VYZKUMNE ZPRAVY 2014
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
192832     VÝZK-Z1249/2014     Zpracování GPS kampaně GEODYN 2014 - Pomezní boudy
192863     VÝZK-Z1228/2014     Metodika navazovacích měření a zajištění metrologické návaznosti referenčního etalonu polohy - testovací základny GNSS Skalka
192861     VÝZK-Z1226/2014     Celoroční kombinace monitoringu permanentních stanic- kampaně CZECH - 2013
192862     VÝZK-Z1223/2014     Shrnutí informací o současném stavu, získaných z přehlídky Základní geodynamické sítě České republiky v roce 2014
192864     VÝZK-Z     Permanentní GNSS stanice Kunžak - rozšíření o sledování systému Galileo