@article{192554,
   title    = "Návrh., A.: Návod, jak vykonávati katastrální
           měřické práce pro založení pozemkového katastru
           původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení
           novým katastrálním řízením.",
}