly
37634VYZK-Z0202Výzkum analytické aerotriangulace a technickohospodářské mapování
20643VYZK-Z0201Nový typ mapy pro cestovní a cizinecký ruch
31334VYZK-Z0200Studie o měření základen kosmické triangulace
37673VYZK-Z0198Výzkum kartografických informací a metod jejich zpracování
37426VYZK-Z0197Využití alfanumerické soupravy strojů na děrné štítky Aritma pro účely evidence nemovitostí
2340VYZK-Z0196Atlas světa. Výzkum koncepce
37777VYZK-Z0195Výzkum technologie technickohospodářského mapování v zastavěných tratích metodou letecké fotogrammetrie
37681VYZK-Z0194Výzkum kyvadlové aparatury VÚGTK
32756VYZK-Z0193Technologie měření délek geodimetrem NASM - 2A
32786VYZK-Z0192Technologie zaměřování vlícovacích bodů THM rádiovými dálkoměry
37779VYZK-Z0191Výzkum tématických map pro základní zeměpisný atlas
25088VYZK-Z0190Programovací systém MNČ - I. Díl I.: Popis
18379VYZK-Z0189Metodika ověřovacích zkoušek theodolitů
19812VYZK-Z0188Návrh norem geodetických přístrojů
34943VYZK-Z0187Určování charakteristik tvarů a vnějšího tíhového pole Země na území ČSSR
15442VYZK-Z0186Komplexní mechanizace zpracování výsledků číselných geodetických a fotogrammetrických metod
7041VYZK-Z0185Dílčí výzkumná zpráva č. 185/65 o řešení výzkumného úkolu 212 034/2. (Výzkum technologie vyhotovení THM v polních tratích metodou letecké fotogrammetrie)
15468VYZK-Z0184Koncepce bodového pole a jeho stabilizace, měření a výpočty
37758VYZK-Z0183Výzkum svislých pohybů těžebných pánví v ČSSR. Kladenská pánev
39020VYZK-Z0182/1965Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl III. Podunajská nížina
39019VYZK-Z0181Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl II
25551VYZK-Z0180Průzkum přesnosti pozorování umělých družic Země z hlediska fotogrammetrie
9708VYZK-Z0179Fotogrammetrické vyhodnocovací přístroje
37829VYZK-Z0178Výzkum zlepšení fotografické kvality měřických leteckých snímků. Závěrečná zpráva k úkolu K - O - 37 - 10/3
37828VYZK-Z0177Výzkum zlepšení fotografické kvality měřických leteckých snímků
36181VYZK-Z0176Vliv nestejnosti paralaktických úhlů hvězd při měření astronomické šířky metodou Pěvcovou pomocí astronomického universálu s kontaktnim mikrometrem
37711VYZK-Z0175Výzkum nejvhodnějších metod pro sledování produktivity práce pro různé stupně řízení geodézie a kartografie
25548VYZK-Z0174Průzkum možností použití matematicko - statistických metod v plánování a řízení v odvětví geodézie a kartografie
39032VYZK-Z0172Zhodnocení používaných fotosázecích strojů a doporučení nejvhodnějšího fotosázecího stroje pro kartografickou výrobu
37769VYZK-Z0171Výzkum svislých pohybů zemského povrchu v povodí Dunaje z nivelací vodohospodářských bodů
9091VYZK-Z0170Experimentální měření pro výzkum nivelační refrakce a jeho zhodnocení
8448VÝZK-Z0169/1964Eliminace diferenční refrakce nivelační metodou
34776VYZK-Z0168Úplná váha měřené veličiny
33993VYZK-Z0167Třísměrová vrcholová metoda
19195VYZK-Z0166Možnosti zpřesnění fyzikální redukce pomocí zenitových vzdáleností
37830VYZK-Z0165Výzkum zpřesnění československé státní trigonometrické sítě 1. řádu
37427VYZK-Z0164Využití analytické aerotriangulace pro technickohospodářské mapování
19339VYZK-Z0163Národní atlas ČSSR
19340VYZK-Z0163Národní atlas ČSSR
2301VYZK-Z0162Atlas československých dějin - výzkum grafického provedení
15134VYZK-Z0161Klasifikace typů reliefu pro jejich znázornění na mapách
36177VYZK-Z0160Vliv mikroklimatu silnic na nivelační refrakci
39018VYZK-Z0159Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl I
29136VYZK-Z0158Simultánní pozorování umělých družic Země a astronomickogeodetické základy
34078VYZK-Z0157Typizace kartografických výrobků pro veřejnost
33710VYZK-Z0156Transformace snímkových souřadnic na souřadnice ekvatoreální
37712VYZK-Z0155Výzkum nejvhodnějšího způsobu leteckého snímkování pro vyhotovení technickohospodářských map metodou letecké fotogrammetrie
22255VYZK-Z0154Ověřovací zkoušky elektrooptického dálkoměru VÚGTK
13617VYZK-Z0153Interpretace a klasifikace leteckých snímků
22264VYZK-Z0152/doplněkOvěřování stálosti nivelačních bodů v území postiženém povodní na Slovensku
37754VYZK-Z0152Výzkum stálosti nivelačních bodů stabilizovaných novou technologií
39043VYZK-Z0151Zhodnocení zkušeností s využitím stereometrografu a koordimetru při THM
37831VYZK-Z0150Výzkum zpřesnění československé státní trigonometrické sítě 2., 3. a 4. řádu
24929VYZK-Z0149Program pro řešení větších systémů normálních rovnic. (Program S-S-4)
20453VYZK-Z0147 BNormování prací při THM
20450VYZK-Z0147 ANormování práce při technicko - hospodářském mapování
20451VYZK-Z0147Normování práce při technickohospodářském mapování
37150VYZK-Z0145Výsledky výzkumu mechanizace zpracování číselných měření
28110VYZK-Z0144Řešení elektrických obvodů zenitteleskopu
37761VYZK-Z0143Výzkum svislých pohybů zemské kůry v ČSSR z dosavadních nivelací
17897VYZK-Z0142Měření velkých průměrů ve strojírenství
37762VYZK-Z0141Výzkum svislých pohybů zemské kůry v oblasti vodního díla Orlík (Předběžná zpráva)
24928VYZK-Z0140Program pro překlad datových pásek z kódu CCIT 2 do kódu SIRIUS
23110VYZK-Z0139Podprogram pro čtení dat, děrovaných v mezinárodním dálnopisném kódu CCIT 2 (počítač National Elliott 803)
37751VYZK-Z0138Výzkum stálosti bodů nivelační sítě v ostravsko - karvinské uhelné pánvi (Díl II.)
23661VYZK-Z0137Použití radiových dálkoměrů pro zaměřování bodů podrobného bodového pole THM
24926VYZK-Z0136Program pro automatickou kontrolu správnosti vstupních dat analytické aerotriangulace. ( Program AAT 2 )
32773VYZK-Z0135Technologie vstupních hodnot analytické aerotriangulace zejména pro technicko hospodářské mapování
20940VYZK-Z0134Obecná teorie deskových objížděcích planimetrů a návrh kuželového planimetru
27777VYZK-Z0133Rozbor přesnosti proužkových planimetrů a návrh hranolového planimetru
14353VYZK-Z0132Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. Přílohy II
14346VYZK-Z0131Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. /Text/
12364VYZK-Z0129Historický atlas ČSSR. Výzkum způsobů znázornění obsahu map Historického atlasu ČSSR
39029VYZK-Z0128Zhodnocení nových nivelačních metod a návrh technologického postupu pro nivelace konané k výzkumu svislých pohybů zemské kůry
30733VYZK-Z0127Stanovení kriterií pro hodnocení fotografických materiálů určených k fotogrammetrickému mapování ve velkých měřítkách
26830VYZK-Z0126Redukční tyčový dálkoměr s lineární stupnicí
26693VYZK-Z0125Realizace, doplnění a ověření činnosti samočinného koordinátografu a jeho využití v geodézii
30726VYZK-Z0124Stanovení charakteristik vyhodnocovacích strojů užitých pro THM
37801VYZK-Z0123Výzkum vnějších vlivů na měření radiovými dálkoměry
37636VYZK-Z0122Výzkum aplikace nového klíče mapových značek pro školní hospodářské mapy
37713VÝZK-Z0121/1962Výzkum nivelačních měření
34893VYZK-Z0120Určení chyby z interpolace astronomicko-geodetických tížnicových odchylek v oblasti západní části Čech
14345VYZK-Z0119Jednotná soustava školních kartografických pomůcek
15075VYZK-Z0118Katodioptrické cílení
37694VYZK-Z0117Výzkum metodiky komparace invarovaných nivelačních a základnových latí
37683VYZK-Z0115Výzkum mechanisace a automatisace geodetických výpočtů, evidence a dokumentace
25879VYZK-Z0114Převod nových katastrálních map Křovákova systému do souboru technicko-hospodářských map
37799VYZK-Z0113Výzkum vlivu prvků relativní a absolutní orientace na polohovou a výškovou přesnost určení modelových souřadnic a grafického zobrazení
32755VYZK-Z0110Technologie měření a výpočtu vlícovacích bodů zaměřených tellurometrem
22348VYZK-Z0109Paralaktické měření délek vysoké přesnosti
15800VÝZK-Z0108Kritické zhodnocení technologie převodu čs. výškopisných základů do přijaté mezinárodní soustavy
3663VÝZK-Z0107Budování československých výškopisných základů
35612VYZK-Z0106Vědecké zhodnocení československých geodetických polohopisných základů
21213VÝZK-Z0105/1961Odvození chyby z interpolace Bouguerových anomalií na území Čech
39081VYZK-Z0104Zkoušky a hodnocení různých druhů dálkoměrů, zvláště dvojobrazových
37798VYZK-Z0103Výzkum vlivů chyb v prvcích vnitřní orientace za provozních podmínek
22259VYZK-Z0102Ověřovací zkoušky tellurometru MRA 1/CW
39214VYZK-Z0101/1959Zpracování polygonových sítí, měřených postupným protínáním
2613VYZK-Z0100Automatizace zobrazování polohopidu programově řízeným koordinátografem
19806VYZK-Z0098Návrh na vyhotovení základní mapy světa se zvláštním zřetelem k volbě nejvhodnějšího měřítka, způsob zobrazení, kladu a označení mapových listů
14350VÝZK-Z0097/přílohaJednotná soustava školních kartografických pomůcek. II. Přílohy
14351VÝZK-Z0097/přílohaJednotná soustava školních kartografických pomůcek. II. Přílohy
14347VÝZK-Z0097Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. I. Textová část
36846VYZK-Z0096Výpočet centračních změn směrů ve zhušťovací síti
9707VYZK-Z0095Fotogrammetrické určování pevných bodů pro mapování ve velkých měřítkách
23324VYZK-Z0094/1959Poloredukční přesný nitkový dálkoměr
23324VYZK-Z0094Poloredukční přesný nitkový dálkoměr
28075VÝZK-Z0093Rytí originálů map do vrstvy na skle anebo na plastické hmotě
37313VÝZK-Z0092Vyšetřování deformací vodního díla Kružberk. Zhodnocení
37763VÝZK-Z0091Výzkum svislých pohybů zemské kůry v seismicky aktivní oblasti komárenské pánve. II. část
16097VÝZK-Z0090Laboratorní a polní zkoušky nivelačních přístrojů Zeiss Ni 004 a Zeiss - Opton Ni 2
25872VÝZK-Z0089Přesný redukční interpolační dálkoměr
37625VÝZK-Z0088/1959Výzkum a hodnocení planimetrů po technické a ekonomické stránce
37625VYZK-Z0088Výzkum a hodnocení planimetrů po technické a ekonomické stránce
7494VÝZK-Z0087Dvojzákladnová telemetrie
21214VÝZK-Z0086/1960Odvození parametrů nejvýhodnějšího referenčního elipsoidu pro evropské geodetické sítě z astronomicko - geodetických údajů katalogu MUGG (Bomford)
20585VÝZK-Z0083Nové přípustné meze, střední chyby a kriteria pro práce v československé jednotné nivelační síti
35542VÝZK-Z0082Váhy v nivelačních sítích
12402VÝZK-Z0081Hlavní zásady pro formu, obsah a technologii map velkých měřítek
8079VÝZK-Z0080/1958Ekonomický způsob vyrovnání vložených nivelačních sítí
32470VÝZK-Z0079Technické výpočty stroji na děrné štítky Aritma v geodézii
20041VÝZK-Z0078/1958Některé aplikace matematicko - statistických metod v geodezii
23556VÝZK-Z0077/1958Posouzení přesnosti polygonových pořadů
18436VÝZK-Z0076Metody generalizace obsahu topografických map velkých měřítek
23637VÝZK-Z0075Použití fotoplánu
23314VÝZK-Z0074Polní zkouška dálkoměru "LOTAKEIL"
34478VÝZK-Z0073/1958Ullmannův způsob pořizování barevných výtažků
39089VÝZK-Z0072Zkoušky theodolitu Zeiss Theo 010
37752VÝZK-Z0071/1958Výzkum stálosti bodů nivelačního okruhu v ostravsko - karvinské uhelné pánvi
8355VÝZK-Z0068Elektrooptický dálkoměr s křemenným modulátorem
34957VÝZK-Z0067/1958Určování pevných bodů fotogrammetrickými metodami
192838VÝZK-Z0066/1959Návrh na transformaci československé jednotné trigonometrické sítě do přijaté mezinárodní soustavy
32142VÝZK-Z0065Tabulky pro řešení obou hlavních geodetických úloh. Elipsoid Krasovského
26089VÝZK-Z0064/1958Příspěvky k zvýšení efektivnosti při měření pro hospodářsko - technické mapy, technické účely a zaměřování změn klasickými metodami
25884VÝZK-Z0063/1958Převod výšek čs. jednotné nivelační sítě
39126VÝZK-Z0062/1958Zlepšení světlotisku
15363VÝZK-Z0061/1958Komparování Nörgaardova gravimetru TNK č. 310 a odvození rozměrové korekce čs. gravimetrické sítě
21215VÝZK-Z0060Odvození rozměrů zemského elipsoidu z evropských astronomicko - geodetických sítí
9713VÝZK-Z0059/1959Fotogrammetrické vyhotovení technických map velkých měřítek
37753VÝZK-Z0058Výzkum stálosti nivelačních bodů
18435VÝZK-Z0057/1957Metody generalisace obsahu topografických map velkých měřítek. Generalisace polohopisu
37764VÝZK-Z0056/1957Výzkum svislých pohybů zemské kůry v seismicky aktivní oblasti komárenské pánve (z materiálů z r. 1950 - 1956)
30041VÝZK-Z0055/1957Soustava čs. technických map
38686VÝZK-Z0054/1957Zaměřování příčných profilů ve velmi obtížném terénu
39028VÝZK-Z0053/1957Zhodnocení měřického materiálu, shromážděného při respektování dopustných odchylek (s demonstrací na polygonovém pořadu)
8076VÝZK-Z0052/1957Ekonomické zhodnocení dosavadního Křovákova zobrazení
15552VÝZK-Z0051/1957Konstrukční prvky technických map velkých měřítek
8354VÝZK-Z0050/1958Elektrooptické dálkoměry s visuálním srovnáním fáze
30616VÝZK-Z0049/1957Srovnání přesnosti výsledků dvou nebo několika vyhodnocovacích způsobů
19790VÝZK-Z0048/1957Návrh konstrukce automatického fotografického sázecího stroje pro kartografické účely
27774VÝZK-Z0047/1957Rozbor otázek mapování ve velkých měřítkách s hlediska geodeticko - kartografického
22260VÝZK-Z0046/1957Ověřování nivelačních výpočtů
25877VÝZK-Z0045/1957Převod čs. jednotné nivelační sítě I. a II. řádu z výškového systému jadranského do výškového systému baltského - po vyrovnání
38351VÝZK-Z0044/1956Začlenění čs. jednotné trigonometrické sítě do mezinárodní soustavy transformací souřadnic
19882VÝZK-Z0043/1956Navržení optického zařízení k závěsnému pantografu
1814VÝZK-Z0042/1956Aplikace diferencované metody pro mapování v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 5 000 v ČSR
7461VÝZK-Z0041/1956Důlní závěsná lať pro paralaktické měření vzdáleností
39040VÝZK-Z0039/1956Zhodnocení trigonometrické sítě I. řádu s hlediska jejího zapojení do definitivní souřadnicové soustavy 1952
32169VÝZK-Z0038Tabulky základních geodetických veličin. Elipsoid Krasovského - 47°30´ - 51°30´
33009VÝZK-Z0037/1956Teorie převodu československých nivelačních základů do soustavy normálních výšek
15784VÝZK-Z0036/1956Kriteria náhodovosti řady měření
37685VÝZK-Z0035/1956Výzkum měření vzdáleností elektronickými metodami
38780VÝZK-Z0034/1956Zásady vytyčování zastavovacích plánů velkých sídlišť
15788VÝZK-Z0033/1956Kriteria pro testování odlehlých hodnot
33816VÝZK-Z0032/1956Trigonometrická měření deformací vodního díla ve Slapech v r. 1956
33819VÝZK-Z0032/1956Trigonometrické měření deformací vodního díla ve Slapech v r. 1956
28195VÝZK-Z0031/1956-57Samočinný koordinátograf
26825VYZK-Z0030/1956Redukce měřených veličin astronomicko - geodetické sítě na referenční elipsoid
8217VÝZK-Z0029/1956Elektromagnetické určování polohy podzemních rozvodů
33815VÝZK-Z0028/1956Trigonometrická měření deformací vodního díla Slapy
