Sestavení geometrického plánu v systému DIKATSource: Digitální zpracování dat katastru nemovitostí systémem DIKAT : S.20-23 : 11 obr.
Source document: Digitální zpracování dat katastru nemovitostí systémem DIKAT
Keywords: katastr
Publication type: Article

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)