Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický: ze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK 5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK 6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK 14209/2010-22


Published: Praha : ČÚZK , 2010


Extent: 3 strany
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > General Documents
Online Resources

 Record created 2015-04-30, last modified 2015-09-17


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)