25267VÝZK-Z0027Projekt výpočtu souřadnic při protínání zpět kalkulačním děrovačem
25268VÝZK-Z0026/1963Projekt výpočtu souřadnicových rozdílů v polygonovém pořadu kalkulačním děrovačem
36953VÝZK-Z0025/1955Vypracování technolog. postupu pro stanovení areálu top. plochy ČSR
7282VÝZK-Z0024/1955Dokumentace užití průhledných hmot při reprodukci map
32612VÝZK-Z0023Technologické postupy pro výpočty v Gaussově zobrazení
32330VÝZK-Z0022/1955Technická dokumentace podzemních měření
34805VÝZK-Z0021/1955Úprava tachymetrické latě pro přímé čtení nadmořských výšek
19840VÝZK-Z0020/1955Návrh úpravy odklápěcího Arregerova dálkoměrného klínu jako logaritmického dálkoměru
10636VÝZK-Z0019/1955Geodetické pravítko k výpočtům polygonálním a tachymetrickým
30625VÝZK-Z0018Srovnávací studium nivelačních horizontů ČSR a okolních států
32122VÝZK-Z0017/1955Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl IV
19881VÝZK-Z0016Navržení konstrukce vtiskovacího přístroje pro mapové značky
10044VÝZK-Z0015Fysikální váhy trigonometrických směrů
18381VÝZK-Z0014Methodika počítání strojem v praktické geometrii
32121VÝZK-Z0013Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl III
19880VÝZK-Z0012Navržení konstrukce jednoduchého fotografického sázecího přístroje
34792VÝZK-Z0011/1955Úprava logaritmického pravítka jedné úhlové míry na druhou
34806VÝZK-Z0010/1955Úprava tachymetrického pravítka pro přímý výpočet nadmořských výšek
37789VÝZK-Z0009Výzkum užití novodobých osvětlovacích prostředků při reprodukci map
18007VÝZK-Z0008Methoda měření směrů pro geodetické zjišťování deformací údolních přehrad a pro přesnou polygonometrii
32120VÝZK-Z0007Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy; elipsoid Krasovského. Díl II
32163VÝZK-Z0006Tabulky pro výpočty podle Pythagorovy věty do délky přepony 5 000,000 m
38430VÝZK-Z0005Základní plán průmyslového závodu
15770VÝZK-Z0004Kresba mapového originálu ve větším měřítku
32119VÝZK-Z0003Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl I
36761VÝZK-Z0002Vyhotovení nového (obnoveného) písemného operátu pozemkového katastru ve strojní početní stanici
12244VÝZK-Z0001Hansenovo protínání s měřickou kontrolou a s obecným kriteriem přesnosti
30690VÝZK-ZStandardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedení elektronických dat překážek v leteckém provozu : redakčně upravená závěrečná zpráva
192864VÝZK-ZPermanentní GNSS stanice Kunžak - rozšíření o sledování systému Galileo
192837VÝZK-ZMonitoring permanentních stanic GNSS v roce 2015 – síť CZEPOS
37148VÝZK-20401Výsledky výzkumu fotografického sledování umělých družic Země
27064K50558Remote sensing in Czechoslovakia and Hungary : An analysis of the possible co-operation of the Netherlands with Czechoslovakia and Hungary in the field of remote sensing
32757K32572Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
32758K32572Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
32759K32572Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry
39089K21885/aZkoušky theodolitu Zeiss Theo 010
19335951316Zpracování stacionárního měření vlivu mnohacestného šíření GNSS signálu na trati Číčenice - Volary
19287851241Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015
19283151237Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 10/2015, stanice CJHR a MOKR
19283551236Výsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2015
19259951226Zpracování dlouhodobého stacionárního měření vlivu mnohacestného šíření GNSS signálu na Geodetické observatoři Pecný
19283351204Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 05/2015 pro zařazení sítě TopNet do monitoringu
19267151200Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2014
19283451190Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 01/2015
19286151178Celoroční kombinace monitoringu permanentních stanic- kampaně CZECH - 2013
19286351176Metodika navazovacích měření a zajištění metrologické návaznosti referenčního etalonu polohy - testovací základny GNSS Skalka
19286451170Permanentní GNSS stanice Kunžak - rozšíření o sledování systému Galileo
19287151141Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2013 - síť CZEPOS
19286651140Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: výpočet a kombinace z kampaně 10/2013
19286551121Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2013
19286751120Metodika zpracování kalibračních měření metodou GNSS RTK na Testovací základně GPS Skalka
19286851119Fotodokumentace z provedení revize a fyzické údržby Testovací základny pro GPS Skalka
19286951118Ke zpracování testovacích měření technologií GNSS metodami RTK a RST na Testovací základně GPS Skalka
19287051117Analýza vektoru pohybu stanic (metodika a sofware)
19287251116Podklady pro hodnocení transformačních tabulek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
3683951091Výpočet a kombinace z kampaně 5/2013 : výpočet souřadnic nové stanice sítě CZEPOS, CBUD: návrh na změnu ověřených souřadnic pro vybrané stanice , podklad pro výpočet souřadnic stanic sítě TopNet
3496451072Určování tenzorů deformací globálních a regionálních geodetických sítí _ (metodika a software)
1558051062Kontrola prostorových referenčních souřadnic bodů TZ GNSS Skalka : zaměření vnitřní základny pozemními geodetickými metodami. 2012
3494451054Určování časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie Bernese : (metodika a software)
1912451049Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2012 - síť CZEPOS
1912351048Monitoring permanentních stanic GNSS a kampaň CZECH v roce 2012 : změny v nastavení processingu , řešemí finálními drahami, výpočet kombinace z kampaní 7/2012 a 12/2012 pro nové souřadnice stanic CZEPOS, návrh nových ověřených souřadnic pro stanice CZEPOS a Trumble VRS NOW
3774851047Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí. Určování sezönních variací tíhového pole z analýz družicových misí GRACE a GOCE. (2. část : software a model variací)
3774751024Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí. 1. část (metodika)
3489451015Určení časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie PPP : (metodika a software)
3321050998Testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF 2000 a S-JTSK s platností od 1.7.2012
2670150974Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů 18ti TL, test tabulek rozdílů S-JTSK vs. S-JTSK/05
2670050955Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů 18ti TL
3689250952Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2011
3426450947Uchovávání, údržba a rozvoj referenčního etalonu polohy v roce 2011
19287350943Podklady pro hodnocení polohové přesnosti transformace mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
2670250931Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů v TL 0806, 1917, 1918, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509a 8025
3069050929Standardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedení elektronických dat překážek v leteckém provozu : redakčně upravená závěrečná zpráva
2670350924Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů v TL 1625, 2416, 2421
19287450870Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000
1839850862Metodika studia variací tíhového pole Země na základě absolutních měření tíhového zrychlení
1839050861Metodika přesného určování polohy (PPP)
2605650860Příspěvek Geodeticlé observatoře Pecný VÚGTK k budování a udržování terestrického referenčního rámce k vědeckému využití systému Galileo
728150859Dokumentace tvorby S-JTSK/05
2226350858Ověřování přesnosti mobilního automatizovaného astronomického systému MAAS-1 : technická zpráva 1161
889350853EUREF-Czech-2009 Campaign : final report : technická zpráva 1158
3239150852Technická zpráva o zavedení pokročilé služby monitoringu permanentních stanic GNSS
2669950844Realizace S-JTSK/05 - varianta 2
1447150836K implementaci S-JTSK/05
641550816Die Entwicklung photogrammetrischer Verfahren und Instrumente bei Carl Zeiss in Oberkochen
2583750810Přesnost elastické konformní transformace : technická zpráva 1151
2670450799Realizace S-JTSK/05 : technická zpráva č. 1147
4074350698Zpřesnění souřadnic permanentních stanic sítě CZEPOS ve stávajícím souřadnicovém systému ETRF89 : technická zpráva č. 1142
569650655Délkové, výškové a polohové bodové pole VÚGTK v areálu Skalka : technická zpráva č. 1134
884150654Etalon velkých délek : komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003 : (revize 14.2.2008) : technická zpráva č. 1129
884250653Etalon velkých délek : komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003 : technická zpráva č. 1109
1838750626Metodika pro určování časových řad souřadnic a určení výsledných souřadnic CZEPOS a referenčních stanic v ETRS89(2005) : k návrhu realizace S-JTSK/05, d.ú. 1.5 : (verze 5.3) : technická zpráva č. 1131
1838650625Metodika pro ověření polohy a monitoring kvality dat a polohy permanentních stanic GNSS sloužících k určování polohy technologií GNSS v závazných referenčních souřadnicových systémech : (verze 3, 31.10.2008) : technická zpráva č. 1132
2993150608Souborné zpracování měření GNSS na testovací zákiadně Skalka v období 2000-2007 : technická zpráva č. 1136
3492750570Určení souřadnic trigonometrického bodu č. 39110120 Mokrůvka I. v systému ETRS89 (1989.00) : technická zpríva č. 1133
3546850463Úvodní projekt pro přípravu databáze dat Geodetické observatoře Pecný (GOP DB) : technická zpráva 1128
3493850425Určení zpřesněných souřadnic permanentní stanice sítě VESOG PLZE (Západočeská univerzita v Plzni)O) v systému ETRS89(989.0) a JTSK : technická zpráva č. 1124
3493950425Určení zpřesněných souřadnic permanentní stanice sítí CZEPOS a VESOG VUT Brno (TUBO) v systému ETRS89(989.0) A JTSK : technická zpráva č. 1119
3405750423Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (17. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1118
2556850415Prvotní určení souřadnic permanentních stanic sítě CZEPOS Kroměříž, Hodonín a Moravský Krumlov : technická zpráva č. 1117
3405650412Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (16. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1116
3689050392Výpočet souřadnic bodů sítě TopNet v ETRS-89/05 : technická zpráva č. 1112
3405550382Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (15. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1115
3405450381Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (14. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1114
150150377Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006
3491450338Určení prvotních souřadnic permanentní stanice CPRG (Praha) : technická zpríva č. 1111
3405350321Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (13. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1110
3321450319Testování vlivu korekce fázových center antémy GPS na souřadnice stanice : technická zpráva č. 1105
3236350318Technická zpráva č. 1104/2006 ke druhé etapě řešení úkolu č. III/19/06 programu rozvoje metrologie Příprava vyhlášení státního etalonu pro parametr poloha
1983250316Návrh státního etalonu pro parametr tíže : technická zpráva 1102 k úkolu č. III/20/06
3919750314Zpracování družicových měření pro projekt EUVN DA v ČR : technická zpráva 1098
3405250299Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (12. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1106
3370150258Transcat compendium : supporting decision making in transboundary catchment : the Transcat experience
2557150201Prvotní určení souřadnic permanentních stanic sítě CZEPOS Vsetín, Šumperk, Bruntál, Kroměříž, Hodonín a Moravský Krumlov : technická zpráva č. 1089
3492650200Určení souřadnic permanentních stanic VSBO (Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava), CERM (Frýdek-Místek) a bodu kampaně DOPNUL Kamenná : technická zpríva č. 1088
3920350199Zpracování GPS kampaně 2005 na testovací základně Skalka : technická zpráva č. 1082
19286250171Shrnutí informací o současném stavu, získaných z přehlídky Základní geodynamické sítě České republiky v roce 2014
3405150160Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (11. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1094
147950104Analýza nejistoty absolutního měření tíhového zrychlení gravimetrem FG5 č. 215 : technická zpráva 1084
3062050103Srovnávací měření absolutního gravimetru FG5 č.215 v roce 2005 : technická zpráva 1087
3321350096Testování softwaru ETRFJT01 pro určování souřadnic podrobných bodů z GPS měření na jednom identickém bodě : technická zpráva 1083
3493550088Určení tíhového zrychlení na bodech Skalnaté pleso, Gánovce a Telgárt na Slovensku pomocí absolutního gravimetru v roce 2005 : technická zpráva
3493450087Určení tíhového zrychlení na absolutních bodech v ČR v roce 2005 : technická zpráva 1077
3493350086Určení tíhového zrychlení absolutním gravimetrem na třech bodech SGS na Slovensku v roce 2005 : technická zpráva
2556950085Prvotní určení souřadnic permanentních stanic sítě CZEPOS Mladá Boleslav, Litoměřice, Kaplice, Liberec, Trutnov : technická zpráva 1081
1559550057Konverze dat ZÚ Praha do databázového formátu DBGPS : zpracování měření z let 1997-2004 : technická zpráva 1080
2557050032Prvotní určení souřadnic permanentních stanic sítě CZEPOS Prachatice, Rakovník, Karlovy Vary, Domažlice a evidovaných prvotních souřadnic permanentních stanic Pardubice, Svitavy, Jihlava, Dačice : technická zpráva 1078
2144650004Oprava výsledků absolutních měření tíhového zrychlení provedených v letech 2002, 2003 a 2004 pomocí gravimetru FG5 č.215 v ČR : technická zpráva č. 1076
2144550003Oprava výsledků absolutních měření tíhového zrychlení provedených v letech 2002, 2003 a 2004 pomocí gravimetru FG5 č.215 na pěti bodech SGS
2144750002Oprava výsledků absolutních měření tíhového zrychlení provedených v roce 2004 pomocí gravimetru FG5 č.215 na bodech 402 Modra a 414 Vinosady
2557249928Prvotní určení souřadnic stanic sítě CZEPOS- Pardubice, Svitavy, Jihlava, Dačice, Tábor, Příbram : technická zpráva č. 1075
3184549927Šířková služba na geodetické observatoři Pecný : astronomicko-geodetické práce. 1961 - 62 : čtvrtý svazek Šířkové služby : (technická zpráva)
150049916Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004
3750249845Využití XML v oblasti ZABAGED : technická zpráva č. 1068
