VYZKUMNE ZPRAVY 2010
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
192874     VÝZK-Z1167/2010     Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000
18398     VÝZK-Z1165/2010     Metodika studia variací tíhového pole Země na základě absolutních měření tíhového zrychlení
26056     VÝZK-Z1164/2010     Příspěvek Geodeticlé observatoře Pecný VÚGTK k budování a udržování terestrického referenčního rámce k vědeckému využití systému Galileo
18390     VÝZK-Z1163/2010     Metodika přesného určování polohy (PPP)
22263     VÝZK-Z1161/2010     Ověřování přesnosti mobilního automatizovaného astronomického systému MAAS-1 : technická zpráva 1161
32391     VÝZK-Z1157/2010     Technická zpráva o zavedení pokročilé služby monitoringu permanentních stanic GNSS
7281     VÝZK-Z1156/2010     Dokumentace tvorby S-JTSK/05
14471     VÝZK-Z1154/2010     K implementaci S-JTSK/05
26699     VÝZK-Z1153/2010     Realizace S-JTSK/05 - varianta 2