@article{18551,
   author    = "Kašparová, Marta and VÚGTK",
   title    = "Metody zobrazení terénu na mapách malých měřítek ",
   year     = "1964",
   note     = "2 seš., cena za 2 seš., Literární rešerše",
}