19349249839Kodex měření pro metrologické zajištění podnikatelských ploch a prostor vybudovaných v rámci developerských aktivit na území ČR
19349449781Řešení vybraných problémů spojených s aktualizací ZABAGED
19360749665Návrh způsobu pořizování metadat o produktech ČÚZK
3530849494Ústřední evidence kulturních památek a jejich územní identifikace : Závěrečná výzkumná zpráva o realizaci projektu
3770548771Výzkum možností využití diferenciální metody GPS (DGPS) v rezortu zeměměřictví a katastru : technicko - ekonomická studie č. 1003/2000
3770648771Výzkum možností využití nových fotochemických systémů pro zpracování map
2693148744Registracija zemli v Uzbekistane : informacionnyj bjulleten 1 i 2 : projekt Tasis FDUZ9604
1679048740Lokalizační informační systém pro projektové účely : závěrečná zpráva
2692848712Registrace slapových variací tíhového zrychlení gravimetrem Gs15 č. 228 na slapové stanici 0930 Pecný v období od února do října 1999 : technická zpráva č. 1001/2000
2349348692Porovnání terestrické a družicové metody určování výškových rozdílů v účelových sítích : teze ke státní doktorské zkoušce
3404948687Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. 2. část : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : dílčí úkol 1-1-92 : technická zpráva 991/99
2776948655Rozbor možností připojení lokalit zhuštění bodového pole na DOPNUL : dílčí úkol 1-1-95 Připojení lokalit zhuštění bodového pole na DOPNUL : technická zpráva 992/99
507048654Činnost Geodetické observatoře Pecný v roce 1999 : technická zpráva č. 999/99
3837948620Zajištění dalšího vývoje grafického systému MicroGEOS a programů na podporu digitalizace SGI KN : zpráva o řešení projektu za rok 1999
3405048619Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. 3. část : technická zpráva 993/99 : dílčí úkol 1-1-92 Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I
3937548618Zpráva o výzkumném projektu za rok 1991 : Výstavba AISGK
476748615The Czechoslovak photogrammetric test - field Pecný
356948607Bodové pole na Geodetické observatoři Pecný zaměřené v letech 1996 - 1999 : technická zpráva č. 996/99
3236248556Technická zpráva č. 994/1999 o geodetických měřeních na trigonometrickém bodě Lysá hora v rámci kampaně CEGRN99
3936548490Zpráva o výsledcích rozboru činnosti VÚGTK za rok 1980
3880648432Závěrečná výzkumná zpráva o realizaci projektu Ústřední evidence kulturních památek a jejich územní identifikace
2592548201Připojování lokalit zhuštění PBP na referenční GPS síť DOPNUL: technická zpráva o průběhu řešení úkolu
3236148125Technická zpráva (č. 974/1996). Činnost Geodetické observatoře Pecný v roce 1996
3238548124/IITechnická zpráva o práci Geodetické observatoře Pecný v období červenec - prosinec 1995
3236448124/ITechnická zpráva (č.j. 24-206/95) o práci Geodetické observatoře Pecný v období leden - červen 1995
3236048123/ITechnická zpráva (č. 24-965/94) o práci Geodetické observatoře Pecný v období leden - červen 1994
3229648122/IITchnická zpráva (čj. 24-1007/94) o práci Geodetické observatoře Pecný v období červenec - prosinec 1994
3880747320Závěrečná zpráva o realizaci projektu I O33 Výstavba automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie v průběhu roku 1993
3721247107Výstavba automatizovaného informačního systému geodesie a kartografie. Přílohy. Zpráva o řešení výzkumného projektu SIS ČR
1088247052Geodézie a dynamika Země v roce 1992. Zpráva o řešení vědeckého projektu 4 - 01 - 60
4177547 288Geodézie a dynamika Země v roce 1993. Zpráva o řešení vědeckého projektu 4-01-60
3564546731Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1990. Technická zpráva č. 1/1991
511846695Čs. kalibrační základna velkých délek. Zpráva o stabilitě geodetické základny Koštice
3936346694Zpráva o vybudování čsl. geodetické kalibrační základny Koštice
1985446670Návrh zpřesnění polohových základů pro potřeby národního hospodářství
2926546667Slapová měření gravimetrem BN 26 na stanici Frunze. Technická zpráva
3761146593Vývojové práce pro zajištění kontroly jakosti stavebních prací. Zpráva o pracech provedených v roce 1989
3455446557Unifikace a standardizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1-02 v roce 1989
3320946483Testování cirkumzentiálu VÚGTK 50/500 v polních podmínkách. Technická zpráva
3930046477Zpráva o postupu prací při řešení úkolu č. A 01-117-811/19
3930946458Zpráva o provedených pracech v roce 1989 při měření ocelových konstrukcí
3930146457Zpráva o pracech provedených v roce 1989. Vývojové práce pro zajištění kontroly jakosti stavebních prací
3934546445Zpráva o stavu úkolu plánu Státní standardizace č.2.1/283-86. (VÚGTK 7-21) k 30.12.1989
2560846279Předběžná prognóza vývoje geodézie a kartografie v ČSR do roku 1985
2489746278/IIPrognóza vývoje geodézie a kartografie v ČSSR do roku 1985. Dodatek
2489646278/IPrognóza vývoje geodézie a kartografie v ČSSR do roku 1985
4073446174Zpřesnění astronomického elaborátu ČSSR novým zpracováním měření. (Analýza elaborátu a jeho výstupů)
3260746173Technologická inovace tvorby ZMVM. Technická zpráva
3932346144Zpráva o řešení výzkumného úkolu č. 2-03 v roce 1988
3455346142Unifikace a standardizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1-02 v roce 1988
3928746137Zpráva o plnění mezinárodní vědeckotechnické spolupráce GSSS v oblasti tématu 5 "Inženýrská geodézie"
3923746136Zpráva k úkolu Výzkum poznání deformace osy rotace TGATA 1000MW při různých provozních režimech a v závislosti na času. Kontrola kvality základu a plnění podmínek definovaných ČSN za období do konce roku 1988
3563645886Vedení registru evidence namovitostí v roce 1987. Technická zpráva
3454945790Unifikace a standardizace technických předpisů
3564345569Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1986
3238745552Technická zpráva o řešení výzkumného úkolu č. 2-03 v roce 1986
2998145550Souhrnná zpráva o dálkových a azimutálních základnách
3934645548Zpráva o stavu úkolu plánu Státní standartizace č. 2.1/283-86. (VÚGTK 7-21) k 15.12.1986
3928045547Zpráva o možnostech využití systému ISAP v úlohách inženýrské geodézie
3455645443Unifikace a standartizace technických předpisů
2512345401Programové systémy GEOMAP, GEOGEP, GEODET a Knihovna GEOLIB pro SM - 4/20
3910045296Zkušební provoz kopírování systémem PLD 7 v podmínkách n.p. Geodézie a ověřování možností aplikace systému PLD 7 v celém rozsahu zpracování kartografických děl. Technická zpráva díl. výzk. ú. 3-04-04
3706745261Výskum kartografických foriem sprostredkovania výsledkov dialkového prieskumu Zeme
60745256Absolutní tíhová měření na GO Pecný v r. 1986. Technická zpráva
3708845236Výskum technológie automatizovaného spracovania máp malých mierok. /Záverečná správa/
3564245222Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1985. Technická zpráva
1300745211Inovácia programového systému automatizovaného spracovania písomného operátu evidencie nehnutel'ností podl'a inštrukcie na vedenie EN z roku 1983. Výsk. ú. 2-03. Automatizácia evidencie nehnutel'ností s využitím počítača EC 1033. Záverečná výskumná zpráva č. 144/85 čiastkovej úlohy 2-03-04
3455745089Unifikace a standartizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1-O2 v r. 1985 a období 1981-1985
3564144752Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1984. Technická zpráva
3903944628Zhodnocení systému PLD 7 a možnosti jeho zavedení v kartografické polygrafii. Technická zpráva k etapě 1b a 1c dílčího výzkumného úkolu 3-04-04 plánu RVT na rok 1984
3455244530Unifikace a standardizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1-02 v roce 1984
3691744481Výpočetní programy pro slapová měření. Technická zpráva
3564044149Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1983. Technická zpráva
3238244070Technická zpráva o ověření operačních možností minipočítače SM-3
3932244042Zpráva o řešení výzkumného úkolu č. 2-03 v roce 1983. Automatizace evidence nemovitostí s využitím počítačů řady JSEP-2 a SMEP
3455143932Unifikace a standardizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1 - 02 v roce 1983
3926843589Zpráva o inventarizaci prací v inženýrské geodézii pro něž je možno použít minipočítače řady SMEP a stanovení pořadí programování
3928543580Zpráva o ověření elektrooptického tachymetru Recota
2004543526Některé možnosti zvýšení kvality zrcadel cirkumzenitálu VÚGTK. Technická zpráva
3921943182Zpracování registru evidence nemovitostí v roce 1979. Technická zpráva
2670743181Realizace výsledků výzkumu v evidenci nemovitostí v roce 1978. Technická zpráva
3455543180Unifikace a standardizace technických předpisů. Zpráva o řešení výzkumného úkolu 1/02 v roce 1981
410442670Cestovní zpráva ze zahraniční cesty konané ve dnech 14. - 17. dubna 1981 do Maďarské lidové republiky jako delegáti ČSVTS. /Topografická konference a výstava konané Maďarskou vědeckotechnickou společností - odbor geodézie a kartografie. Budapest, 15. - 17. 4. 1981/
3738242624Vytvoření jednotného systému technických předpisů v odvětví geodézie a kartografie.Technická zpráva č. 630 k řešení výzkumného úkolu č. 6.3 v období 1976 - 80
3934342384Zpráva o stavu řešení etap 1 a 2 úkolu RVT č. 4.8/1980 a návrh na další postup
3403842383/2Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb v území s využitelnou mapou velkého měřítka
3403642383Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb v území s využitelnou mapou velkého měřítka
3403842383Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb v území s využitelnou mapou velkého měřítka
2512842083Programové zabezpečení tvorby map velkých měřítek na bázi dat systému Digikart. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu č. 2.2.3
3708642078Výskum systému evidence geografického názvoslovia
3709942076Výskum vyhotovovania a údržby základných máp veĺkých mierok. Záverečná výskumná správa č. 97/1979
3921842065Zpracování registru evidence nemovitostí v roce 1979. Technická zpráva
3662541958Výber ´, príprava a adjustácia dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie
704441955Dílčí zpráva o průběhu řešení úkolu státní standardizace č. 4.111-4.112 v r. 1979 s výsledky
267441935Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Technický projekt systému. Výskumná úloha plánu RVT č. 1.5-S
267041934Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Metodika vykonávacieho projektu podsystému ASRP. Výskumná úloha č. 1.4-S, část a
267241933Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Metodiky technického projektu podsystému ASRP. Výskumná úloha č. 1.4-S, část a
266841931Automatizovaný systém riadenia podniku. Technický projekt podsystému. Účtovnictvo a financovanie. Súhrnná čast. Výskumná úloha RVT číslo 1.4-S, čast e
267741930Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Záväzný funkčný podsystém. Pracovná síla A 41. KN a TPPS. Výskumná úloha plánu RVT č. 1.4-S, část c
267341929Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Rozhodovacie procesy ASR. Úvodná študia. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.8-S
267841928Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografieProgramové zabezpečení ASR. Úvodná študia. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.8 - S
267641927Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Zaväzný funkčný podsystém. Komplexný plán rezortu A 40 KN a TPPS. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.4-S, část´ d
181541787Aplikace digitálního modelu terénu
3883441753Zdokonalení cirkumzenitálu a účast na sledování vektoru zemské rotace
3563741740Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1982. Technická zpráva
3563841740Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1982. Technická zpráva
3563941740Vedení registru evidence nemovitostí v roce 1982. Technická zpráva
3713841739Výsledky řešení výzkumného úkolu č. 2-03 v roce 1982. Technická zpráva
3713741738Výsledky řešení výzkumného úkolu č. 2-02 v roce 1982
3921541737Zpracování registru evidence nemovitostí ČSR v roce 1981
3922041736Zpracování registru evidence nemovitostí v roce 1980. Technická zpráva
2928441686Sledování vertikální složky technogenních deformací v kladenské těžební oblasti
2315941685Pohyby okolí Dolu Československé armády za období 1978
3482041637Úpravy programů systému REN v roce 1979
3880541623Závěrečná výzkumná zpráva dílčího úkolu č. 6.2.41 Automatizované zpracování skladové evidence a č. 6.2.42 Automatizace zpracování účetní evidence na počítači DARO ASCOTA 1840
3402941299Tvorba automatizované soustavy řízení geodetických a kartografických prací
3708141298Výskum recentných pohybov zemskej kôry
3838441189Zajišťování a zaměřování změn v mapách evidence nemovitostí v extravilánu pomocí barevných leteckých snímlů
909441185Experimentální ověření systému EN a báze dat ZMVM v podmínkách měst
291141167Báze dat digitální,ZMVM v systému DBISGK
555541162Databázový systém DBISGK. Programové dokumentace
555641162Databázový systém DBISGK. Výpisy programů a procedur ve zdrojovém jazyce
555741162Databázový systém DBISGK. Závěrečná zpráva a popis systému
2991341161Soubor standardních procedur vědeckotechnických výpočtů pro počítač EC 1030. Díl 2
3437541146Údržba zemědělské hospodářské mapy 1 : 10 000 a zemědělské evidenční mapy 1 : 5 000
1722141145Mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek, jejich kartografické zpracování a využití
2578341144Přehled změn v území a aktualizace podkladových map měst
3840241143Základní aspekty komplexní interpretace recentních pohybů
1845941142Metody kontrolních měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů
3745041141Využití leteckých měřických snímků pro sběr dopravně-inženýrských dat
2670541121Realizace tvorby SMO 5 s parcelními čísly
3774241111Výzkum recentních pohybů zemské kůry na hranici Karpat a Českého masivu. Zpráva o stavu prací provedených v roce 1978
3714041108Výsledky slapových měření na stanici Pecný za období 1970 - 1977
2670641102Realizace výsledků výzkumu v evidenci nemovitostí v roce 1978
1984541101Návrh zásad automatizace vedení vlastnických vztahů k nemovitostem
1984441100Návrh využití čísel organizací pro členění sektorů
3737841099Vytvoření jednotného systému technických předpisů v odvětví geodézie a kartografie
2351041055Pořizování vstupních údajů do registru evidence nemovitostí
