Zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

Annotation: 1991001145 Nekrolog ing. Josefa Jeřábka, CSc., který zemřel 31.12.2004. Byl bývalým odborným asistentem katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze.


Source: Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii : Roč.12/Č.1+2 (2005), přebl II
Source document: Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii
Keywords: zeměměřictví
Publication type: Article

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Articles & Preprints
Annotations

 Record created 2014-01-15, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)