@article{17159,
   author    = "Císař, Jan",
   title    = "Mapování pro 3. a 4. ročník středních průmyslových
           škol zeměměřických ",
   year     = "1966",
   note     = "3 sv.",
}