3908441044Zkoušky kompenzace atmosférických vlivů u Mekometru ME 3000. Technická zpráva
3908541044Zkoušky kompenzace atmosférických vlivů u Mekometru ME 3000. Technická zpráva
751941024Dynamika styku Karpat a Českého masivu v úseku "Střed"
3711341015/4Výsledky analyzy technogenních pohybů v oblasti povrchového dolu Čs. armády u Mostu
3711341015Výsledky analyzy technogenních pohybů v oblasti povrchového dolu Čs. armády u Mostu
2692040811Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030. Optimalizace programů /Ideový projekt/
3675340810Vyhodnocení vertikálních pohybů v ZNS Ostrava
2560540809Předběžná analyza výsledků opakovaných nivelací z let 1975 a 1976
3931740657Zpráva o průběhu realizace digitálních účelových map velkého měřítka. Dokumentace programů digitálních účelových map velkého měřítka pro počítač EO 1030 Wittingerová.Dokumentace programů pro převod údajů z digitálních účelových map velkého měřítka do báze dat základní mapy a naopak pro počítač Tesla 200
3738140651Vytvoření jednotného systému technických předpisů v odvětví geodézie a kartografie. Technická zpráva k řešení výzkumného úkolu č. 6.3
3774340650Výzkum recentních pohybů zemské kůry na hranici Karpat a Českého masivu.Zpráva o stavu prací provedených v roce 1977
3774140649Výzkum recentních pohybů zemské kůry na hranici Karpat a Českého masívu. Zpráva o stavu prací provedených v roce 1976
3738040648Vytvoření jednotného systému technických předpisů v odvětví geodézie a kartografie. Technická zpráva k řešení výzkumného úkolu č. 6.3
3763040647Výzkum a realizace speciálních aplikací geodetických a fotogrammetrických metod. Výzkumný úkol č. 4,3/1976
1977840646Návrh funkčního vzorku fotoelektrické registrace cirkumzenitálu VÚGTK. Technická zpráva / k úkolu 1.0 b/
3238840645Technická zpráva o stavu řešení výzkumného úkolu č. 5.3. v roce 1977
2300640643Plnění realizačních části výzkumného úkolu č. 3.3 v roce 1977. Technická zpráva
3238340642Technická zpráva o plnění výzkumného úkolu č. 3,5. Výzkum využití aerokosmických informací v geodézii a kartografii v roce 1977
2991540572Soubor standartních procedur vědeckotechnických výpočtů pro počítač EC 1030. Díl 1. Textová část
702040571Digitální model terénu 1 : 10 000 pro území ČSSR
2991140570Soubor programů a procedur databázového systému DBISK
291440569Báze dat základní mapy velkého měřítka a registru evidence nemovitostí pro území velkých měst
2060840568Novelizace technologického postupu pro zpracování státní mapy 1 : 5 000 - odvozené
266040567Automatizované zpracování výpočtu mezd a JEP na počítači EC 1030
2691940566Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030. A. Využití optického snímání dat při aktualizaci. B.Nestandartní tiskové výstupy
3682540565Vymezení oblastí v systému vnitropodnikového řízení krajských podniků Geodézie pro postupné sjednocování
3130340564Studie dopplerovského experimentu
1300440563Inovace tvorby a obnovy map středních měřítek
3018440562Speciální geodetické problémy výstavby a provozu pražského metra
1845840561Metody kontrolních měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů
968240560Fotogrammetrická metoda kontroly geometrických parametrů montovaných stavebních objektů
3694840488Vypracování jednotné terminologie a obsahu ekonomických ukazatelů, resortní soustavy klasifikací, nomenklatur, číselníků a kódů. Závěrečná zpráva (upravené znění po oponentním řízení)
1978140487Návrh ideového projektu pro využití jednotných identifikátorů v REN
2994640388Současné výsledky výzkumu recentních pohybů zemské kůry na styku Karpat a Českého masivu
3133240387Studie o konkrétizaci přínosů VTR v resortu ČÚGK v 6. pětiletém plánu (upravené znění)
3778840206Výzkum uplatnění integrované fotogrammetrické metody při tvorbě a údržbě map
3711240205Výsledky analyzy technogenních pohybů v oblasti povrchového dolu Československé armády u Mostu
2631540110Racionalizace využívání plastických fólií v kartografii a geodézii
908640038Experimentálne overenie inovácií a ďalších opatrení na úseku evidencie nehnutel'ností
3889740036Zemědělské hospodářské mapy středních měřítek
3766440035Výzkum geodetických prací pro výstavbu a provoz metra v Praze
969740033Fotogrammetrické měření staničních a eskalátorových tunelů v pražském metru
2691840032Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030 - sumarizační výstupy (3. část ideového projektu)
2691740031Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030 - aktualizace souborů /2. část ideového projektu/
1300340030Inovace tvorby a obnovy map středních měřítek
909240029Experimentální ověření funkce báze dat a REN základní mapy velkého měřítka v aplikační sféře
264440028Automatizované řešení vrstevnic na EC 1030 a jejich kresba na CORAGRAPHU
3902340027Zhodnocení dosavadních výsledků měření v ZNS Most a Sokolov
136240026Analysa pozorování pasážníkem Zeiss AP 100 na GO Pecný za období 1962 - 1975
3764240025Výzkum automatizované tvorby číslicových map
3300440024Teorie pohybů elementu zemské kůry
3902240023Zhodnocení dosavadních výsledků měření v ZNS Kladno
2928240022Sledování variací tíhového pole na geodynamickém polygonu Lišov v období 1972 - 75
3675240021Vyhodnocení experimentálního ověření inovací a některých opatření na úseku evidence nemovitostí
702640020Digitální model terénu pro území Československa
3271739984Technologický postup vyhledávání podzemních objektů z nevodivých materiálů elektrickou odporovou metodou
3774039983Výzkum recentních pohybů zemské kůry na hranici Českého masivu a Karpat
528039982Dálkový průzkum Země aerokosmickými prostředky
1977639981Návrh databázového systému ISGK na počítači EC 1030
260939980Automatizace záznamu a kresby vrstevnic při číselném fotogrammetrickém vyhodnocení
1984639971Návrh zásad mapování ve velkých měřítkách v poddolovaném území
3710139573Výskum zdrojov informácií na účely tvorby a údržby ZM ČSSR 1 : 10 000
98039572Aktivizácia dokumentačných fondov a ich zabezpečenie proti zániku pomocou mikrofilmu v rezorte SÚGK
267539571Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie. Úvodná štúdia
3709539570Výskum tvorby a využitia ISGK
2692139347Registr evidence nemovitostí na počítači EC 1030 struktura souborů a výstupní sestavy (Ideový projekt)
1983939214Návrh úprav v přípravě dat a zpracování EN na středních počítačích
217939164Astronomicko-gravimetrická nivelace na území ČSSR. Část 1 technologické postupy
3707439049Výskum optimalizácie budovania geodetických sietí. Čiastková výskumná správa 59/1975. Výskumná úloha 3.3-S
3782439035Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zpráva o stavu prací v roce 1975. Projekt prací na léta 1976 - 1980
3236939034Technická zpráva o astronomických pracech na geodetické observatoři Pecný v době od 1. října 1974 do 30. září 1975
3436539024Údržba map 1 : 5 000
3236539011Technická zpráva k výzkumnému úkolu č. 3.4 o stavu realizace výzkumu zpracování evidence nemovitostí na středních počítačích
3705339010Výskum a realizácia automatizácie spravovania písomného operátu EN na počítači
3708039009Výskum recentných pohybov zemskej kory
2224239002Ověření možnosti využití geodetické a fotogrammetrické dokumentace pro topografické mapování v měřítku 1 : 10 000 pro převod map z měřítka 1 : 2 880 do měřítka 1 : 2 000 v S-JTSK. Technická zpráva
2531039000Projektová dokumentácia atlasu SSR. Technický projekt atlasu SSR
3767038980Výzkum informačního systému geodézie a kartografie. Závěrečná zpráva
2669138979Realizace automatizované tvorby map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod
355038978Bloková analytická aerotriangulace při 60% podélném i příčném překrytu snímků
264038977Automatizovaná tvorba výškopisu na EC 1030
3145038976Subsystém kartografických informací - 1.část: Subregistr silnic a dálnic. Počítačové zpracování na EC 1030, realizační podmínky
3767538975Výzkum komplexní technologie využití elektronických registračních tachymetrů pro geodetické práce
181938974Aplikace integrované fotogrammetrické metody pro základní mapu ČSSR velkého měřítka a mapy odvozené
3775038973Výzkum soustavy školních kartografických pomůcek pro vyučování dějepisu. Situační zpráva
291338972Báze dat základní mapy velkého měřítka a programový systém Digimapa na počítači TESLA 200
2348438971BPorovnání československého astronomického operátu a tíhových údajů. II. Lokální přesnost operátu
2348338971APorovnání československého astronomického operátoru a tíhových údajů I. Globální přesnost operátu
1436038970Jednotné identifikátory územních jednotek a uživatelů /vlastníků/ a bonita zemědělské půdy v REN
2928038969Sledování pohybu pólu a rotace Země. 1971 - 1975
3766338968Výzkum geodetických prací pro výstavbu a provoz metra
2669538967Realizace koncepce využití mikrofilmové techniky v geodetických a kartografických pracích
3145338922Subsystém kartografických informací. Experimentální ověření procesu tvorby báze dat subregistrů vodních toků
2994738871Současné výsledky výzkumu recentních pohybů zemské kůry v ČSR
3779138870Výzkum variací tíhového pole Země
212238867Astrometrické pozorování umělých družic a jeho využití
3762638826Výzkum a ověření koncepce, obsahu a zpracování evidence nemovitostí a základní mapy velkého měřítka. Souhrnná zpráva o řešení úkolu č. 7.8
3288638825Tématické mapy pro operativní řízení zemědělské výroby
3750038824Využití výstupů z počítače na mikrofilm (COM) v evidenci nemovitostí
1456138823K vyhotovení základních map extravilánu a do něho začleněných intravilánů nestřediskových obcí
1300638822Inovace v evidenci nemovitostí z hlediska potřeb 6. pětiletky
3841938821Základní mapa velkého měřítka intravilánu
3782038727Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zhodnocení výsledků za léta 1971 - 1975 - výzkumu
3706638696Výskum interpretačných možností kartogramu a kartodiagramu
2607938636Příspěvek ke zpřesnění blokové aerotriangulace
968038635Fotogrammetrická měření při výstavbě a provozu pražského metra
3707038548Výskum metód na dosiahnutie optimálnych štruktúr geodetických sietí
3278238535Technologie využití Geodimetru AGA 700 a Geodatu 700 pro podrobné měření polární metodou
2886238534Sestavení tezauru pro odvětví geodézie a kartografie
3705938407Výskum ďalšieho rozvoja geodetických metód pri THM
2997938353Souhrná zpráva o výzkumu informačního systému geodézie a kartografie. Zpráva pro průběžnou oponenturu dne 20.12.1972 o výsledcích řešení v roce 1972 a náplni řešení v roce 1973
3905238350Zhuštění geodetického bodového pole pro účely EN metodou AAT s výpočtem na počítači Odra 1003
3908038349Zkouška úpravy tiskových podkladů. Technická zpráva
3778438346Výzkum tvorby tematických map a kartogramů pro národní hospodářství a výchovu
260038332Automatizace tvorby výškopisné složky map velkých měřítek
3766638245Výzkum geodetických prací pro výstavbu metra
1840138244Metodika vytyčování drobných a silničních staveb opakovaného vytyčování příčných profilů silnic a dálnic
3144938224Subsystém kartografických informací - 1. část: Subregistr silnic a dálnic. Počítačové zpracování, jeho aplikace a ekonomické parametry
3145238223Subsystém kartografických informací. 2. část: Registr vodstva (rozpracování)
2225438221Ověřovací zkoušky a návrh technologického postupu pro založení registru ZBP. Výzkum informačního systému geodézie a kartografie
700838220Digitalizace číselně zaměřených map velkých měřítek. Výzkum informačního systému geodézie a kartografie
144338219Analytická fotogrammetrie v blízkkém prostoru III (systém STEREO- VÚGTK v praxi)
2921138218Situační zpráva l výzkumnému úkolu 8.14 "Výzkum automatizované evidence tiskových podkladů
264338217Automatizované řešení vrstevnic bez použití spline funkcí. Výzkum informačního systému geodézie a kartografie
1448038215K možnostem leteckého snímkování za zhoršených světelných podmínek pro mapování ve velkých měřítkách
2669238213Realizace číselné údržby mapy EN a jejího využití při obnově map
2669438212Realizace koncepce využití mikrofilmové techniky v geodetických a kartografických pracích
3777038211Výzkum systému dokumentace výsledků geodetických prací
598438210Determinované složky astronomického určování zeměpisné délky: Spektrum a test normality
3711738166Výsledky komplexního výzkumu recentních pohybů na geodynamickém polygonu Lišov
2632638165Racionální způsob sběru informací pro naplnění a vedení REN
1241638164Hodnocení astronomického operátu v oblasti střední Moravy
746938163Dva modely pro vyjádření účinku vnějších vlivů na gravimetr
3778738162Výzkum údržby mapového fondu v měřítku 1 : 5 000. Situační zpráva k výzkumnému úkolu 8.13
3238638161Technická zpráva o realizaci automatizované tvorby map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod
3782338158Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zpráva o stavu prací v roce 1974
3236838095Technická zpráva o astronomických pracech na Geodetické observatoři Pecný v době od 1. října 1973 do 30. září 1974
3691538075Výpočetní program pro zpracování pozorování cirkumzenitálem ve Fortranu
263637945Automatizovaná evidence mapového fondu
3764537944Výzkum digitalizace účelových map velkých měřítek
3237037906Technická zpráva o astronomických pracech na Geodetické observatoři Pecný v době od 1. října do 30. září 1972
3781637872Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Recentní pohyby ve střední a jihozápadní části oblasti
2515737863Programy AAT 3 a AAT - BLOK pro výpočty analytické aerotriangulace na počítači Elliott 803 B
2518337815Prohloubení kontrol při zakládání knenového souboru EN
3908637685Zkoušky nových postupů fotogrammetrického mapování v malých měřítkách
3236737655Technická zpráva o astronomických pracech na Geodetické observatoři Pecný v době od 1. října 1972 do 30. září 1973
3237737447Technická zpráva o astronomických pracech v roce 1967
3239237384Technická zpráva o zkouškách registračního elektronického tachymetru Reg Elta 14
144237155Analytická fotogrammetrie v blízkém prostoru II. (Systém STEREO - VÚGTK a jeho aplikace)
2492037154Program MNČ - ORT pro řešení a analýtu lineárnách úloh vyrovnávacího počtu
3766137153Výzkum geodetických prací pro stavbu a provoz metra v Praze
3766237153Výzkum geodetických prací pro stavbu a provoz metra v Praze
3145137048Subsystém kartografických informací. 2. část: Registr vodstva
