000192642 001__ 192642
000192642 003__ CZ-ZdVUG
000192642 005__ 20150917124533.0
000192642 041__ $$acze
000192642 040__ $$aABC039$$bcze$$erda
000192642 24500 $$aZřizovací listina veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický$$bze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK 5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK 6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK 14209/2010-22
000192642 264_1 $$aPraha$$bČÚZK$$c2010
000192642 300__ $$a3 strany
000192642 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
000192642 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.gif?subformat=icon$$xicon
000192642 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180
000192642 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700
000192642 980__ $$azakladni_dokumenty
000192642 985__ $$aonline