@article{14823,
   author    = "Hojovec, Vladislav and Daniš, Michal and Hájek, Milan and
           Veverka, Bohuslav",
   title    = "Kartografie; 1. vydání",
   note     = "Vysokoškolská učebnice",
}