Vliv přemísťování vodních hmot na přesná tíhová měření
Trakal, Jaroslav ; Trešl, Jiří

Annotation: 198001646 Gravitační účinek několika jednoduchých modelů. Odhad rušivého vlivu kolísání hladiny povrchových a podzemních vod na hodnotu tíhového zrychlení. Doporučuje se doplňovat vysoce přesná gravimetrická měření hydrologickým pozorováním


: Roč. 26 (68)/č. 4 (1980), s. 88 - 92 : 5 tab. - Lit.11.
Keywords: gravimetrie ; podzemní voda
Publication type: Article
Notes: Anotátor:Šk

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)