@article{14759,
   author    = "Mikšovský, Miroslav and Soukup, Petr and Fakulta
           stavební. České vysoké učení technické v Praze",
   title    = "Kartografická polygrafie a reprografie; Vydání první",
   note     = "skripta",
}