Spoločná tematická súťaž pre zlepšovateĺov a vynálezcov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie a Českého úřadu geodetického a kartografického na rok 1983
Slaboch, Václav (Český úřad geodetický a kartografický) ; Žaarová, Helena (Český úřad geodetický a kartografický)Source: Geodetický a kartografický obzor : Roč.29/71/Č.4 (1983), s.107-110.
Source document: Geodetický a kartografický obzor
Keywords: geodezie
Publication type: Article

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)