3144837047Subsystém kartografických informací - 1. část: Subregistr silnic a dálnic. Digitalizace a počítačové zpracování
2692637046Registr trigonometrických a zhušťovacích bodů
3769937045Výzkum metodiky zpracování digitální základní mapy závodu
3778637044Výzkum údržby a obnovy základních map. Údržba základní mapy 1 : 10 000 až 1 : 50 000
1978737042Návrh koncepce geodetických povrchových bodových polí pro výstavbu metra v Praze
2121736987Odvození základního sdruženého dálkového bodu
2998336973Souhrnný ukazatel využití zemědělské půdy za rok 1973
259936935Automatizace tvorby, údržby a obnovy map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod
3683836934Příl.Výpis ze " Směrnice pro technickohospodářské mapování " a Přílohy 1 a 6 k výzkumné zprávě č. 521/73
2374636934Poznatky z realizace fotogrammetrického vyhotovení map urbanizovaných oblastí v měřítku 1 : 1000 a návrh revize obsahu základních technickohospodářských map
1456436933K výzkumu sledování horizontálních a vertikálních pohybů v poddolovaném území Ostravska fotogrammetrickými metodami
354836932Bloková aerotriangulace
2669636931Realizace koncepce využití mikrofilmové techniky v geodetických a kartografických pracích. Dílčí technická zpráva k realizačnímu úkolu č. 4.7/73
3782236930Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zpráva o stavu prací v roce 1973
2693036929Registrace slapových variací tíže na GO Pecný v roce 1972 - 1973. Analýza několika medelů slapových měření metodou Venedikova
4075536926Způsob znázornění a zápisu dosud neevidovaných nadzemních a podzemních staveb do všech operátů evidence nemovitostí
1836336919Metodika geometrického určení polohy družicové stanice
148836915Analýza podmínek a předpokladů pro doplnění nových údajů do REN
1513136914Klasifikace nemovitostí v registru evidence nemovitostí Informačního systému geodézie a kartografie
3265036705Technologický postup pro mikrofilmovou dokumentaci.Návrh /Výzkumná zpráva č. 449/1971 doplněná podle dodatku k úkolu č. 4.5/1972/
3781936691Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zhodnocení výsledků ve střední části oblasti
967936650Fotogrammetrická měření průjezdnosti a deformací při stavbě a provozu pražského metra. Výzkumná zpráva 512
1009436544Gaussova a střední křivost vnější hladinové plochy z družicových údajů. Výzkumná zpráva č. 510
1478836108Kartografické zobrazení bonitace půdního fondu
144436050Analytická fotogrammetrie v blízském prostoru
2692336049Registr mapového fondu
3782736048Výzkum zásad údržby souboru základních map
197136047Apriorní přesnost v poloze vytyčeného bodu
3144736046Subsystém kartografických informací - 1. část: Subregistr silnic a dálnic
3266336045příl.Technologický postup pro pořízení a využívání souřadnic definičních bodů nemovitostí v registru evidence nemovitostí. Návrh
3003836045Souřadnice definičních bodů v registru evidence nemovitostí a jejich využití
291036044Báze dat digitální technickohospodářské mapy
3764736043Výzkum digitální ( číselné ) technické mapy měst - 4. část
1716635925Mapování v malých měřítkách metodou letecké fotogrammetrie
1343435924Integrovaná fotogrammetrická metoda
3767235923Výzkum jednotné soustavy školních kartografických pomůcek pro vyučování dějepisu
2004235922Některé fysikální faktory a kompensace jejich vlivu při aerotriangulanci
2004835921Některé poznatky z realizace fotogrammetrického vyhotovení technickohospodářských map místních tratí v měřítku 1 : 1 000
259835920Automatizace tvorby, údržby a obnovy map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod
3783735919Výzkum způsobu znázornění a zápisu dosud neevidovaných nemovitostí do operátů evidence nemovitostí
1545735918Komplexní výzkum recentních pohybů zemské kůry na geodynamickém polygonu Lišov
214935917Astronomická kalibrace optiky fotografických komor
3749535916Využití výsledků číselné údržby map při technickohospodářském mapování
2295635915Plánování přesnosti kontrolních měření stavebních konstrukcí
1242035914Hodnocení přesnosti astronomického operátu v oblasti jižní Moravy
3780235913Výzkum vybudování informačního fondu a cílem automatizace jeho zpracování
2491735912Program KP-1 pro kresbu na souřadnicovém zapisovači
1259135911Ideový návrh zařízení pro určování tepelné roztažnosti měřidel
3782135893Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zpráva o stavu prací v roce 1972
3934235892Zpráva o stavu programů a technologie zpracování a údržby EN na počítačích. Zpráva o realizaci a výsledcích zpracování a údržby EN na počítači MINSK 22 v r. 1972
3128635890Střední šířky a dlouhoperiodické variace ve stř. Evropě
2926935889Slapová měření v roce 1972
136035888Analysa krátkoperiodických variací šířkového programu
2588935754Převýšení geoidu na území Československa, způsobená hluboko uloženými anomálními hmotami
2682735729Redukce snímků umělých družic Země
3781835693Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Zhodnocení výsledků nivelace do r. 1971
3691335692Výpočetní program pro sestavení rovnic oprav pozorování Měsíce zenitteleskopemTT:Výpočetní program pro sestavení rovnic oprav pozorování Měsíce zenitteleskopem
3144235644Subsatelitní body
181335565Aplikace diferenciálního překreslování pro výrobu a údržbu map
3277435520Technologie vyhotovení mapových podkladů pro projekty liniových staveb v rozvojových zemích
3779735514Výzkum vlastností a využití stereometrických komor
2947435502Směr osy záběru SBG
2548435501Prozatímní základní mapa ČSR v měřítku 1 : 25 000
2589035500"Přežvykovač" program pro prvotní zpracování děrné pásky z Ascorecordu
3130835458Studie kartometrických vlastností originálních map stabilního katastru a katastrálních map
3675735368Vyhotovení digitální mapy zastavěné tratě v měřítku 1:1 000 fotogrammetrickou metodou
3764935167Výzkum digitální (číselné) technické mapy, 3. část
3131535166Studie možnosti přebudování informačního fondu s cílem automatizace postupu zpracování
1914835165Morfografická mapa ČSR
3779335164Výzkum vertikálních pohybů zemské kůry v oblasti hornoslezské uhelné pánve
3135135163Studie obsahu registru evidence nemovitostí ve vztahu na integrovaný informační systém o území a integrované městské informační systémy
1548535162Koncepce subsystému kartografických informací
1547735161Koncepce registru evidence nemovitostí a návrh jeho obsahu
1285835160Informační systém geodézie a kartografie (ISGK), návrh základní koncepce struktury, výzkumu a realizace
1547035159Koncepce digitální evidence mapového fondu
3766735158Výzkum globální a podrobné souřadnicové lokalizace informací
591335157Detektor laserového paprsku s malou přesností
2494035156Program technické normalizace v geodézii a kartografii na léta 1971 - 1975
2363135155Použití fotogrammetrie pro tvorbu a údržbu digitálních map
502935154Československé zkušební fotogrammetrické pole pro malá měřítka (1:50 000 a 1:100 000)
3933035150Zpráva o služební cestě do SSSR, Moskva, ve dnech 7 - 11 prosince 1971
1242135149Hodnocení přesností astronomického operátu v oblasti západních Čech
2991835145Soubor topografických map pro služební potřebu - Základní mapa 1:50 000 a Základní mapa 1:200 000
107835144Algoritmus interpelace pro digitální vyjádření výškopisu map velkých měřítek
2582935143Přesné měření délek pásmy s hlediska jejich laboratorní komparace
3764835142Výzkum digitální (číselné) evidence podzemních vedení v městech
3714935140Výsledky výzkumu fotogrammetrického mapování v měřítku 1:500
3551135139Užití anharmonické analysy pro studium časových a šířkových pozorování
3769335138Výzkum metodiky a programování kartografického zobrazení prvků informačních systémů
3264935137Technologický postup pro mikrofilmovou dokumentaci
2005435136Některé problémy z řesnění nivelačních výsledků pro výzkum recentních pohybů zemské kůry
1461435135Kalibrace timingu komory SBG
2311235134Podprogram SEZNAM - T1 pro zpracování seznamů na počítači TESLA 200
2311335134Podprogram SEZNAM - T1 pro zpracování seznamů na počítači TESLA 200
2311435134Podprogram SEZNAM - TI pro zpracování seznamů na počítači TESLA 200
3743035133Využití číselné údržby pro obnovu map
3919935132Zpracování evidence nemovitostí na počítači TESLA. Dílčí výzkumná zpráva. 1. část - koncepční
3791035131Vztah souboru základních map a informačního systému geodézie a kartografie
3919835130Zpracování evidence nemovitostí na počítači MINSK. Dílčí zpráva o realizaci
3713235099Výsledky předběžného zhodnocení družicového programu ISAGEX
483135094Česká verse terminologického slovníku FIG
2782435093Rozdílná struktura tíhového pole a tvar zemského tělesa na severní a jižní polokouli
2079635092O některých problémech aerotriangulace
3781735091Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR. Stav prací v r. 1971 a projekt na další leta
3236635090Technická zpráva o astronomických pracech na geodetické observatoři Pecný v době od 1. října 1970 do 30. září 1971
2692935048Registrace slapových variací tíhového zrychlení na Geodetické observatoři Pecný v letech 1970 - 1971
2225735045Ověřovací zkoušky překladače ODRA - ALGOL
1244735044Horizontální pohyby zemské kůry
3782634935Výzkum zásad pro úpravu evidence vlastnických a jiných věcněprávních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí
2812534932Řídící proces, pracovní hodnocení a profesiogramy technicko - hospodářských pracovníků v geodézii a kartografii
483434829České ekvivalenty pro mnohojazyčný kartografický slovník Mezinárodní kartografické Asociace (I0A) - Konečná verze. I. a II. část
2812234828Řešení základních úloh vyrovnávacího počtu ortogonalizační metodou. I. a II. část
3247534763Technicko - ekonomické poznámky k zavedení ortofoto metody v ČSSR
3714734703Výsledky výzkumných prací a studia v National Research Council of Canada v roce 1970
3685434642Výpočet čistých mezd na středním počítači ICT 1905
3685234641Výpočet čistých mezd na samočínném počítači NE 803 a
3685334640Výpočet čistých mezd na samočinném počítači ODRA 1 003
3685134639Výpočet čistých mezd na samočinném počítači MINSK 2/22
3278034560Technologie využití automatického koordinátografu pro vyhotovení a údržbu map ve velkých měřítkách
3768634538Výzkum metod a prostředků pro kartografické zobrazení výsledků geografické rajonizace
3759934537Vývoj technologie astronomického zaměřování azimutů orientačních bodů
501434536Československé gravimetrické základy. Systém 1964. Závěrečná technická zpráva
501534536Československé gravimetrické základy. Systém 1964. Závěrečná technická zpráva
501634536Československé gravimetrické základy. Systém 1964. Závěrečná technická zpráva
4076434535Zřízení mikrotriangulace na G.O. Pecný. Zřízení komparační základny na G.O.Pecný. Údaje o stabilizaci a signalizaci, o početním a grafickém zpracování a sestavení výsledků
3907934498TECHN-Z-Zkouška úpravy tiskových podkladů
3130634472Studie informačního systému geodézie a kartografie
3131434471Studie možností přebudování informačního fondu s cílem automatizace postupu zpracování
731134470Doplnění a převod pozemkových map z měřítka 1 : 2880 do měřítka 1 : 2 000 v S-JTSK pomocí leteckých snímků pro topografické mapování v měřítku 1:10 000
1447834469K možnostem fotogrammetrického mapování zastavěných tratí v měřítku 1 : 1 000
70934468Adaptace přístrojů pro diferenciální překreslování
969934467Fotogrammetrické pořizování základních plánů závodu
3763234466Výzkum a vypracování technologie údržby a obnovy pozemkových map fotogrammetrickou metodou
3763734465Výzkum aplikací laseru pro metodu záměrné přímky /1.část/
197534464Aproximace terénní plochy a přesnost interpolace výšek
3933734463Zpráva o stavu řešení úkolu 8.14 v roce 1970
182234454Aplikace matematických metod v pozemkových úpravách
182334454Aplikace matematických metod v pozemkových úpravách. Dodatek k výzkumné zprávě č. 416
3131134453Studie metodiky zobrazování a programování kartografického informačního systému
1270834452Indikace laserového paprsku
1790034451Měření vzdáleností umělých družic Země laserem. Laserový radar
3714834450Výsledky výzkumu fotografického sledování umělých družic Země
1983134449Návrh souboru kartografických pomůcek pro vyučování dějepisu LSŠKP
49034448a) Studie o profilu absolventů vysokých a středních zeměměřických škol. b) Studie o stavu výuky zeměměřičů v zahraničí
261534446Automatizace zpracování operátů evidence nemovitostí samočinným počítačem MINSK
3132634445Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a kartografických prací.(Část fotogrametrická)
3132734445Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a kartografických prací.(Část kartografická)
3132834445Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a kartografických prací.(Zobrazovací a výpočetní práce)
3790634444Vztah československé společnosti k mapám
2121634443Odvození Stokesových dynamických koeficientů zemského tělesa z poruch drah družic s využitím ortogonality kulových funkcí
3712634440Výsledky měření času a šířky na GO Pecný 1965-1970
3881034439Závěrečné úvahy k budování trilateračních sítí a terénní experiment
3781534438Výzkum vzájemných recentních pohybů geologických soustav ČSSR
2555834437Pružná deformace pásem
3712834436Výsledky opakovaných nivelací v letech 1960-1969
3743434435Využití filmu v geodetických dokumentacích
3765034434Výzkum digitální (číselné) technické mapy měst
2991734433Soubor tematických map velkých a středních měřítek
483034419Česká verse terminologického slovníku FIG
3770834418Výzkum možností zvýšení přesnosti měření délek pásmy v technických aplikací (strojírenství a stavebnictví)
909334417Experimentální ověření metodiky přesné komparace pásem
1238734416Hlavní směry rozvoje rezortní kartografie vyvozené z potřeb společnosti
2992134415Soubor topografických map pro služební potřebu. Základní mapa 1 : 25 000
3774434408Výzkum registrů souřadnic, registru geodetických údajů a lokalizace informací
2669834403Realizace nových zásad zaměřování změn pro mapy velkých měřítek
144034398Analytická aerotriangulance z nezávislých modelů
3176534397Systémová analýza současné činnosti středisek geodézie a studie obsahu registru evidence nemovitostí
3134034393Studie o současném světovém stavu vyrovnání rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí
3776734392Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR. Zhodnocení výsledků řešení do r. 1970.,lkoiíá39582*1TT:Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR. Zhodnocení výsledků řešení do r. 1970
