@article{192554,
   title    = "A. Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce
           pro založení pozemkového katastru původním
           katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým
           katastrálním řízením.",
   note     = "Dodatek I. V Praze 1937",
}