@article{15708,
   author    = "Hutní montáže Ostrava ",
   title    = "Košická : (most v Bratislavě) : filmový klip ",
   year     = "2004",
   note     = "Zvuk.doprovof : hudební a mluv.komentář (některý
           přehrávač jej hůře reprodukuje).",
}