2585634378Přesnost rozdílů astronomicko-geodetických a gravimetrických tížnicových odchylek na území Československa
3875034377Zásady pro rayonizaci území ČSSR z hlediska mapování a grafické přehledy o návrzích rayonisace území ČSSR
2736534286Reprodukce a tisk map (Výzkumná zpráva č. 283/1968). Technologické postupy
2521434250Projekt činnosti Národní družicové stanice Skalka v experimentální síti
2515334209Programový systém pro tvorbu a využití digitálního modelu terénu
3778334208Výzkum tvorby digitálního modelu terénu kartometrickými metodami
2903834207Shrnutí výsledků výzkumu tvorby digitálního modelu terénu pro účely projektování dopravních a inženýrských staveb
2006134206Některé vztahy mezi parametry zemského elipsoidu a zemského tíhového pole, zejména s ohlasem na referanční systém A.I.G. 1967
3771934016Výzkum optimálních technologií převodu map velkých měřítek do systému JTSK
1977333991Návrh části A - Směrnice technologického postupu pro obnovu map reprodukcí. "Příprava pozemkových map k reprodukci"
3784733916Výzkumné práce konané v National Research Council of Canada a jiné poznatky, získané v Kanadě v létech 1967 - 1969
1985033878Návrh. Zásady řešení normalizačního úkolu "Mapy velkých měřítek"
2062933877Nový cirkumzenitál VÚGTK
3133733876Studie o možnosti radiového navádění na družice řady GEOS s využitím komory SBG
1787833875Měření poloh umělých družic Země pomocí laseru
2553633856Průzkum ekonomické efektivnosti a přínosu zahraničních cest (studie)
3237133848Technická zpráva o astronomických pracech na geodetické observatoři Pecny X. 1968 - X. 1969
3132533831Studie o automatizaci geodetických, fotogrammetrických a kartografických prací (část fotogrammetrická)
1583433723Kulturní atlas ČSSR
3694733722Vypracování české verze terminologického slovníku FIG
483533577České ekvivalenty pro terminologický slovník ICA (Mezinárodní kartografické asociace)
3777433576Výzkum technologie obnovy pozemkových map fotogrammetrickou metodou
1447933575K možnostem fotogrammetrického mapování zastavěných tratí v měřítku 1 : 1000
3770433574Výzkum možnosti vyhotovení náhradních map menších sídlištních celků
3771833573Výzkum optimálních podmínek pro dlouhodobý rozvoj kartografie v ČSSR
3744933571Využití letecké fotogrammetrie pro mapování v měřítku 1 : 500
3767833570Výzkum koncepce přehledných map nového atlasu dějin pro ZDŠ a SVVŠ
2991933569Soubor topografických map pro služební potřebu
2992033569Soubor topografických map pro služební potřebu
3768733568Výzkum metod a prostředků pro zobrazení výsledků geografické rajonizace
3764633567Výzkum digitalizace výškopisné složky terénu
3776533566Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR. Mostecká pánev. Etapa II
1784533565Měření a výpočty v čtyřúhelníkové A - G síti s odvozenými stranami a azimuty
3771533559Výzkum optimální organizace oblastních ústavů geodézie
2094133558Obecné profesiografické schéma a systém hodnocení pracovníků pro účely resortu geodézie a kartografie
1974533557Návod pro udržování map velkých měřítek
3555833556Variace zeměpisné šířky 1968,7 - 1969,7 na Geodetické observatoři Pecný
1785133555Měření času 1968,7 - 1969,7 na Geodetické observatoři Pecný
1785233555Měření času 1968,7 - 1969,7 na Geodetické observatoři Pecný
1785333555Měření času 1968,7 - 1969,7 na Geodetické observatoři Pecný
2586033554Přesnost vytyčení bodu polárními souřadnicemi. Technologický postup pro vytyčování dálnic
2585933553Přesnost určování objemů zemních těles
258033552Automatizace a zpracování změn v operátech evidence nemovitostí
3746533551Využití mikrofilmu v dokumentaci středisek geodézie
3779533550Výzkum vlastností a určení konstant dvou aparatur pro registraci slapových variací tíhového zrychlení. II. část
3779633550Výzkum vlastností a určování konstant dvou aparatur pro registraci slapových variací tíhového zrychlení
3934433546Zpráva o stavu řešení úkolu č. 15: Studie o profilu absolventů vysokých a středních škol zeměměřických se zřetelem k odvětví geodézie a kartografie
3239333545Technická zpráva za rok 1969
1838333542Metodika použití komor Rb 75
3868033540Zaměřování bodů elektronickými dálkoměry a gyrotheodolity
3782533539Výzkum zásad metodiky geodetických mikrosítí při montáži a kontrole velkých strojních součástí a zařízení
3769833538Výzkum metodiky velmi přesné komparace pásem (ideový návrh podložený předběžnými experimentálními pracemi)
3618933537Vliv topografických hmot a kondenzace na tížnicové odchylky a jejich korelace s osami makroseismicky pohyblivějších pásů na území SSR
3684433536Výpočet azimutu spojnice družicových stanic quasi - simultánních snímků umělých družic země
3408433477Typové karty přístrojů a zařízení pro měření na přehradách
3778233434Výzkum tvorby a využití digitálního modelu terénu pro účely projektování dopravních a inženýrských staveb
262233383Automatizácia spracovania ekonomických informácií v resortě ÚSGK. Čiastková úloha 6.3.c/1: Automatizácia evidencie stavu a pohybu materiálových zásob
1919133317/1Možnosti využití rádiových dálkoměrů pro měřické práce v SHR Most
2516133277PROGRProgramy MNČ-ODRA, MNČ-ODRA-VM a MNČ-ODRA-ZP pro řešení úloh vyrovnávacího počtu na samočinném počítači ODRA 1003
3781033275Výzkum využití geodeticky určených hodnot pro rektifikaci jeřábových drah
2131433221On the determination of parameters of the Earth´s figure from satellite orbit dynamics
2813833204Řízení komory SBG. (Program pro počítač Minsk-22)
3477633202Úplná váha měřené veličiny
3399333201Třísměrová vrcholová metoda
2493033084PROGR-0-1003-S-7.01Program pro výpočet analytické aerotriangulace
3767733076Výzkum koncepce nástěnných map pro vyučování dějepisu
1578533075Kritéria organizace půdního fondu a pozemkových úprav
2586233054Přesnost vytyčování stavebních objektů
2586333054Přesnost vytyčování stavebních objektů
2586433054Přesnost vytyčování stavebních objektů
2586533054Přesnost vytyčování stavebních objektů. Část 2
3783132900Výzkum zpřesnění československé státní trigonometrické sítě 2., 3. a 4. řádu
2491932899Program LINSYT pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic na samočinném počítači ODRA 1003
3867632862Zaměření vyrovnání a přesnost pravoúhelníkové vytyčovací sítě
3867732862Zaměření vyrovnání a přesnost pravoúhelníkové vytyčovací sítě
1450832860K problému obnovy map EN fotogrammetrickými metodami
2811032845Řešení elektrických obvodů zenitteleskopu
2363732844Použití fotoplánu
1453732841K uvážení vlivu blízkých hmot na gravimetrické tížnicové odchylky
1453832841K uvážení vlivu blízkých hmot na gravimetrické tížnicové odchylky
1453932841K uvážení vlivu blízkých hmot na gravimetrické tížnicové odchylky
3276332839Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry pro speciální účely inženýrské geodézie
3278332838Technologie zaměřování bodů bodového pole malými světelnými dálkoměry
3278432838Technologie zaměřování bodů bodového pole malými světelnými dálkoměry
3278532838Technologie zaměřování bodů bodového pole malými světelnými dálkoměry
3730832837Výsledky ověřovacích zkoušek gyrotheodolitu Gi - B2
2543932823Prověření soustavy kriterií přesnosti technicko - hospodářského mapování
3249332822Technický postup pro měření posunů pozemních stavebních objektů
3270532821Technologický postup pro vytyčování a kontrolu výškových stavebních objektů
3579732820Verikální pohyby zemské kůry v oblastech Slovenska z nejnovějších nivelací
3767432817Výzkum kartografických metod a prostředků pro zobrazení výsledků geografické rayonizace. (Studie)
3234932650Technická normalizace v geodézii a kartografii
3903432649Zhodnocení přesnosti komor Rb 75 pro pozorování UDZ
3535032648Uvážení vlivu blízkých topografických hmot při určování tíhových korekcí na nerovnosti terénu
258932647Automatizace mzdové agendy v resortu ÚSGK
182032646Aplikace laserů v geodézii
960832645Fotografické pozorování UDZ komorami typu Rb a problém přiřazení času
2366232627Použití samočinného počítače pro provádění změn v evidenci nemovitostí
3769732622Výzkum metodiky tvorby digitálního modelu terénu
3765132621Výzkum dynamických teplotních vlastností gravimetrů
2486532611Profesiogramy technickohospodářských pracovníků a dělníků v resortu geodézie a kartografie. VI. díl (část III). Zhodnocení funkcí náměstků ředitelů, technicko - výrobních ředitelů a některých pracovních činností v kartografických provozech
2486632611Profesiogramy technickohospodářských pracovníků a dělníků v resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
2561232592Předběžný návrh pracovních (technologických) postupů při zaměřování změn
2561332592Předběžný návrh pracovních (technologických) postupů při zaměřování změn
3788132588Vzorce pro objem zemních těles
3788232588Vzorce pro objem zemních těles
3276032572přítiskč.1Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry. Návrh technologického postupu
3276132572přítiskč.1Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry. Návrh technologického postupu
3276232572přítiskč.1Technologie měření délek malými světelnými dálkoměry. Návrh technologického postupu
3767932509Výzkum koncepce regionálních map
3133132508Studie o komunikaci a účinnosti kartografické informace
3744532507Využití kolimace při úhlových měřeních v inženýrské geodézii
2582232506Přesná optická nivelace s rozdílnou délkou záměr
247832505Autoatlas ČSSR
3237832503TECH-ZTechnická zpráva o astronomických pracech za leden až září 1968
3237932503TECH-ZTechnická zpráva o astronomických pracech za leden až září 1968
3135432502Studie současného stavu kartografické výroby a návrh jejího dalšího rozvoje
958132497Fotoelektrický mikrometr
3776632496Výzkum svislých pohybů zemské kůry v těžebních oblastech ČSSR Sokolovská pánev - Etapa I
2081532489O použitelnosti družicových komor Rb 75 a SBG
2081632489O použitelnosti družicových komor Rb 75 a SBG
2081732489O použitelnosti družicových komor Rb 75 a SBG
1451032488K problému technickohospodářského mapování v měřítku 1 : 5 000
3383932486Trilaterační síť s odvozenými stranami a azimuty
1788932484Měření sklonoměrem pro velká rozpětí
1549032483Koncepce typových map nového atlasu dějin pro ZDŠ a SVVŠ
3773532482Výzkum progresivních fotogrammetrických metod
144932481Analytické fotogrammetrické metody pro mapování železničních stanic v měřítku 1 : 500. (Studie a experimentální výzkum.)
3777232479Výzkum technických a ekonomických možností a účelnosti převodu různých druhů map do jednotného dekadického měřítka pro účely EN
418332478Chyby z interpolace výšek kvazigeoidu na území ČSSR
3767632477Výzkum koncepce atlasu městského sídla
961032422Fotografické určování poloh umělých družic Země bez pomoci registračních zařízení časoměrných
3278732413Technologie znázorňování reliéfu stínováním
3599832343Vertikální pohyby zemské kůry v oblasti Čech z nejnovějších nivelací
3599932342Vertikální pohyby zemské kůry v oblasti Ostravsko - karvinské uhelné pánve
3277732087VÝZK-Z-249Technologie výroby barevných leteckých filmů
2698732086Rekonstrukce a zkoušky vyvolávacího automatu pro zpracování leteckých měřických filmů MVS-2
19290132085K mapování zastavěných tratí fotogrammetrickou metodou a k vybudování měřické sítě pro doměření a pro údržbu mapy
3779232083Výzkum věkových změn charakteristik tíhového pole Země, rok 1966
734232 084Doplňování sítě pevných bodů a změn v pozemkových mapách fotogrammetrickými metodami
3780631997Výzkum výroby nástěnných map na diapositivech
230131992Atlas československých dějin - výzkum grafického provedení
1236431990Historický atlas ČSSR. Výzkum způsobů znázornění obsahu map Historického atlasu ČSSR
3778031989Výzkum teplotních vlivů na měření gravimetry
1980631988Návrh na vyhotovení základní mapy světa se zvláštním zřetelem k volbě nejvhodnějšího měřítka, způsob zobrazení, kladu a označení mapových listů
3238031938Technická zpráva o astronomických pracích v roce 1967
1837731917Metodika ověřovacích zkoušek theodolitů
1837831917Metodika ověřovacích zkoušek theodolitů
1837931917Metodika ověřovacích zkoušek theodolitů
3614531760Vlastivědný atlas ČSSR. Jednotná soustava školních kartografických pomůcek
1451331678"K přesnosti měření vzdáleností pro zjišťování horizontálních recentních pohybů zemské kůry"
1837531669Metodika ověřovacích zkoušek nivelačních přístrojů
1456231668K výpočtu a přesnosti délky řetězce s měřenými délkami a úhly
1837631667Metodika ověřovacích zkoušek optických dálkoměrů
1854931626Metody zaměřování změn při evidenci nemovitostí / s hlavním zřetelem na využitelnost při THM/
1361731604Interpretace a klasifikace leteckých snímků
2516031603Programy MNČ-ODRA, MNČ-ODRA-VM a MNČ-ODRA-ZP pro řešení úloh vyrovnávacího počtu na samočinném počítači ODRA 1003
3925631570Zpráva o činnosti v roce 1958
3135931544Studie uplatnění nových zásad plánovitého řízení v resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
150631530Analyza velkoobchodních cen kartografické polygrafie. Aplikace zásad zdokonaleného řízení národního hospodářství v resortu ÚSGK
3907131464Zjišťování stavebních úchylek, posunů a deformací věžového obytného domu na poddolovaném území
366331412Budování československých výškopisných základů
1773531411Mechanizace evidence nemovitostí s použitím samočinného počítače. Teoretická studie
3171331410Systém astronomických programů pro počítač MINSK-22.I. Standardní procedury (SAP I)
3777631409Výzkum technologie technickohospodářského mapování v měřítku 1 : 5 000
2311631408Podprogramy pro práci se seznamy na počítači ODRA 1003 (03-P-7, 03-P-8, 03-P-9, 03-P-10)
2040531407Nomografický způsob výpočtu efemerid umělých družic Země s ohledem na fotografické simultánní pozorování
3902431406Zhodnocení fotogrammetrického strojového parku resortu ÚSGK
3772031405Výzkum optimálního souboru kartografických aplikací středních měřítek. (Regionální atlas Středočeského kraje)
3074131404Stanovení souborného vlivu nejdůležitějších zdrojů chyb na přesnost fotogrammetrického vyhodnocení
2928331403Sledování variací zeměpisné šířky na geodetické observatoři Pecný v období od 2. září 1958 do 20. října 1966
1787731402Měření poloh Měsíce malým cirkumzenitálem se zaměřením k určení efemeridového času
3775731401Výzkum svislých pohybů těžebních pánví v ČSSR. Mostecká pánev. Etapa I.
