@article{192511,
   author    = "Československá společnost zeměpisná (1921-1939) and
           Československá společnost zeměpisná (1945-1978) and
           Česká společnost zeměpisná",
   title    = "Sborník Československé společnosti zeměpisné",
   year     = "1921",
}