VYZKUMNE ZPRAVY 2016
Po pro 10 10:31:18 CET 2018

id001     SIG     NAZEV
193268     VÝZK-Z1262     Metodika stacionárního měření a zpracování vlivu mnohocestného šíření GNSS signálu na železniční trati
192836     VÝZK-Z1253/2016     Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015