3763531400Výzkum analytické aerotriangulace pro technickohospodářské mapování
15442313991přívazekKomplexní mechanizace zpracování výsledků číselných geodetických a fotogrammetrických metod
261131399Automatizace zobrazení
3765231313Výzkum ekonomické efektivnosti technickohospodářského mapování
3935831218Zpráva o účasti na třetím geodetickém (postraduálním) kurzu pro praktiky ve Štýrském Hradci (Graz) v Rakousku ve dnech 9. - 12.10.1967
3173531151Systém procedur laboratoře pro geodetické výpočty v Delftu, určený pro výpočty v rovině
3689430759Výpočet tachymetrických zápisníků děrnoštítkovými stroji a zhodnocení různých způsobů výpočtů
3618530758Vliv stavu ovzduší na měřické výsledky
2777030734Rozbor možnosti využitia nivelačného prístroja s automatickou horizontaciou KONI 007 pri veĺmi presnej nivelacii
3706330733Výskum funkcie koordimetra (samotného i v spojení so stereoplanigrafom)
3687730732Výpočet pravouhlých súradníc pretínaním nazad. (Návod pre počitací stroj zn. Original-Odhner)
3751230729Využitie vyhodnocovacieho prístroja II. rádu - stereotopu pre tvorbu topografickej mapy
2434630728Priezkum a určenie najvhodnejšeho technologického postupu pre spracovanie topografickej mapy 1:10 000 fotogrammetrickou metódou v zalesnených priestoroch na základe doterajších skúseností a štatistického zhodnotenia výsledkov
3905130727Zhustenie geodetického podkladu metódmi radiálnej triangulácie. Využitie nezaisteného fotopapieru pre montáž fotoplánov
3768830720Výzkum metod převedení map velkých měřítek, zpracovaných v různých soustavách, do zobrazení, kladu a měřítka THM
2878130719Selsynová souprava pro poloautomatickou polární metodu
3773430716Výzkum použití optických pantografů
2777630706Rozbor přesnosti polygonizace v lesích při použití konstantní latě ve svislé poloze
3770030705Výzkum metody hromadného protínání vpřed pro mapování ve velkých měřítkách
3762230704Vyzkoušení použitelnosti zvětšenin leteckých snímků jako podkladu polních výškopisných náčrtů
3238430693Technická zpráva o plnění výzkumného úkolu č. 111.036 za rok 1964
3771030686Výzkum nejvhodnější metody pro mapování velkých měřítek (s ohledem na zvláštní podmínky kraje)
3775630663Výzkum stálosti zemského povrchu v oblasti vodního díla Orlík
3912730542Zlepšení technické a ekonomické úrovně prací středisek geodézie
3768030374Výzkum koncepce základního dějepisného atlasu
3770230373Výzkum možností racionalizace a mechanizace kartografických sestavitelských prací
3776830372Výzkum svislých pohybů zemského povrchu v oblasti vodního díla Gabčíkovo na Dunaji
3618130371Vliv nestejnosti paralaktických úhlů hvězd při měření astronomické šířky metodou Pěvcovou pomocí astronomického universálu s kontaktnim mikrometrem
2508930336Programovací systém MNČ - I.Díl 2.: Aplikace
3744030331Využití geodimetru NASM 4 B pro zjištění velikostí horizontálních posunů v poddolovaném území
3742730255Využití analytické aerotriangulace pro technickohospodářské mapování
3763430217Výzkum analytické aerotriangulace a technickohospodářské mapování
2045130099Normování práce při technickohospodářském mapování
3130430098Studie ekonomických vztahů pro uplatnění nové soustavy řízení v ústavech geodézie a kartografie
3234830097Technická normalizace THM
3403030096Tvorba cen při technickohospodářském mapování
3771730095Výzkum optimálních forem hodnocení geodetických a kartografických prací z hlediska účelného řízení. Přestavba cen geodetických a kartografických prací
3771130094Výzkum nejvhodnějších metod pro sledování produktivity práce pro různé stupně řízení geodézie a kartografie
2554830093Průzkum možností použití matematicko - statistických metod v plánování a řízení v odvětví geodézie a kartografie
3771630092Výzkum optimální struktury pracovníků resortu ÚSGK z hlediska výhledových úkolů resortu ÚSGK
3767330091Výzkum kartografických informací a metod jejich zpracování
2064330090Nový typ mapy pro cestovní a cizinecký ruch
234030089Atlas světa. Výzkum koncepce
3618230088Vliv nulové opravy a změny výšky visury u rádiových dálkoměrů
2493130087Program pro výpočet analytické aerotriangulace. AAT - ODRA - 1 - část II. (03-S-7.1)
3749030086Využití universálních fotogrammetrických strojů pro THM
3599630085Vertikální pohyby zemské kůry sezónního charakteru. Část I. Předběžný postup měření a jeho rozborů
3599730085Vertikální pohyby zemské kůry sezónního charakteru. Část II
2560730084Předběžná mapa vertikálních pohybů zemské kůry na území Československa
3902030083Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl III. Podunajská nížina
898530030Evidence nemovitostí v zahraniční literaruře (Srovnávací studie)
3776129950Výzkum svislých pohybů zemské kůry v ČSSR z dosavadních nivelací
3777729894Výzkum technologie technickohospodářského mapování v zastavěných tratích metodou letecké fotogrammetrie
3267129880Technologický postup pro shromažďování a zpracovávání materiálů opakované nivelace k studiu současných svislých pohybů zemského povrchu ve východní Evropě
3561229845Vědecké zhodnocení československých geodetických polohopisných základů
3133429844Studie o měření základen kosmické triangulace
3494329813Určování charakteristik tvarů a vnějšího tíhového pole Země na území ČSSR
2555129812Průzkum přesnosti pozorování umělých družic Země z hlediska fotogrammetrie
970829811Fotogrammetrické vyhodnocovací přístroje
3777929745Výzkum tématických map pro základní zeměpisný atlas
3783029688Výzkum zpřesnění československé státní trigonometrické sítě 1. řádu
3903229373Zhodnocení používaných fotosázecích strojů a doporučení nejvhodnějšího fotosázecího stroje pro kartografickou výrobu
3768129341Výzkum kyvadlové aparatury VÚGTK
3775829319Výzkum svislých pohybů těžebných pánví v ČSSR. Kladenská pánev
3904729103Zhotovení bimetalické tiskové formy Cu - Al chemickým poměděním hliníku
3237228989Technická zpráva o astronomických pracech v r. 1965
3901928956Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl II
1981228955Návrh norem geodetických přístrojů
2508828954Programovací systém MNČ - I. Díl I.: Popis
1513428589Klasifikace typů reliefu pro jejich znázornění na mapách
3782928588Výzkum zlepšení fotografické kvality měřických leteckých snímků. Závěrečná zpráva k úkolu K - O - 37 - 10/3
1546828587Koncepce bodového pole a jeho stabilizace, měření a výpočty
3277328586Technologie vstupních hodnot analytické aerotriangulace zejména pro technicko hospodářské mapování
704128585Dílčí výzkumná zpráva č. 185/65 o řešení výzkumného úkolu 212 034/2. (Výzkum technologie vyhotovení THM v polních tratích metodou letecké fotogrammetrie)
3771228584Výzkum nejvhodnějšího způsobu leteckého snímkování pro vyhotovení technickohospodářských map metodou letecké fotogrammetrie
3901828583Zhodnocení a využití výsledků opakovaných nivelací k výzkumu svislých pohybů zemské kůry v ČSSR. Díl I
3275628506Technologie měření délek geodimetrem NASM - 2A
3278628505Technologie zaměřování vlícovacích bodů THM rádiovými dálkoměry
3407828482Typizace kartografických výrobků pro veřejnost
1867428400Mezinárodní vědecký seminář o geometrii nerostných ložisek
1933928347Národní atlas ČSSR
1934028347Národní atlas ČSSR
3715028326Výsledky výzkumu mechanizace zpracování číselných měření
3742628245Využití alfanumerické soupravy strojů na děrné štítky Aritma pro účely evidence nemovitostí
844828244Eliminace diferenční refrakce nivelační metodou
2225528243Ověřovací zkoušky elektrooptického dálkoměru VÚGTK
909128242Experimentální měření pro výzkum nivelační refrakce a jeho zhodnocení
2094028241Obecná teorie deskových objížděcích planimetrů a návrh kuželového planimetru
2777728240Rozbor přesnosti proužkových planimetrů a návrh hranolového planimetru
3617728237Vliv mikroklimatu silnic na nivelační refrakci
3775428041Výzkum stálosti nivelačních bodů stabilizovaných novou technologií
2226428041Ověřování stálosti nivelačních bodů v území postiženém povodní na Slovensku
3782828026Výzkum zlepšení fotografické kvality měřických leteckých snímků
3904328025Zhodnocení zkušeností s využitím stereometrografu a koordimetru při THM
3371027805Transformace snímkových souřadnic na souřadnice ekvatoreální
3776927611Výzkum svislých pohybů zemského povrchu v povodí Dunaje z nivelací vodohospodářských bodů
1919527610Možnosti zpřesnění fyzikální redukce pomocí zenitových vzdáleností
2913627255Simultánní pozorování umělých družic Země a astronomickogeodetické základy
2045327027Normování prací při THM
3772826982Výzkum použitelnosti krátkovlných vysílaček pro geodetické účely
3771426623Výzkum nových kartografických výrobků a jejich soustav
2492926385Program pro řešení větších systémů normálních rovnic. (Program S-S-4)
2366126230Použití radiových dálkoměrů pro zaměřování bodů podrobného bodového pole THM
3072625992Stanovení charakteristik vyhodnocovacích strojů užitých pro THM
3073325984Stanovení kriterií pro hodnocení fotografických materiálů určených k fotogrammetrickému mapování ve velkých měřítkách
3902925969Zhodnocení nových nivelačních metod a návrh technologického postupu pro nivelace konané k výzkumu svislých pohybů zemské kůry
3775125968Výzkum stálosti bodů nivelační sítě v ostravsko - karvinské uhelné pánvi (Díl II.)
1769725787Mechanické hloubení jam u čs. spojů. Zpráva o účasti při praktických zkouškách s prototypem hydraulické mechanické soupravy HSM - S5T
1789725768Měření velkých průměrů ve strojírenství
2045025658Normování práce při technicko - hospodářském mapování
2045325658Normování prací při THM
1434625525Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. /Text/
1435325525Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. Přílohy II
1434825524Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. I. Textová část
1434925524Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. I. Textová část
1435225524Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. II. Přílohy
2492625437Program pro automatickou kontrolu správnosti vstupních dat analytické aerotriangulace. ( Program AAT 2 )
3908225230Zkoušky aparatury pro určení osobní rovnice
607225211Deutscher Landesbericht über die in den Jahren 1960 bis 1962 ausgeführten Arbeiten
1507525163Katodioptrické cílení
2349025120Porovnání přesnosti a hospodárnosti různých metod aerotriangulace při topografickém mapování 1 : 10 000
3776225119Výzkum svislých pohybů zemské kůry v oblasti vodního díla Orlík (Předběžná zpráva)
730325063Doměření fotogrammetricky vyhodnocené technickohospodářské mapy geodetickými metodami v místní trati
3835225062Začlenění stereometrografu a koordimetru do výrobního cyklu THM
3762425061Výzku děrnoštítkových počítačů z hlediska jejich využití v geodézii
3676225060Vyhotovení operátu JEP po provedeném THM - Vztah THM a JEP ve výrobním cyklu THM
2927925035Sledování metod fotogrammetrického zhušťování v zemích, kde není dosud vybudována síť bodů geodetického základu
2492825034Program pro překlad datových pásek z kódu CCIT 2 do kódu SIRIUS
2311025033Podprogram pro čtení dat, děrovaných v mezinárodním dálnopisném kódu CCIT 2 (počítač National Elliott 803)
3761724969Vyzkoušení kyvadlové aparatury GTÚ
3761824969Vyzkoušení kyvadlové aparatury GTÚ
3761924969Vyzkoušení kyvadlové aparatury GTÚ
3883724968Zdokonalení metodiky projektování zeměměřických prací
1580024863Kritické zhodnocení technologie převodu čs. výškopisných základů do přijaté mezinárodní soustavy
2486224652Produktivní metody při budování podrobného bodového pole v polní trti při THM
2777524651Rozbor přesnosti polygonizace v lesích při použití konstantní latě ve svislé poloze
3904424458Zhodnotenie bývalých uhorských sietí na Slovensku z hĺadiska dokumentácie
2886124379Sestavení průhledné rycí vrstvy na plastické fólii
3780124310Výzkum vnějších vlivů na měření radiovými dálkoměry
3771324148Výzkum nivelačních měření
2669323938Realizace, doplnění a ověření činnosti samočinného koordinátografu a jeho využití v geodézii
3768323937Výzkum mechanisace a automatisace geodetických výpočtů, evidence a dokumentace
2683023936Redukční tyčový dálkoměr s lineární stupnicí
3489323618Určení chyby z interpolace astronomicko-geodetických tížnicových odchylek v oblasti západní části Čech
3706223353Výskum funkcie a hospodárnosti využitia nových prístrojov pre THM, Zeiss - The 020
3904523351Zhodnotenie rôznych aplikácií postupného pretínania používaných u ústavu pri zhusťování bodového podkladu
3909723349Zkušební mapování ve velkých měřítkách (úkol Petrovice)
3750623347Využití značkového děrovače při výpočtu tachymetrických bodů
3687623346Výpočet pravoúhlých súradníc a výšok podrobných bodov zameraných polárnou metódou
3762323330Vyzkoušení zenitteleskopu pro měření variace šířky
3689323328Výpočet súradníc a výšok vlícovacích bodov určených pretínáním nazad na počítači Aritma T-520 a na samočinném počítači IGP-30
821223327Elektroakustický dálkoměr. 1. Ověření teplotních poměrů ve visuře 1 km
2994223326Současné mapování polohopisu a výškopisu při THM v polní trati
3706123315Výskum fotogrammetrického vyhodnocení technicko-hospodářských map rytím do vrstvy na plastické fólii
3903523311Zhodnocení přesnosti polygonové sítě za účelem dalšího jejího využití
70723274Adaptace multiplexu na diferenciální překreslovač
2043923273Normalizace fotolového tisku
3762123260Vyzkoušení možnosti využití mikrobarometrů Askania Gb 5 při topografické revizi mapy 1 : 10 000
3710923259Vyskúšanie aerotriangulácie cez dva mapové listy v mierke 1 : 10 000
3705723257Výskum BRT 006, dialkomerov a redukčných tachymetrov pre technicko-hospodárske mapovanie
2313023225Podrobné mapovanie vo velkých mierkach metódou meračského stola s priamym meraním absolútnych výšok
960123198Fotografická jakost diapositivních materiálů FOMA, AGFA
3141023197Studium zdrojů a působení chyb při fotogrammetrickém vyhodnocení leteckých snímků. Výzkum optických parametrů leteckých fotogrammetrických komor
821323196Elektrochemické zrnění hliníkových tiskových desek
3777823194Výzkum technologie údržby topografických map
3763622771Výzkum aplikace nového klíče mapových značek pro školní hospodářské mapy
1434522572Jednotná soustava školních kartografických pomůcek
3912622571Zlepšení světlotisku
2588422570Převod výšek čs. jednotné nivelační sítě
835522569Elektrooptický dálkoměr s křemenným modulátorem
261322568Automatizace zobrazování polohopidu programově řízeným koordinátografem
