Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
201100059 VÚGTK StockRoom 50905 K - 4 weeks available -