Výroční zpráva za rok 2008
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2009
Annotation: cze Výroční zpráva za rok 2008 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojovými a výzkumnými útvary VÚGTK jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodézie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově s Výzkumným centrem dynamiky Země a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je metrologické středisko s akreditací pro kalibrační metrologické práce. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu. eng The Report of year 2008 describes activities and results of the VÚGTK activities. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research and Development Departments of the VÚGTK are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Center including the Surveying Library, the most complete branch library of surveying and cadastre in the Czech Republic, Department of Geodesy and Geodynamics located at the Geodetic Observatory Pecný near Ondřejov, and Research Center for Earth´s Dynamics. The VÚGTK also involves Metrologic Center with accreditation for calibration of metrological works. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.
Annotation: Výroční zpráva za rok 2008 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle útvarů a realizačních týmů, do kterých je ústav členěn. Vývojovými a výzkumnými útvary VÚGTK jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, která je nejúplnější knihovnou odvětví zeměměřictví a katastru v České republice, Útvar geodézie a geodynamiky na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově s Výzkumným centrem dynamiky Země a Útvar metrologie a inženýrské geodézie. Součástí VÚGTK je metrologické středisko s akreditací pro kalibrační metrologické práce. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
The Report of year 2008 describes activities and results of the VÚGTK activities. Individual areas are presented according to Departments and Realizing teams of the institute. Research and Development Departments of the VÚGTK are the following: Department of Geographic Information Systems and Cadastre of Real Estates, Branch Information Center including the Surveying Library, the most complete branch library of surveying and cadastre in the Czech Republic, Department of Geodesy and Geodynamics located at the Geodetic Observatory Pecný near Ondřejov, and Research Center for Earth´s Dynamics. The VÚGTK also involves Metrologic Center with accreditation for calibration of metrological works. At the end of the report some annexes on publications and other activities of the VÚGTK employees are added.


Extent: 145 s. : 2 tab., 26 obr., 2 grafy, příl.
Bibliography note: public
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192536/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK%202008.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Annual reports > Annual reports VÚGTK
Strock revision > NRGL
Online Resources

 Record created 2014-10-01, last modified 2019-04-29


Výroční zpráva VÚGTK za rok 2008:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)