Geodetický a kartografický obzor - náš odborný stavovský časopis : história jeho vývoja a analýza obsahu: v rokoch 1913 až 2011; 1. vydanie

Varying Form of Title: Sto let Geodetického a kartografického obzoru
Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Zeměměřický úřad ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Signature: 51022

Published: Praha ; Bratislava : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2012


Extent: 100 stran
Keywords: historie
Publication type: šedá literatura
Link to CASLIN: SKC

The record appears in these collections:
Content Characterization > Surveying
Content Characterization > History
Library VÚGTK > Books

 Record created 2014-01-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)