Geodetický a kartografický obzor - náš odborný stavovský časopis : história jeho vývoja a analýza obsahu: v rokoch 1913 až 2011; 1. vydanie

Varianta názvu: Sto let Geodetického a kartografického obzoru
Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Zeměměřický úřad ; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Signatura: 51022

Nakladatelské údaje: Praha ; Bratislava : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2012


Rozsah: 100 stran
Klíčová slova: historie
Typ publikace: šedá literatura
Odkaz do Souborného katalogu: SKC

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Obsahová charakteristika dokumentů > Geodézie
Obsahová charakteristika dokumentů > Historie
Knihovna VÚGTK > Knihy

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)