Kompendium geodésie a sférické astronomie.: Geodésie nižší., III.díl.: Měření výšek. Nivellace. Tachymetrie. Fotogrammetrie. Rýsování geodetické. Přístroje geodétického rýsování, pomůcky a přístroje počtářské.; Druhé opravené a rozmnožené vydání.
Novotný, František

Signature: 133

Published: Praha : Česká matice technická , 1904


Extent: 723 stran

Digital Document: https://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:ada57bbe-676f-4f17-9adc-df9d335f306c

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Books
Digital Library Kramerius

 Record created 2015-01-08, last modified 2019-04-03Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)