Přesnost nových topografických map 1:25 000
Severa, Jaroslav ; Srnka, Erhart

Annotation: 1991001174 V článku jsou uvedeny výsledky studia přesnosti nových československých topografických map 1:25 000. Na podkladě empirického ověření poloh a nadmořských výšek různých bodů mapové kresby na větším počtu mapových listů jsou vyvozeny střední chyby v poloze situačních předmětů a střední chyby ve výšce reliéfu terénu, vyjádřeného na topografických mapách vrstevnicemi. V článku jsou rovněž uvedeny výsledky studia deformace mapového papíru a přesnosti zákresů kilometrové sítě na zkoumaných mapových listech.


Source: Sborník Vojenské akademie Antonína Zápotockého : (1959), s.165-175 : 1 tab., 5 obr. - Res. čes. a rus. - Lit.2.
Source document: Sborník Vojenské akademie Antonína Zápotockého
Keywords: mapování ; kartografie
Publication type: Separát
Notes: VÚGTK 36 246

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)