Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický: ze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK 5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK 6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK 14209/2010-22


Nakladatelské údaje: Praha : ČÚZK , 2010


Rozsah: 3 strany
Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/192642/files/V%C3%9AGTK-ZL_%C3%BApln%C3%A9%20zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Základní dokumenty
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2015-04-30, poslední editace 2015-09-17


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)