Vliv rozvoje trhu se zemědělskou půdou na průběh a realizaci pozemkových úprav
Němec, JiříSource: Pozemkové úpravy : Č.49 (2004), s.18-20 : 1 tab.
Source document: Pozemkové úpravy
Keywords: pozemkové úpravy ; zemědělské pozemky
Publication type: Article

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)