VYZKUMNE ZPRAVY 2011
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
36892     VÝZK-Z1178/2011     Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2011
34264     VÝZK-Z1175/2011     Uchovávání, údržba a rozvoj referenčního etalonu polohy v roce 2011
192873     VÝZK-Z1174/2011     Podklady pro hodnocení polohové přesnosti transformace mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
26703     VÝZK-Z1171/2011     Realizace S-JTSK/05 : řešení problémů v TL 1625, 2416, 2421