@article{192642,
   title    = "Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce
           Výzkumný ústav geodeticky, topografický a
           kartografický: ze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22,
           ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK
           5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK
           6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK
           14209/2010-22",
}