000192630 001__ 192630
000192630 005__ 20170601103655.0
000192630 041__ $$acze
000192630 040__ $$aABA039$$bcze
000192630 24500 $$aCestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Lvov, Ukrajina na Geoforum 2014 ve dnech  23.-26.4.2014
000192630 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$c2014
000192630 300__ $$a4 strany
000192630 506__ $$apublic
000192630 520__ $$aCílem cesty je účast na konferenci, seznámení s automatizovanou tvorbou technického mapování na Ukrajině a zhodnocení datových podkladů vhodných pro zpracování systémem GeoDTM, jednání o možnosti uplatnění produktu v podmínkách Ukrajiny, obchodní jednání se zástupci pozemkových úprav a pozemkové evidence. Přednesení příspěvku s názvem "Географические Базы данных технических и кадастровых карт города"
000192630 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000192630 655_4 $$acestovní zpráva
000192630 653_0 $$akonference$$amapování$$aGeoDTM
000192630 653_2 $$aLviv Polytechnic National University (UKR)
000192630 7001_ $$aRaděj, Karel
000192630 7001_ $$aKocáb, Milan
000192630 7112_ $$aXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "GEOFORUM 2014"$$cLvov (Ukrajina)$$d2014-04-23 /2014-04-26
000192630 7201_ $$aKocáb, Milan
000192630 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192630/files/Cestovni_zprava_Lvov_2014.pdf
000192630 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192630/files/Cestovni_zprava_Lvov_2014.gif?subformat=icon$$xicon
000192630 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192630/files/Cestovni_zprava_Lvov_2014.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180
000192630 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192630/files/Cestovni_zprava_Lvov_2014.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700
000192630 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:192630$$qGLOBAL
000192630 910__ $$aABC039$$bCEST-Z1790
000192630 980__ $$acestovni_zpravy_vugtk
000192630 985__ $$autvar25
000192630 985__ $$amapovani
000192630 985__ $$areditel
000192630 999C1 $$aTA02011056$$bTechnologická agentura České Republiky
000192630 998__ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický$$bÚstecká 98, 250 66 Zdiby$$chttps://knihovna.vugtk.cz