Umístění oceánografických bójí pomocí geografické lokalizace s použitím satelitu

Varying Form of Title: Posicionamento de bóias oceanográficas através de localizaçao geográfica utilizando satélites
Sousa, Cristina Tobler de ; Kulatá, Monika

Annotation: 1991001173 Práce přestavuje systém GEOLOC, vyvinutý v institutu INPE (Národní institut lpro vesmírný výzkum), což je systém geografické lokalizace pomocí satelitu, a jeho využití při umístění oceánografických bójí k vědeckým účelům. Poprvé byl použit brazilský systém geografického umístění vysílačů a jako výsledný produkt byly získány geografické pozice bójí v téměř reálném čase. Vysílače mají poskytnout základní informace pro případnou záchranu bójí v případě, že by se uvolnily ze svých původních pozic. Přesnost umístění pro analyzované bóje byla uspokojivá, kolem 3,1 km pro analýzu 67% nejlepších výsledků.


Source: Novinky Zeměměřické knihovny : Roč.35/Č.1-2 (2005), s.23-26 : 2 obr.
Source document: Novinky Zeměměřické knihovny
Publication type: Article
Notes: zkrácený český překlad článku z portugalštiny

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)