@article{11354,
   author    = "Culek, Antonín",
   title    = "Geologická mapa katastru města Čáslavě. (Příloha k
           publikaci: Geologická mapa katastru města Čáslavě)",
   year     = "1948",
   note     = "1 sv.",
}