VYZKUMNE ZPRAVY 2013
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
192871     VÝZK-Z1218/2013     Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2013 - síť CZEPOS
192866     VÝZK-Z1217/2013     Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: výpočet a kombinace z kampaně 10/2013
192865     VÝZK-Z1212/2013     Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2013
192868     VÝZK-Z1211/2013     Fotodokumentace z provedení revize a fyzické údržby Testovací základny pro GPS Skalka
192867     VÝZK-Z1210/2013     Metodika zpracování kalibračních měření metodou GNSS RTK na Testovací základně GPS Skalka
192869     VÝZK-Z1209/2013     Ke zpracování testovacích měření technologií GNSS metodami RTK a RST na Testovací základně GPS Skalka
192870     VÝZK-Z1205/2013     Analýza vektoru pohybu stanic (metodika a sofware)
192872     VÝZK-Z1204/2013     Podklady pro hodnocení transformačních tabulek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK
36839     VÝZK-Z1202/2013     Výpočet a kombinace z kampaně 5/2013 : výpočet souřadnic nové stanice sítě CZEPOS, CBUD: návrh na změnu ověřených souřadnic pro vybrané stanice , podklad pro výpočet souřadnic stanic sítě TopNet
34964     VÝZK-Z1199/2013     Určování tenzorů deformací globálních a regionálních geodetických sítí _ (metodika a software)
37748     VÝZK-Z1197/2013     Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí. Určování sezönních variací tíhového pole z analýz družicových misí GRACE a GOCE. (2. část : software a model variací)
15580     VÝZK-Z1193/2012     Kontrola prostorových referenčních souřadnic bodů TZ GNSS Skalka : zaměření vnitřní základny pozemními geodetickými metodami. 2012
34944     VÝZK-Z1189/2013     Určování časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie Bernese : (metodika a software)