@article{15034,
   author    = "Kuba, Bohumil and Olivová, Květa",
   title    = "Katastr nemovitostí po novele ; 5. přeprac. a dopl.
           vyd.",
   year     = "1997",
   note     = "5. přeprac. a dopl. vyd. podle stavu k 1.3.1997. Ukázky -
           Tab. v textu - Lit. - Adresáře - Předpisy",
}