Analysa pozorování pasážníkem Zeiss AP 100 na GO Pecný za období 1962 - 1975
Vondrák, Jan ; VÚGTK

Signature: 40026
Published: Praha: VÚGTK, 1976


Extent: 14 s., 4 obr.
Publication type: výzkumné zprávy
Notes: Oponentský posudek; Výzkumná zpráva č. 602

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Research reports
Monographic Publications

 Record created 2014-01-11, last modified 2015-10-03Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)