000192558 001__ 192558
000192558 003__ CZ-ZdVUG  
000192558 005__ 20181127114057.0
000192558 008__ 150127s2013####xr############000#0#cze#d
000192558 020__ $$a978-80-248-3137-4
000192558 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192558 080__ $$2MRF$$a528.4
000192558 080__ $$2MRF$$a622.1
000192558 080__ $$2MRF$$a621.375.826
000192558 1001_ $$aMádr, Vilém$$cprof. RNDr. CSc.
000192558 245__ $$aLaserové záření v důlním měřictví a geodézii$$cVilém Mádr, Pavel Černota, Jiří Pospíšil, Hana Staňková
000192558 250__ $$a1. vydání
000192558 264_1 $$aOstrava$$bVysoká škola báňská - Technická univerzita$$c2013
000192558 300__ $$a98 stran$$c29 cm
000192558 338__ $$2rdacarrier$$asvazek$$bnc
000192558 336__ $$2rdacontent$$atext$$btxt
000192558 500__ $$aNad názvem:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřičství
000192558 655_4 $$askripta
000192558 653__ $$adůlní měřictví$$apřístroje$$alasery
000192558 7001_ $$7jo2015854839$$aČernota, Pavel$$cIng. Ph.D.
000192558 7001_ $$7ntka173757$$aPospíšil, Jiří$$cIng. Ph.D.
000192558 7001_ $$aStaňková, Hana$$cdoc. Ing. Ph.D.
000192558 7102_ $$aInstitut geodézie a důlního měřictví. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
000192558 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:192558$$qGLOBAL
000192558 910__ $$aABC039$$b51137
000192558 980__ $$aknihy
000192558 985__ $$adpz
000192558 985__ $$ainzenyrska
000192558 990__ $$arevize2015$$b150921$$cklo
000192558 999__ $$9CURATOR$$a#####nam#a22#####uc#4500