Metodika georeferencování globů
Havrlant, Jan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Talich, Milan


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2014
Annotation: Tato metodika se zabývá postupem tvorby georeferencovaného digitálního obrazu starých glóbů, ve vysoké kvalitě, vhodné pro detailní studium. Cílem je vytvořit takový přesně georeferencovaný digitální model, který bude věrně kopírovat originál, to znamená, aby byl stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitalizovaného starého glóbu se současným stavem nebo s jinými starými glóby. Lze tak nejen pohodlně sledovat postupné poznávání naší Země či nebeské oblohy u hvězdných glóbů, ale i hodnotit přesnost práce starých kartografů. Stejně tak umožní přesná georeference využít digitalizovaný starý glóbus jako každou jinou georeferencovanou mapu, například jej poskytovat formou webové mapové služby (WMS) pro využití v jakémkoliv GIS. Protože vytváření takto kvalitního modelu je velice pracné oproti digitalizaci starých map nebo atlasů, je v současnosti jen pár projektů pokoušejících se vytvářet digitální modely glóbů. Navíc jejich výsledky mohou sloužit maximálně pro náhled daného glóbu, ale kvality digitální kopie, na které jsou čitelné všechny texty, většinou nedosahují. Tato metodika by tedy měla sloužit jako postup pro tvorbu vysoce kvalitních přesně georeferencovaných digitálních obrazů glóbů s vysokým rozlišením. Tím se zásadně liší od obecné „Metodiky digitalizace glóbů“ [6] zaměřené především na vlastní problémy digitalizace (pořízení fotografií glóbu) s vytvořením modelu glóbu s jen přibližným georeferencováním.


Extent: 25 stran
Publication type: certifikovaná metodika
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192607/files/Metodika_georeferencovani_globu.pdf
Fulltext: https://knihovna.vugtk.cz/record/192607/files/Metodika_georeferencovani_globu.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Strock revision > NRGL
Online Resources
NAKI

 Record created 2015-03-27, last modified 2019-04-29


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)