Metodika digitalizace globů
Ambrožová, Klára ; Talich, Milan ; Böhm, Ondřej


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2013


Extent: 20 stran
Publication type: certifikovaná metodika
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192601/files/Metodika%20digitalizace%20gl%C3%B3b%C5%AF.pdf
Fulltext: https://knihovna.vugtk.cz/record/192601/files/Metodika%20digitalizace%20gl%C3%B3b%C5%AF.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL
Online Resources

 Record created 2015-03-24, last modified 2019-04-29


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)