VYZKUMNE ZPRAVY 2015
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
192831     VYZK-Z1252/2015     Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 10/2015, stanice CJHR a MOKR
192835     VYZK-Z1251/2015     Výsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2015
192599     VÝZK-Z1241/2015     Zpracování dlouhodobého stacionárního měření vlivu mnohacestného šíření GNSS signálu na Geodetické observatoři Pecný
192833     VÝZK-Z1240/2015     Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 05/2015 pro zařazení sítě TopNet do monitoringu
192671     VÝZK-Z1238/2015     Celoroční kombinace kampaně CZECH - 2014
192834     VÝZK-Z1237/2015     Monitoring permanentních GNSS stanic v ČR: Výpočet a kombinace z kampaně 01/2015
192837     VÝZK-Z     Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2015 – síť CZEPOS