000015708 001__ 15708
000015708 003__ CZ-ZdVUG
000015708 005__ 20181127120220.0
000015708 008__ 140111s/200####xr|#########u000#0####d
000015708 035__ $$z15878
000015708 037__ $$c[10,-]Kč.
000015708 040__ $$aABC039$$bcze
000015708 044__ $$axr
000015708 1102_ $$aHutní montáže Ostrava 
000015708 24500 $$aKošická : (most v Bratislavě) : filmový klip  $$cHutní montáže
000015708 260__ $$aOstrava$$bHutní montáže$$c/2004/
000015708 300__ $$a1 CD-ROM $$b celkový řas 20$$c16 ; 284MB
000015708 340__ $$aCD-ROM
000015708 500__ $$aZvuk.doprovof : hudební a mluv.komentář (některý přehrávač jej hůře reprodukuje).
000015708 530__ $$aelektronický dokument (filmový klip)
000015708 541__ $$h[10,-]Kč.
000015708 653_0 $$ainženýrská geodezie
000015708 653_0 $$astavebnictví
000015708 653_0 $$amostní konstrukce, stavby mostů, povodeň, Bratislava (SR)
000015708 655_4 $$aVideo
000015708 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:15708$$qGLOBAL
000015708 910__ $$aABC039$$b49942
000015708 933__ $$a/10,-/Kč.$$c200500150$$h/10,-/Kč.$$lKnihovna$$nD$$pzvuk.doprovod$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000015708 980__ $$avideo
000015708 985__ $$amonografie