@article{13867,
   author    = "Talich, Milan and Böhm, Ondřej and Antoš, Filip",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do Špsnělska ve dnech
           17.-20.4.2012 : konference LIBER Groupe cartoth - Barcelona",
   year     = "2012",
}