2121322566Odvození chyby z interpolace Bouguerových anomalií na území Čech
2487622565Profilové zhuštění čs. sítě astronomicko-gravimetrické nivelace
2121422564Odvození parametrů nejvýhodnějšího referenčního elipsoidu pro evropské geodetické sítě z astronomicko - geodetických údajů katalogu MUGG (Bomford)
1536322563Komparování Nörgaardova gravimetru TNK č. 310 a odvození rozměrové korekce čs. gravimetrické sítě
3769422550Výzkum metodiky komparace invarovaných nivelačních a základnových latí
2587922549Převod nových katastrálních map Křovákova systému do souboru technicko-hospodářských map
3779922548Výzkum vlivu prvků relativní a absolutní orientace na polohovou a výškovou přesnost určení modelových souřadnic a grafického zobrazení
2234822547Paralaktické měření délek vysoké přesnosti
2121522506Odvození rozměrů zemského elipsoidu z evropských astronomicko - geodetických sítí
807622505Ekonomické zhodnocení dosavadního Křovákova zobrazení
3004122504Soustava čs. technických map
3381922503Trigonometrické měření deformací vodního díla ve Slapech v r. 1956
1004422502Fysikální váhy trigonometrických směrů
3835122501Začlenění čs. jednotné trigonometrické sítě do mezinárodní soustavy transformací souřadnic
2777422500Rozbor otázek mapování ve velkých měřítkách s hlediska geodeticko - kartografického
1555222499Konstrukční prvky technických map velkých měřítek
835422498/2Elektrooptické dálkoměry s visuálním srovnáním fáze
3904022497Zhodnocení trigonometrické sítě I. řádu s hlediska jejího zapojení do definitivní souřadnicové soustavy 1952
3768522496Výzkum měření vzdáleností elektronickými metodami
2682522495Redukce měřených veličin astronomicko - geodetické sítě na referenční elipsoid
182122431/1Aplikace matematické statistiky při rozboru nivelačních chyb
3772722395Výzkum použitelnosti krátkovlnných vysílaček pro geodetické práce v terénu s vypracováním vhodné technologie pro rychlé dorozumívání
3772922394Výzkum použitelnosti nahrávacího a reprodukčního zařízení MINIFON P 55 pro geodetické práce s vypracováním vhodné technologie
3761522393Vyzkoušení funkce a hospodárného využití autoredukčního dálkoměru DAHLTA 020 ve spojení s kartýrovacím stolkem Zeiss - Jena 250
2554322369Průzkum geodetických prací pro projekci a výstavbu sídliť
971222031Fotogrammetrické vyhotovení technických map velkých měřítek
2555321856Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování
2555421856Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování
2555521856Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování
3780321855Výzkum vyhotovení a rozmnožení topografických map se zachováním fotografického zobrazení prvků
3780421855Výzkum vyhotovení a rozmnožení topografických map se zachováním fotografického zobrazení prvků
3780521855Výzkum vyhotovení a rozmnožení topografických map se zachováním fotografického zobrazení prvků
3908121697Zkoušky a hodnocení různých druhů dálkoměrů, zvláště dvojobrazových
3772421689Výzkum použitelnosti krátkovlnných vysílaček pro geodetické práce v terénu
3772521689Výzkum použitelnosti krátkovlnných vysílaček pro geodetické práce v terénu
3772621689Výzkum použitelnosti krátkovlnných vysílaček pro geodetické práce v terénu
183121686Aplikácia fotogram. metód na zhustenie bod. podkladu mapy 1 : 10 000
183221686Aplikácia fotogram. metód na zhustenie bod. podkladu mapy 1 : 10 000
183321686Aplikácia fotogram. metód na zhustenie bod. podkladu mapy 1 : 10 000
3765621666Výzkum funkce a používání koordimetru
3765721666Výzkum funkce a používání koordimetru
3765821666Výzkum funkce a používání koordimetru
3765321664Výzkum ekonomického provádění údržby JEP a sumarisace sektorových přehledů
3765421664Výzkum ekonomického provádění údržby JEP a sumarisace sektorových přehledů
3765521664Výzkum ekonomického provádění údržby JEP a sumarisace sektorových přehledů
1773821640Mechanizace mapovacích prací hromadným protínáním vpřed
1773921640Mechanizace mapovacích prací hromadným protínáním vpřed
1774021640Mechanizace mapovacích prací hromadným protínáním vpřed
2926021629Skúšky s fotografickým materiálom na umelej hmote pri vyhotovování diapozitívov a fotoplánov
3695521628Vypracovanie technologie zhusťovania s ohl'adom na použitie prenosných signálov
2925921627Skúšky presnosti paralaktického určovania dl'žok pomocou terčov, kterých vzdialenosť je určována pásmom
2434321626Prieskum a určenie najvhodnejšieho technologického postupu pre spracovanie topografickej mapy 1 : 10 000 fotogrametrickou metódou v zalesnených priestoroch na základe doterajších skúseností a štatistického zhodnotenia výsledkov
2434421626Prieskum a určenie najvhodnejšieho technologického postupu pre spracovanie topografickej mapy 1 : 10 000 fotogrametrickou metódou v zalesnených priestoroch na základe doterajších skúseností a štatistického zhodnotenia výsledkov
2434521626Prieskum a určenie najvhodnejšieho technologického postupu pre spracovanie topografickej mapy 1 : 10 000 fotogrametrickou metódou v zalesnených priestoroch na základe doterajších skúseností a štatistického zhodnotenia výsledkov
1775021608Mechanizácia mapovacích prác hromadným pretínáním napred
1775121608Mechanizácia mapovacích prác hromadným pretínáním napred
1775221608Mechanizácia mapovacích prác hromadným pretínáním napred
3779421607Výzkum vhodné úpravy přístroje Čemus - Štefek na vynášení souřadnic
3783421605Výzkum způsobů a možností výpočtu ploch na podrobných mapách (velkých měřítek)
3783521605Výzkum způsobů a možností výpočtu ploch na podrobných mapách (velkých měřítek)
3783621605Výzkum způsobů a možností výpočtu ploch na podrobných mapách (velkých měřítek)
3275521593Technologie měření a výpočtu vlícovacích bodů zaměřených tellurometrem
3868621519Zaměřování příčných profilů ve velmi obtížném terénu
2331421518Polní zkouška dálkoměru "LOTAKEIL"
1240221517Hlavní zásady pro formu, obsah a technologii map velkých měřítek
2608921433Příspěvky k zvýšení efektivnosti při měření pro hospodářsko - technické mapy, technické účely a zaměřování změn klasickými metodami
2223821396Overovacie skúšky mikrobarometrom Askania Gb 5
971321367Fotogrammetrické vyhotovení technických map velkých měřítek
1609721366Laboratorní a polní zkoušky nivelačních přístrojů Zeiss Ni 004 a Zeiss - Opton Ni 2
3779821232Výzkum vlivů chyb v prvcích vnitřní orientace za provozních podmínek
3684621231Výpočet centračních změn směrů ve zhušťovací síti
2807521230Rytí originálů map do vrstvy na skle anebo na plastické hmotě
3762521063Výzkum a hodnocení planimetrů po technické a ekonomické stránce
2587221062Přesný redukční interpolační dálkoměr
2225821009Ověřovací zkoušky tellurometru MRA 1/CW
2225921009Ověřovací zkoušky tellurometru MRA 1/CW
3773121005Výzkum použití optických pantografů
3773221005Výzkum použití optických pantografů
3773321005Výzkum použití optických pantografů
3880321004Zavedení již osvědčených pomůcek a přístrojů k určování vlícovacích bodů do výrobní praxe. (Lotakail, hypertripus, paralaktická polygonometrie)
3449821003Ultrajemné emulse s choloridem lithnatým pro mikrofotografii
2555021001Průzkum pracovních postojů při topografické revizi ( zhodnocení ZN Ing. L. Hromádky)
3694621000Vypracování a vyzkoušení jednoduché početní či grafické kontroly vyhodnoceného polohopisu a výškopisu na universálních strojích, aby odpadla nebo byla podstatně omezena topografická revize v terénu
3921420972Zpracování polygonových sítí, měřených postupným protínáním
970720971Fotogrammetrické určování pevných bodů pro mapování ve velkých měřítkách
3775320722Výzkum stálosti nivelačních bodů
1434720717Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. I. Textová část
1435020717Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. II. Přílohy
1435120717Jednotná soustava školních kartografických pomůcek. II. Přílohy
3731320703Vyšetřování deformací vodního díla Kružberk. Zhodnocení
2004120653Některé aplikace matematicko - statistických metod v geodezii
1843620652Metody generalizace obsahu topografických map velkých měřítek
2332420588Poloredukční přesný nitkový dálkoměr
749420587Dvojzákladnová telemetrie
3216920540Tabulky základních geodetických veličin. Elipsoid Krasovského - 47°30´ - 51°30´
2587720532Převod čs. jednotné nivelační sítě I. a II. řádu z výškového systému jadranského do výškového systému baltského - po vyrovnání
1843520424Metody generalisace obsahu topografických map velkých měřítek. Generalisace polohopisu
3776320264Výzkum svislých pohybů zemské kůry v seismicky aktivní oblasti komárenské pánve. II. část
3776420264Výzkum svislých pohybů zemské kůry v seismicky aktivní oblasti komárenské pánve (z materiálů z r. 1950 - 1956)
3775220263Výzkum stálosti bodů nivelačního okruhu v ostravsko - karvinské uhelné pánvi
3554220248Váhy v nivelačních sítích
3772120101Výzkum plastického vyjádření terénu na vrstevnicových mapách
1988220100Navržení optického zařízení k závěsnému pantografu
3495720099Určování pevných bodů fotogrammetrickými metodami
2819520053Samočinný koordinátograf
3381620052Trigonometrická měření deformací vodního díla ve Slapech v r. 1956
1578820051Kriteria pro testování odlehlých hodnot
3878020050Zásady vytyčování zastavovacích plánů velkých sídlišť
1578420049Kriteria náhodovosti řady měření
3300920048Teorie převodu československých nivelačních základů do soustavy normálních výšek
3217020047Tabulky základních geodetických veličin (Elipsoid Krasovského)
746120045Důlní závěsná lať pro paralaktické měření vzdáleností
2226020044Ověřování nivelačních výpočtů
3061620043Srovnání přesnosti výsledků dvou nebo několika vyhodnocovacích způsobů
3447620014Ullmanův způsob pořizování barevných výtažků
3447820014Ullmannův způsob pořizování barevných výtažků
3247020013Technické výpočty stroji na děrné štítky Aritma v geodézii
3381519894Trigonometrická měření deformací vodního díla Slapy
728219893Dokumentace užití průhledných hmot při reprodukci map
3261219892Technologické postupy pro výpočty v Gaussově zobrazení
3233019891Technická dokumentace podzemních měření
3480519890Úprava tachymetrické latě pro přímé čtení nadmořských výšek
2355619889Posouzení přesnosti polygonových pořadů
807919888Ekonomický způsob vyrovnání vložených nivelačních sítí
1979019887Návrh konstrukce automatického fotografického sázecího stroje pro kartografické účely
821719886Elektromagnetické určování polohy podzemních rozvodů
181419885Aplikace diferencované metody pro mapování v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 5 000 v ČSR
2058519884Nové přípustné meze, střední chyby a kriteria pro práce v československé jednotné nivelační síti
3214219883Tabulky pro řešení obou hlavních geodetických úloh. Elipsoid Krasovského
3695319730Vypracování technolog. postupu pro stanovení areálu top. plochy ČSR
2526819554Projekt výpočtu souřadnicových rozdílů v polygonovém pořadu kalkulačním děrovačem
2526719553Projekt výpočtu souřadnic při protínání zpět kalkulačním děrovačem
3902819550Zhodnocení měřického materiálu, shromážděného při respektování dopustných odchylek (s demonstrací na polygonovém pořadu)
1984019440Návrh úpravy odklápěcího Arregerova dálkoměrného klínu jako logaritmického dálkoměru
1063619439Geodetické pravítko k výpočtům polygonálním a tachymetrickým
3062519438Srovnávací studium nivelačních horizontů ČSR a okolních států
1988119437Navržení konstrukce vtiskovacího přístroje pro mapové značky
1838119436Methodika počítání strojem v praktické geometrii
1988019435Navržení konstrukce jednoduchého fotografického sázecího přístroje
3479219434Úprava logaritmického pravítka jedné úhlové míry na druhou
3480618913Úprava tachymetrického pravítka pro přímý výpočet nadmořských výšek
3778918912Výzkum užití novodobých osvětlovacích prostředků při reprodukci map
1800718911Methoda měření směrů pro geodetické zjišťování deformací údolních přehrad a pro přesnou polygonometrii
3216318910Tabulky pro výpočty podle Pythagorovy věty do délky přepony 5 000,000 m
3211918909Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl I
3212018909Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy; elipsoid Krasovského. Díl II
3212118909Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl III
3212218909Tabulky k výpočtům v Gaussově zobrazení pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského. Díl IV
1224418908Hansenovo protínání s měřickou kontrolou a s obecným kriteriem přesnosti
3676118907Vyhotovení nového (obnoveného) písemného operátu pozemkového katastru ve strojní početní stanici
1577018906Kresba mapového originálu ve větším měřítku
3843018905Základní plán průmyslového závodu
4322818772Sborník výzkumných prací
180215298Apceréjums par izdevígákás projekcias izvěli Latvijai
180315298Apceréjums par izdevígákás projekcias izvěli Latvijai
180415298Apceréjums par izdevígákás projekcias izvěli Latvijai
657215278Die Karte
657315278Die Karte
657415278Die Karte
665814800Die modernen Ziele der Erdmessung. Festrede bei dem Feierlichen akte des Rektorats-Wechsels an der Grossh. Techn. Hochschulle Karlsruhe
3355714132Topografické mapy v Uhrách. Historický přehled
856914130Entwicklung der Ökonomie der Beobachtungen in der Geodäsie
1554314126Konstrukce topografických map nynějšího Maďarska
3910514125Zkušenosti s kladkovým polárným koordinalografem fy Ott v Kemplenu (Z výzk. stanice kosmické geodesie a fotogrametrie v Brně)
1801714095Méthode simple servant á l´étude du régime des fleuves pendant plusieurs années et son applications au bassin du Dněpr
3362814080Topographie. La division décimale du quadrant et les travaux topométriques en Autriche
3411914078Űber das Gesichts- und Aufnahmefeld bei photogrammetrischen Aufnahmen
3440114072Ueber einige neue Photogrammetrische Instrumente
671814071Die Photogrammetrische Messtisch-Kamera von Dr. Hamberg und das Photo-Tachymeter von Balmoiraghi
533714070Das bayerische Präzisionsnivellement
2621713932Půdy okresu Český Brod. Průvodní zpráva k půdoznalecké mapě
643813772Die Ergiebigkeit eines Grundwasserstromes
3423413767Űber Goldbachsche Spaltungen Grosser Zahlen
203213644Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech vydávané od obou komitétů pro výskum zemský. 3.díl
3239013156Technická zpráva o vyhotovení výpisů ze vceňovacího operátu reambulovaného katastru z let sedmdesátých devatenáctého století pro daň pozemkovou